Close

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību šobrīd aktuālajai angļu valodas un citu valodu ietekmei uz latviešu valodu un rosinātu meklēt un ieviest savā runā citu valodu izteiksmes līdzekļiem atbilstošus latviešu literārās valodas vārdus, Latviešu valodas aģentūra aicina kopā veidot „Mūsdienu urbāno vārdnīcu”.

Domājams, daudzas valodas mūsdienās ir pakļautas nepārtrauktām pārmaiņām – valodu kontaktu ceļā tiek aizgūti un radīti jauni vārdi, kam arvien straujāk izplatīties palīdz sociālo tīklu vietnes. Šobrīd kā vēl nekad iepriekš mums ir iespēja informāciju par teju jebkuru tēmu īsā laikā iegūt daudzās valodās. Nenoliedzami – īpaši liela loma informācijas apritē pašlaik ir angļu valodai. Lai saglabātu savas dzimtās valodas unikalitāti, ikvienam valodas lietotājam šajā dinamiskajā procesā jāspēj izvērtēt savu valodas lietojumu un jājūt robeža starp vēlamām un nevēlamām pārmaiņām valodā.

Veidojot „Mūsdienu urbāno vārdnīcu”, kopā vērosim latviešu un angļu valodas (un citu valodu) mijiedarbību, apzināsim vārdus un frāzes, ko latviešu valodā pēdējos gados esam aizņēmušies no angļu valodas un citām valodām, un paši arī piedāvāsim tiem atbilstošus latviešu literārās valodas izteiksmes līdzekļus. Droši vien katrs būsim pamanījuši, ka latviešu valodā ienākuši tādi aizguvumi kā čilot, deadline, easy, laikot, tripiņš un daudzi citi, kas tiek lietoti gan kā tieši pārcēlumi, saglabājot oriģinālvalodas izrunu un rakstību, gan arī daļēji pielāgoti latviešu valodas fonētikai un gramatikai. Iespējams, mūsu ikdienas valodā lietoto aizguvumu apzināšana arī rosinās domāt, kāpēc tik daudz vārdu un frāžu esam aizguvuši, kādas tam ir sekas (gan pozitīvas, gan negatīvas) un, pats galvenais, kādi latviešu valodas līdzekļi būtu lietojami tā paša satura izteikšanai.

Lai piedalītos „Mūsdienu urbānās vārdnīcas” veidošanā, ir jāatver tīmekļa vietne vards.valoda.lv un jāaizpilda veidlapa, kurā jānorāda:

  • valodā bieži lietots aizguvums no angļu valodas vai citas valodas;
  • vārda vai frāzes nozīme;
  • vārda vai frāzes lietojums kontekstā;
  • jaunradīts latviskojums vai valodā jau esošs vārds, ar ko aizstāt konkrēto aizguvumu.

Par piedāvātajām latviešu valodas atbilsmēm būs iespējams balsot, un akcijas dalībnieki, kuru iesniegtais variants saņems vislielāko balsu skaitu, iegūs pārsteiguma balvu no Latviešu valodas aģentūras.

Akcija norisināsies no 2024. gada 15. janvāra līdz 15. oktobrim ‒ Valsts valodas dienai. Iesniegtos vārdus un frāzes plānots apkopot un sistematizēt, lai izveidotu ikvienam pieejamu „Mūsdienu urbāno vārdnīcu”. Tās mērķis ir kalpot par tiltu saziņā starp paaudzēm un rosināt atbildīgas attieksmes veidošanos pret latviešu valodu.