Close

Tapusi grāmata „Mans latviskākais vārds”

2020. gada 18. novembrī noslēdzās valodas daudzināšanas akcija „Mans latviskākais vārds”, savukārt 2021. gada Starptautiskajā dzimtās valodas dienā Latviešu valodas aģentūra publicē grāmatu „Mans latviskākais vārds” un sāk jaunu akciju „Izdaiļo valodu!”.

Latviskākā vārda meklējumos bija aicināti piedalīties visi, kas prot latviešu valodu vai vēl tikai apgūst to. Kopumā tika iesniegts 1360 vārdu un izvēles skaidrojumu no Latvijas un daudzām citām pasaules valstīm, piemēram, Apvienotās Karalistes, ASV, Austrālijas, Beļģijas, Čehijas, Igaunijas, Horvātijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Noslēguma balsojumā par latviskāko izvēlēts vārds „rupjmaize” – kā visa latviskā simbols, ko novērtējam gan mājās, gan esot ārpus Latvijas.

Nozīmīgākie latviskie vārdi nu ir apkopoti un izdoti grāmatā „Mans latviskākais vārds”. Vārdi tajā sakārtoti alfabēta secībā, pie katra burta īpaši izceļot tos, kuru iesniedzēji bija dalījušies arī ar sirsnīgiem un aizkustinošiem stāstiem vai skaidrojumiem. Atveidotos vārdus lieliski papildina mākslinieces Lotes Vilmas Vītiņas zīmētās ilustrācijas, savukārt grāmatas beigās savās pārdomās par akcijā iesniegtajiem vārdiem dalās valodniece Sanda Rapa, filozofs Māris Kūlis un dzejnieks Kārlis Vērdiņš.