Close

Akcijas Valoda smaida mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodas lietojumam mūsu steidzīgajā ikdienā, novērtējot satura izteiksmes vienkāršību un precizitāti, kā arī bagātas un koptas valodas skaistumu. Valoda ar mums spēlējas… Mēs kļūdāmies, un raisās asociācijas, rodas metaforiskas kopsakarības, jauši nejauša lingvistiska jaunrade.

Kādas spēles valoda izspēlējusi ar Jums, kādas pozitīvas emocijas raisījusi? Pārsteidzošas idiomas, neveiklas pārrakstīšanās, pārteikšanās, pārklausīšanās vai teiktā nesadzirdēšana. Ir tik daudz pozitīvas emocijas raisoša valodas lietojumā apkārtējā vidē, tīmekļvietnēs, grāmatās, žurnālos, e-pasta sarakstēs utt.

Tīmekļvietnē vards.valoda.lv iesūtiet pamanītas vai paša pieļautas valodas kļūdas vai pārpratumus, kas radījuši humorpilnus brīžus un situācijas. Akcijā iespējams iesūtīt gan tekstu, gan attēlus. 

Visas akcijas norises laikā ir iespējams balsot par sev tīkamākajām atbildēm. Visaugstāk novērtēto atbilžu saņēmēji iegūs balvas. 

Akcija norisinās no 2023. gada 11. aprīļa līdz 31. maijam (atbildes tiek pieņemtas no 11. aprīļa līdz 21. maijam, savukārt laikā no 22. līdz 31. maijam iespējams tikai balsot par iesniegtajām atbildēm). 

Vairāk smaidu, vairāk labvēlības!