Close

Iesniegtie vēstījumi

KARTE

...iespēja komunicēt, izteikt savu viedokli, jūtas. Ar valodu var panākt daudz - ietekmēt, pārliecināt, pašizpausties. Latviešu valoda man nav dzimtā, es to mācos - cenšos runāt gramatiski pareizi, iegaumēju jaunas frāzes. Tas nav viegli, bet es saprotu, ka, dzīvojot Latvijā, man tā ir jāapgūst.

Artjoms
Krāslava

....ļoti svarīga, jo es apzinos, ka, dzīvojot Latvijā, ir jāprot brīvi runāt valsts valodā. Tas palīdzēs man iegūt labu izglītību, iekārtoties darbā un veidot karjeru. Katru dienu iemācos kaut dažus jaunus vārdus, frāzes. Latviešu valoda ir bagāta valoda, un nepieciešams laiks un pūles, lai mana latviešu valoda kļūtu skanīgāka un skaistāka.

Viktorija
Krāslava

kā dziesma, kas viegli plūst siltā vasaras dienā.

Niks Stāvausis (14 g.)
Jelgava

Latviešu valoda man ir laime un mīlestība. Latviešu valoda man ir rūpes un raizes. Kopjama, lolojama, sargājama. Aizstāvama, kad to liec, lauž un zākā. Saulītē ceļama, kad par to aizmirst. Mans patvērums un drošais balsts. Manu domu spārni, manu raižu kliedētāja. Viss, kas man ir patiesi svarīgs, ir latviski. Latviešu valoda ir mana dziesma, mani spēka vārdi, mani draugi un ģimene, mans nebeidzamo darbu saraksts, mans ķermenis un gars. Latviski es elpoju, latviski es runāju, latviski es sapņoju, latviski es dzīvoju. Latviešu valoda ir vienīgais, kas nešaubīgi būs ar mani līdz pēdējam elpas vilcienam.

Ieva Artmane
Rīga

Latviešu valodu es jau zinu no bērnības. šajā valodā man ir daudz jautājumu par latviešu tradīcījām.

Markuss (15)
Jelgava

valoda, kuru skolā māca mana vecmāmiņa. Valoda, kurā es domāju katru dienu. Mana dzimtā valoda, kura vienmēr ir ap mani un manī. Latviešu valoda ir tā valoda, kura man palīdz mācīties arī citas valodas. Mana Latviešu valoda, ar kuru es varu gan iepriecināt, gan apbēdināt līdzcilvēkus.

Guntars Zovskis (14 g.)
Jelgava

gan tik silta kā saule, gan tik auksta kā lāsteka pie jumta. Tā ir valoda, kurā es runāju savā ģimenē, izsaku savu viedokli. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, un es to mācos kopš bērnības.

Kristaps Dervins (13 gadi)
Jelgava

Tā ir ,valoda kurā es varu kādu iepriecināt. Latviešu valodā es pausžu savas domas.

Alans Kovaļevskis (15 g.)
Jelgava

tā valoda, kurā es varu sarunāties ar cilvēkiem Latvijā, pateikt saviem vecākiem paldies, ka esmu šajā pasaulē.Šī valoda man ir daudz ko iemācījusi, es ne tikai runāju savā dzimtajā romu valodā, bet arī latviešu valodā, šī valoda man jau ir kā dzimtā valoda.

Alberts Tancis (14 gadi)
Jelgava

valoda, ko es lietoju, runājot ar savu ģimeni, un runājot ar cilvēkiem, kurus es nepazīstu. Šī valoda bija pirmā valoda, ko es mācījos. Dažreiz, runājot latviski, man valoda aizķeras, jo tik bieži es nerunāju latviski.

Inese Berga (13)
Jelgava

Latviešu valodā es varu sarunāties ar draugiem un stāstīt visādus piedzīvojumus, būt priecīgs, izpaust dažādas emocijas un raksturot dabu un tās krāšņumu.

Teodors (14 gadi)
Jelgava

vislabākā, visskaistākā, vismīļākā, kurā es varu pateikt autobusa vadītājam " atveriet , lūdzu, durvis kurā es varu pajautāt apkārtējiem cilvēkiem , kur es esmu, ja es esmu apmaldījies.

Maksims (14 gadi)
Jelgava

ar kuras palīdzu es varu sasniegt savus mērķus. Šī valoda man dod iespēju izteikt savas domas.

