Close
Valodas daudzinājums. Latviešu valoda skan!
Valodas daudzinājums. Latviešu valoda ir vēlme zināt.
Latviešu valodas stāsts.
Tulkotāja Māra Poļakova atklāj, kuri avoti bagātina viņas latviešu valodu.
Teātra un kino režisores, kino scenāristes Martas Elīnas Martinsones daiļo vārdu amplitūda ir plaša – no Rūdolfa Blaumaņa līdz Margaritas Perveņeckas daiļdarbiem.
Kardiologs, LZA viceprezidents, profesors Andrejs Ērglis atgādina, ka vārdu daiļums slēpjas ne tikai to skanīgumā vai unikalitātē, bet arī nozīmes pamatīgumā.
Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste Evelīna Zilgalve valodu daiļo ar izteiksmīgiem darbības vārda „iet” sinonīmiem.