Close

Valodas daudzinājums

Akcijā „Valodas daudzinājums” aicinām ikvienu cildināt mūsu valodas meistarus, daloties ar stāstiem, piemēriem un pārdomām par tiem avotiem ‒ personībām, grāmatām, notikumiem, situācijām ‒, kas liek apzināties latviešu valodas vērtību, košumu, liek pievērst uzmanību valodas kvalitātei, veicina pozitīvu attieksmi un liek apjaust, ka latviešu valoda ir ne tikai ikdienas saziņas instruments, bet tā ir svarīga jebkurā dzīves jomā. Ar valodu spējam būt unikāli, valoda sniedz drošību, palīdz vairot skaisto. Ar valodu un valodā mēs visi esam kopā.

Akcija norisinās no 2022. gada 15. oktobra līdz 18. novembrim.