Diāna Kronberga (14 g.)
Šķibe, Bērzes pagasts

Latviešu valoda man ir tik sarežģīta kā algebra un tik vienkārša kā punkts uz i.

Raitis (14 g.)
Jelgava

valoda, kas tiek runāta manā ģimenē, un tiek izmantota sarunājoties ar labiem un svārīgiem cilvēkiem. Šī valoda man ir tuva sirdij.

Līva Ozola (14)
Jelgava

Latviešu valodā es varu pateikt savas emocijas, pašsajūtu, domas savai ģimenei, draugiem, paziņām un pat svešiniekiem.

Kristers (13 g.)
Jelgava

latviešu valodā es runāju ikdiena, tā ir valoda, kurā runāju jau 14 gadus. Runājot latviski, jūtos es pati.

Madara Holšteina (14 gadi)
Jelgava

Latviešu valodā es varu dusmoties, priecāties, bēdāties.

Katrīna (13 g.)
Jelgava

Latviešu valodā es varu sazināties un izteikt savas domas. Šī ir valoda, ko es mācos kopš bērnības, lai atvieglotu sev dzīvi nākotnē.

Daniels Dumpis (14 g.)
Jelgava

Latviešu valoda man ir valoda,ar kuru es varu darīt lielas lietas un darbus.

Agnese(15 gadi)
Jelgava

Latviešu valodā es rakstu, sarunājos ar cilvēkiem. Tā ir valoda, kurā runā Latvijas iedzīvotāji.

Ņikita (14)
Jelgava

Dzimtā valoda. Manas esības valoda. Valoda, kurā runāju, rakstu, dziedu, domāju. Kā saule Latvijas debesīs, gaiša un skanīga. Mīļa, jo dzimtā. Sargājama, jo daudzi to neciena. Ja vēlam saules mūžu Latvijai, to vēlam arī latviešu valodai. Lai skan mana valodiņa...pār pļavām, pār norām, pār mežu galiem!

Ligita K.
Ropaži, Ropažu novads

Latviešu valoda nav mana dzimtā valoda, un tas manā dzīvē ir izaicinājums - iemācīties un brīvi runāt šajā valodā. Ar katru dienu mans vārdu krājums kļūst bagātāks, valoda - vieglāka. Es atceros bailes, jo domāju, ka nevarēšu apgūt šo valodu. Bet man palīdzēja pārvarēt grūtības, mani atbalstīja saprotoši vecāki un skolotāji. Jebkuru valodu iemācīties nav viegli, bet man tas izdodas.

Danila
Krāslava

vārdi no mīļākas dziesmas " un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās".

Margarita
Krāslava

... valoda, kuru es mācos kā valsts valodu. Manuprāt, tā ir ļoti skaista valoda, tāpēc tās apguve izraisa tikai pozitīvas emocijas. Latviešu valodas stundās mēs strādājam ar patiku un nepacietīgi gaidām nākamo nodarbību. Klausos latviešu dziesmas, skatos filmas latviešu valodā un jūtu, ka arī mana valoda kļūst skanīgāka.

Anna Jacina
Krāslava

manas mājas, kas spēj iepriecināt un dot mieru . Gluži kā bērnībā vecāsmātes ceptā, siltā ābolmaize ar kārdinoši kraukšķīgu garoziņu. Tik garšīgi baudāma un man tuva. Mīļa un ne ar ko neaizstājama.

Aija Dzintare
Liepāja

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. No pašas bērnības es runāju divās brīnišķīgajās valodās - latviešu un latgaliešu. Tās abas ir mana tēva un viņa senču valodas. Tās abas ir bagātas un skanīgas. Manā sirdī skan no agrās bērnības dzirdētās pasakas un dziesmas, ko sacerējusi gan latviešu, gan latgaliešu tauta. Mani audzina to sirds gudrība. Tas ir mantojums, kurš būs man līdzās visu mūžu. Un es centīšos izdaiļot savu valodu.

Anastasija Vanaga
Krāslava

Tā ir mātes valoda, no kuras smēlos garīgumu. Literārā valoda veidoja manu pasaules uztveri, attīstīja prātu, veidoja mani kā personību. Valoda ir būtisks izpausmes, izteiksmes veids. Latviešu valodai novēlu saglabāt tās tīrību, neļauties citu valodu ietekmei. Lai tā būtu valoda, kurā vēlētos vairāk runāt cittautieši.

Silvija Pīgožne
Puša, Latvija

Valodas skaistumu radām mēs paši. Viss, kas mīlā radīts un skatīts, ir daiļš. No diviem dzidriem avotiem mana latviešu valoda līst. Tai mūžam tālu pasaules ceļos plūst un savā dzimtenē, Latvijā, zarot un ziedus raisīt!!

Līvija Liepdruviete
Rēzeknes novads

Sirds valoda! Mana dzimtene, mana būtība, es! Mums ir tik ļoti paveicies ar bagātu valodu, skaistiem vārdiem un dažādām novadu izloksnēm! Latvieši ir lutināti ar savu valodu 🙂

Daina Kantāne
Sēlija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Tā ir ļoti svarīga un mīļa. (Robins Viša) Latviešu valoda ir mana valoda. Es tajā gan rakstu, gan runāju, gan domāju. (Dārta Ezeriņa) Latviešu valoda ir valoda, kurā es runāju. Tā ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda ir burvīga valoda. (Adele Sauša) Latviešu valoda ir ļoti svarīga. Tā ir manas dzimtenes valoda. (Paula Estere Jaunzeme)

Laurenču sākumskolas 3.a klases skolēni

...svētki ik dienas! Iespeja runāt, dzīvot, darboties vidē, kur jūties latvisks un ists. Mūsu valsts valoda nes sevī tautas apziņā un dzivesziņā briedētus bagātību krājumus, kas mums jānosargā pasaules vējos. Mums, tagadnes latviešiem, patiešām DAUDZ darāmā šajā tehnoloģiju un visiespējamības laikmetā, lai izvilktu skabardziņas, kas traucē latviešu valodas labsajūtai.

Skaidrīte Svikša
Petrovka, Feimaņu pagasts

identitātes un kultūras kods, kura pamatā ir latgaliešu valoda. Ja pratīsim saglabāt un attīstīt latgaliešu valodu nākošām paaudzēm, tad arī latviešu valodai būs droša nākotne visas pasaules kontekstā. Latgalē (Aglonā) ir jāveido Baltu muzejs, kura uzdevums būtu stiprināt lietuviešu un latviešu valodu pozīcijas. Latgalei ir jāatgūst latgaliskie vietvārdi, ielu nosaukumi un cilvēku vārdi. Mana pozīcija - Latvijā esmu latgalietis, Baltijā latvietis, Eiropā baltietis, Amerikā eiropietis!

Aivars Mackevičs
Skaistas pagasts

...mājas, ģimene, draugi...kaijas, kas Liepājā ķērc kā negudras....citronu saldējums karstā vasaras dienā....ome, opis un viss tas, kas mani katru gadu kā magnēts velk uz Latviju!

Katrīna Meixner, 11.g., Ņudžersijas Latviešu skolas 6. klases skolniece
Lebanon, Ņudžersijas štats, Amerikas Savienotās Valstis

Sākumā latviešu valoda man bija amba, avia un menčuks. Vēlāk jau ābols, avīze, biezpiens. Tad atklājās, ka latviešu valoda var būt arī uobuļs, gazeta i sipisnīks. Un, ja grib atklāt vēl kādas jaunas valodas garšas, vienmēr var kartē papētīt vietvārdus vai augu sugu nosaukumus. Ir labi!

Vizma
Stabulnieki

Latviešu valoda man ir valoda, kurā es runāju skolā un sabiedriskās vietās, kaut arī dzimtā valoda man ir latgaliešu, kurā es runāju ģimenē un domāju no pašas bērnības.. Latviešu valoda man ir arī grāmatas, kuras es lasu, un pasakas, kuras es labprāt klausos arī tagad - skolas vecumā.

Selīna Svikša
Petrovka, Feimaņu pagasts

latgalīšu volūda. Munys saimis, dzymtys, rodu, draugu, sātys i dorba volūda. Mes jimā īmam, doram, rodam, augam i atsateistam i tai byus ari ar myusu nuokušuom paaudzem. Mes Latvejī dzeivojam latgaliski i tys ir ari latviski... cīši skaistai! Lai lūbās!

Ausma Sprukte
Lendži, Lendžu pagasts

Latviešu valoda! Cik tā ir bagāta un melodiska! Es iepazinos ar latviešu valodu vēl ilgi pirms piedzimšanas, jo māmiņa, kad bija stāvoklī ar mani, dziedāja man dziesmas latviešu valodā. Es, protams, to neatceros, bet domāju, ka zemapziņā es to iegaumēju, jo pirmos un mīļākos vārdus – tētis, mamma – es izteicu latviešu valodā.

Milāna
Krāslava

Es mīlu savu valsti, es mīlu Latviju, Latvijas vēsturi un, protams, latviešu valodu. Esmu pārliecināts, ka nedrīkst aizmirst to, kas ir atvēlējis vietu cilvēka saknēm – dzimto valsti, māju un valodu.

Renārs
Krāslava

Latviešu valoda ir skaista. Man gribas, lai mana latviešu valoda būtu tikpat skaista kā pļava, ezers, upe un jūra. Es gribu to zināt labāk.

Sintija
Krāslava

...izglītības valoda. Bez latviešu valodas zināšanām es nevarēšu pabeigt skolu, iegūt profesionālo izglītību un konkurēt darba tirgū.

Diāna
Krāslava

Latvīšu volūda ir munis saknys, muns obeļduorzs, muna tagadne i nuokūtne. As naredzu seve bez juos, i jei nabius bez maņe. Mās asam vīns vasalums, as rokstu kotru vuordu i man paļīk lobuok, rokstu, runuoju, dzieržu, klausūs. Ah, keida prīca! As caru ka mēs i turpmuok augsem kūpā, lai munu bārnu bārni biutu tik pat lapni kai as. Muna latvīšu volūda ir latgalīšu rokstu volūda. As jū cīnu, meiloju i ceinūs par jū. Na vīnmār sanuok, bet dzeive jau taida ceiņa vīn ir. Kai jau sacieju - volūds ir muns obeļduorzs. Vīnmār zīdūšs, vīnmār uobulu pilns.

Brigita Birkova
Bērzpils, Bērzpils pagasts

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, ar kuru ikdienā saskaros savā darbavietā - bērnudārzā, apkārtējā vidē. Lai arī ģimenē runājam latgaliski, bet visi cienām mūsu valsts valodu.

Aiva Zunda
Lūznava, Lūznavas pagasts

Latviešu valoda man ir otrā valoda, kurā es runāju ar skolotājiem un draugiem, tā ir mana iespēja iegūt izglītību.

Dmitrijs
Krāslava

Latviešu valoda man ir izglītības valoda.

Artjoms
Krāslava

Latviešu valoda man ir karjeras valoda.

Viktorija
Krāslava

Latviešu valodas apguve man nozīmē tilta uzbūvēšanu, pa kuru es varu doties sasniegt zināšanas, iepazīt Latvijas valsts tradīcijas un reliģiju. Es mācos latviešu valodu, lai iepazītu latviešu kultūru, varētu lasīt latviešu grāmatas, skatīties izrādes un filmas. Man ļoti patīk gatavot neikdienišķus ēdienus, tāpēc es vēlos lasīt vecās latviešu pavārgrāmatas.

Ksenija
Krāslava

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, jo mana ģimene runā latviešu valodā. Man tā ir izglītības valoda, jo es mācos skolā. Man tā ir manas valsts valoda, jo es dzīvoju Latvijā.

Nikola
Krāslava

Man latviešu valoda ir manas dzimtenes valsts valoda. Katru dienu es to dzirdu skolā, televizorā, uz ielas, arī es pati cenšos runāt latviešu valodā. Tā nav mana dzimtā valoda, tāpēc es to cītīgi mācos, lai justos piederīga savai valstij.

Anastasija
Krāslava

daļa no latgaliešu valodas, kas kā divas māsas aug vienā ģimenē. Reizēm dzīvo draudzīgi, reizēm izplūcas un ir niknas viena uz otru, bet nekur nekad nevarēs aiziet no savas ģimenes un atteikties no savām kopīgajām saknēm. It kā tik līdzīgas, bet tomēr katra par sevi, ar savu gaumi, savu raksturu, izteiksmes veidu. No vienas ģimenes nākušas, katra vēlas būt mīlēta, ievērota un varbūt kļūt arī slavena. Baltiešu un latgaliešu literārās valodu tradīcijas - viena kopīga latviešu valoda.

Jānis
Krustpils, Jēkabpils

Latviešu valoda ir mana dzimta. Tā vieno mani ar maniem senčiem, kas dzīvoja Latvijā, kura vēl pat nebija īsta valsts. Tā ir valoda, ar ko es sazinos ar saviem mīļajiem un tuvajiem. Tā ir valoda, kas ļauj man dzīvot.

Paula Strazdiņa
Jelgava

Latviešu valoda man ir pasaules izziņas veids. Ar tās palīdzību es esmu iemācījusies visu, ko es pašlaik zinu. Latviešu valoda ir mani izglītojusi un izveidojusi.

Antuanete Bāra
Jelgava

Dzimtā - tāpēc tā ir temperamenta un emocionālās iekšienes sajūta. Diezgan sarežģīti peld iespēju jūrā uz sasniegumiem.

Sabīne
Rīga

Mans mīļākais mācību priekšmets skolā, izvēlētais dzīves ceļš, manu domu un jūtu valoda.

Jūlija Šeikovska
Rīga

Es nekad negribētu aizmirst latviešu valodu, jo tā ir un vienmēr paliks mana dzimtā valoda. Mana valoda ir visskaistākā. Mana valoda man vienmēr atgādinās par to, no kurienes es esmu cēlies, un es ar godu teikšu, ka esmu latvietis. Es esmu Latvijas patriots un mīlu savu valsti un valodu. Es aizsargāšu mūsu valsti un valodu vienalga kad, vienalga kur. Latvija ir vienīgais zemes pleķītis, kur runā šajā valodā, tāpēc mīlēsim savu valsti un valodu.

Markuss Beitiņš
Ogre

mans pirmais ceļš uz sasniegumiem, pasaules izpratni. Tā ir ceļš pie sevis paša. Tā ir mana bruņa un ierocis, ģimenes pavarda vienotāja.

Inese Reisa
Vangaži

Latviešu valoda man ir ļoti tuva. Es šo valodu sāku apgūt no bērnudārza laikiem. Šī valoda man asociējas ar Latvijas kultūru, tradīcijām, ar pagātni un ļauj ar cerībām lūkoties nākotnē. Tā vieno tautu. Esmu ļoti lepna runāt latviski. Es mīlu savu dzimto valodu, šo mūsu mātes Latvijas bagatību! Mana valoda, tauta un valsts man ir dārga!

Jeļena Skrupska

Latviešu valoda ir mana, manas ģimenes un draugu dzimtā valoda. Es protu tekoši runāt vēl trīs valodās, bet latviešu vienmēr ir un būs mana galvenā valoda. Bez tās es nebūtu varējis iepazīties ar tik daudziem brīnumainiem cilvēkiem, tāpat latviešu valodas prasme ir pavērusi man daudzas iespējas un hobijus. Es mācos latviešu skolā, kur man ir brīnišķīgi skolotāji, kas man ir devuši ļoti plašas zināšanas. Latviešu valoda ir ļoti dārga, skaista un vajadzīga, tā mūsu tautai ir jāsaglabā un jāsargā.

Umārs Valijevs
Ķekava, privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Latviešu valodas zināšanas ir ne tikai iespēja komunicēt, bet tā ir kultūras neatņemama sastāvdaļa. Latviešu valodas stundās ir iegūtas zināšanas par latviešu literatūras dižgariem. Lasot dzeju sapratu, cik latviešu valoda ir bagāta ar tēlainās izteiksmes līdzekļiem, kā atklājas dzejā cilvēka iekšējā pasaule, sapņi un pārdzīvojumi. Tā ir dvēseles valoda, manas Dzimtenes valoda.

Sofija Gurkovska
Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija.

Latviešu valoda man ir liecība par mūsu valsti, tautu. Tā ir svarīga, jo, manuprāt, atsevišķas valodas saglabāšana mazā valstī ir veids, kā parādīt mūsu unikalitāti. Es to izmantoju diendienā, jo ir svarīgi vienmēr atcerēties, no kurienes tu nāc, tātad arī zināt savas dzimtenes valodu. Staigājot pa ielu, bieži vien nākas dzirdēt krieviski, angliski runājošos, kas man vēl vairāk liek apzināties to, cik ļoti svarīga ir valoda. Tā maina atmosfēru vietā, kurā atrodies. Katram cilvēkam, kas dzīvo Latvijā, būtu jāapgūst mūsu tautas valoda. Pat ja visi to nedara, es savas domas nemainu un turpinu pēc iespējas vairāk tajā runāt. Galu galā – kurš cits, ja ne es?

Ketrīna Alksne
Ķekava, privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Otrā valoda, kurā es sazinos ar cilvēkiem.

Julia F.
Vangaži

Latviešu valoda ir daļa no manis. Runājot latviski, es mācos, iepazīstu jaunus cilvēkus un augu. Valoda ir arī mūsu tautas vēsture, jo daudzi vārdi ir veidoti, balstoties uz dažādiem notikumiem. Latviešu valodu ir ietekmējusi vācu un krievu valoda – arī tā ir daļa no vēstures. Man patīk vērot dažādus dialektus, proti, mans tētis runā latgaliski, mamma ir no Vidzemes, bet man ir draugi Kurzemē, kur valodai ir atkal cits skanējums. Mūsu tuvākie valodas brāļi ir lietuvieši, un tā arī ir vienīgā līdzīgā valoda mūsējai. Latviešu valoda man ir ļoti mīļa, bet cilvēku, kas tajā runā, patiesībā ir ļoti maz – tikai ap 2 miljoniem. Es vēlos saglabāt šo valodu, jo tā ir devusi mūsu tautai ļoti daudz.

Māra Rosicka
Ķekava, privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Valoda ar kuru es vienmēr mācīšos citas valodas. Valoda ar ko man saistīsies mājas, ģimene un siltums.

Valdis Sadovskis
Vangaži

Latviešu valoda man ir saziņas līdzeklis. Manas tautas vērtība.

Rebeka Burkevica
Grobiņa

Šī valoda man nozīmē visu. Tajā es sarunājos ar savu ģimeni, draugiem un klasesbiedriem. Bet latviešu valodu neizmanto, tikai lai sarunātos, tajā var rakstīt vēstules kādam, kas dzīvo tālu prom, vai lasīt grāmatu. Bez tās mēs, latvieši, būtu pilnīgi citādāki, mēs noteikti nebūtu tik vienoti. Diemžēl latviešu valodā ikdienā runā maz cilvēku, salīdzinot ar lielajām pasaules tautām. Tas nozīmē, ka mums jāturpina tajā runāt, citādi tā izmirs. Un tas būtu ļoti skumji, jo mūsu valoda ir skanīga, plūstoša un gandrīz dziedoša. Runā, ka latviešu valoda pastāvēšot vēl trīssimt gadu. Tāpēc mums, jauniešiem, tā jākopj, par to jārūpējas, jāsargā un jānodod tālāk nākajamām paaudzēm.

Jānis Vanags
Ķekava, privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, ko pirmo dzirdēju, kad piedzimu, un, kurā mamma dziedāja šūpuļdziesmas. Latviešu valoda ir manas dzimtas valoda, neskatoties uz to, ka tajā bijuši pēc izcelsmes dažādu tautību cilvēki, mājās vienmēr skanējusi latviešu valoda. Man kā jaunākai mūsu dzimtas paaudzei ir pienākums rūpēties par latviešu valodas nodošanu nākamām paaudzēm. Svarīgi ir apgūt valodu ļoti labi, jo tikai tad spēsim to nosargāt lielajā pasaulē. Mūsu tauta nav liela, tādēļ vēl jo nozīmīgāk ir savu valodu kopt un neļaut tai saplūst ar citām mēlēm, lai to tīru nodotu nākamām paaudzēm. Latviešu tauta var būt lepna, ka tai ir sava valoda, jo pasaulē ir tautas, kurām savas valodas nav. Sargāsim savu valodu! Saules mūžu latviešu valodai!

Kristaps E. Kaufelds
Jelgava

Latviešu valoda man ir īpaša, jo tā ir mana dzimtā valoda. Tā ir nozīmīga man un manai ģimenei. Mēs to dzirdam katru dienu – gan sarunās, gan televīzijā, gan dziesmās. Es savu dzimto valodu lietoju, lai sazinātos ar citiem, un es domāju latviski. Manuprāt, lai mūsu valoda neizzustu, vajag par to rūpēties un cienīt. Lai mēs saglabātu to ikdienā, vajadzētu runāt latviski, kā arī katram no mums vajadzētu pārzināt kaut mazliet latviešu folkloras. Folklorā – gan dainās, gan dziesmās un pasakās – ir paslēptas valodas bagātības. Mums jābūt lepniem par to, ka mums ir sava valsts un valoda, to nevajadzētu izniekot! Vēlētos, lai jaunākā paaudze novērtētu, ka valoda mums ir tikai viena!

Lita Kovisare
Ķekava, privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Latviešu valoda man ir ļoti nozīmīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. Pirmā skaņa, zilbe, vārds izskanēja tieši latviski, jo to esmu dzirdējusi jau no bērna kājas. Es dzimto valodu lietoju katru dienu - gan mājās, gan skolā, gan ārpus tās. Tā var būt mīļa, skanīga, bet dažreiz arī skarba vai rupja. Latviešu valoda man ir un būs vajadzīga visu mūžu. Par to ir cīnījušies mūsu senči, tāpēc tā ir jāciena un jāgādā, lai tā nekad neizzustu, bet gan turpinātos no paaudzes uz paaudzi mūžīgi! Es skolā mācos arī angļu, vācu un krievu valodu, taču visvieglāk un vispatiesāk es varu izteikt savas domas tieši dzimtajā valodā. Šobrīd aizvien populārākas kļūst citas valodas, tāpēc mums vajadzētu turpināt runāt un aktīvi papildināt mūsu valodas krājumu.

Evelīna Broka
Ķekava, privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

mans patvērums, jo es zinu, ka pat elpoju latviski. Drošības sajūta, kas rodas, runājot latviešu valodā,

Kristers J.
Vangaži

Latviešu valodas attīstība ir atkarīga no manas paaudzes. Nevēlos , lai šī valoda kļūtu par vēstures sastāvdaļu bez nākotnes. Vēlos, lai jaunatne runātu tajā, rakstītu dzeju, stāstus. Vairāk interesētos par kultūru, latviešu tradīcijām, jo mēs dzīvojam Latvijā. Protams, tas nenozīmē, ka jāaizmirst sava dzimtā valoda, tradīcijas. Būt daļai no latviešu tautas un runāt latviešu valodā ir liels gods.

Kristīne Imaka
Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

Mana dzimtā valoda ir krievu valoda, tomēr valsts valodas nozīmīgumu tas nemaina. Visa mana dzīve balstās uz latviešu valodas zināšanām. Katru dienu es sarunājos ar dažādiem cilvēkiem latviešu valodā, saņemu izglītību latviešu valodā. Šī valoda palīdz sazināties ar maniem tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem. Bez latviešu valodas zināšanām es nespētu izteikt savas domas, jūtas. Izskaidrot , cik svarīgi man ir cilvēki ar kuriem ikdienā satiekos. Latviešu valoda ir mana mīlestības valoda.

Katrīne Bediķe
Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

Mana maize. Esmu latviešu valodas skolotāja un ikdienā gan rūpējos, gan mācu, gan ar interesi jauniešiem stāstu par valodu. Un ir tik patīkami, ka pēc mācību stundas audzēkņi,izejot no klases, pasaka:” Skolotāj, paldies, es beidzot sapratu!”

Evija Džeksone
Saldus

...mūsu mātes Latvijas nenovērtējamā un sargājamā bagātība. Es mīlu savas valsts valodu īpaši - ar katru sirdspukstu, ko jūtu sevī kopš dzimšanas.

Inta Bule
Lūznava

...manas valsts, mana valoda.

Irēna Romančuka (64 gadi)
Lūznava

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda.

Vita Kāpostiņa-Tuče (49 gadi)
Puša

Latviešu valoda ir mana saziņas valoda ar valsts iestādēm.

Anna Jekimova (50 gadi)
Malta, Maltas pagasts

...mana mīļākā valoda.

Jūlija Razumejeva (11 gadi)
Malta, Maltas pagasts

...mana dzimtā valoda.

Viktorija Grigorjeva (12 gadi)
Feimaņi, Feimaņu pagasts

Man dzimtā valoda ir radošās Mīlestības ceļš, pa kuru es eju, lai gūtu garīgo izaugsmi. Skaistums, kuru es redzu, kad skatos uz māti, un dziļa cieņa, kad dzirdu tēva balsi. Dzīvesspars mana dēla gaitās un patiesa zinātkāre, kas mirdz mana mazdēla acīs. Mana dzimtā valoda ir manas saknes manā dzimtajā zemē. Dvēseli aizkustinoša melodija, kuru atskaņo klusums. Zīmes, caur kurām ar mani runā Visums.

Biruta Čaunāne
Stabulnieki, Riebiņu pagasts

Sveiki mani sauc Samanta, man ir 12 gadi un es dzīvoju Īrijā. Latviešu valoda man ir mūzika un instrukcijas manam nākošajam solim dzīve. Viņa mani padara diezgan gudru. Tur tik daudz ko jāmācas, un viss ir tik citādi citām valodām kad tas mani pilnīgi apbrīno. Es ļoti ceru kad es kaut ko jaunu iemācīšos vel par Latviju un viņas skaisto valodu.

Samanta Unda Kalace
Patrickswell, Co. Limerick, Ireland

Otrā valoda, kurā es runāju, un otrā valoda, kurā es sazinos ar cilvēkiem.

Darja F.
Vangaži

...manas dzimtenes dzimtā valoda.

Natālija Timofejeva
Malta, Maltas pagasts

Mana pasaule skan manā valodā, kurā sapņoju, kurā bērniem pasakas izstāstītas. Mēs katrs esam Dieva svētīts - ar savu vārdu, dzīves ritumu un valodu.

Alīna Čistjakova
Malta, Maltas pagasts

Latviešu valoda ir manas saknes, mana identitātes zīme, mana esība.

Ērika Grigorjeva
Feimaņu pagasts

Latviešu valoda tā ir mana domāšana, dzīvesziņa, kas ar mātes pienu uzņemta strāvo manās asinīs. Tā ir mana mīlestība un pateicība Dievam un vecākiem, ka esmu piedzimusi uz šīs zemes.

Elīna Prusaka
Maltas pagasts

Latviešu valoda man ir dvēsele, vislielākā bagātība, ko nespēj atņem neviens. Valoda tā ir vārda, domu, jūtu brīvība. Caur valodu mēs dziedam dziesmas utt. Savukārt dziesmas mūs vieno. Mums katram jālepojas ar savu valodu!

Normunds Štekels
Maltas pagasts

Mūžīgo viļņu paisums un bēgums, Rampu gaisma un es tās īstumā. Iedvesma. Patvērums. Apziņa. Viss notiek pareizi, kamēr tā ir man pieejama.

Olga Pilate
Tallina, Igaunija

skaistums, būtība, esība un vērtība. Vienīgā valoda, kurā es dzīvoju, jūtu un sapņoju.

Agija Ābiķe-Kondrāte
Rīga

Latviešu valoda man ir kā dzimtene, runājot latviski es jūtos kā mājās. Latviešu valoda man ir ļoti tuva, aizsargāt to ir gandrīz kā aizsargāt pašu valsti, visi mani radinieki un mana ģimene runā latviski. Pat latvieši, kas aizbraukuši uz citām zemēm, runā latviski. Mēs visi kopīgi, lai cik tuvu vai tālu, mēs kopjam un cenšamies saglabāt mūsu valodu. Latviešu valoda mūs visus vieno pat ja mēs dzīvojam ārzemēs. Šī valoda palīdz mums arī saprasties un iepazīt viens otru tuvāk.

Daniels Freibergs
Jelgava

Manas tautas identitāte, vērtība, kas jākopj, jālieto, jāizsargā un jāsaglabā. Ar lepnumu!

Anna

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda un veids kā sazināties. (Dominiks Vaišļa) Latviešu valoda ir dzimtenes balss un mīļākā valoda pasaulē. (Olīvija Nuķe) Latviešu valoda man ir ļoti īpaša un vajadzīga. Mans uzdevums ir to aizsargāt. (Jēkabs Staģis) Latviešu valoda ir mana valoda. Tā ir visu latviešu valoda. (Oskars Kleins) Latviešu valoda ir manas dzimtenes valoda. Mans pirmais izteiktais vārds bija latviešu valodā. (Emīlija Emma Žukovska) Latviešu valoda ir manas valsts valoda. Šajā valodā es runāju vislabāk. (Marta Zaremba) Latviešu valoda ir skaistākā valoda pasaulē. (Šarlote Balode) Latviešu valoda ir mana dzimtene un mīlestība Latvijai un tautai. (Valters Nuķis) Latviešu valoda man ir ļoti mīļa. Tā labi skan. (Ance Būka)

Laurenču sākumskolas 3.a klases skolēni

kā briljants starp visām pasaules valodām. Ar neredzamām saitēm tā mūs visus sasaista vienā stiprā un drosmīgā tautā viscaur pasaulē, sasaista ar mūsu tautas vēsturi un pieskandina visu pasauli:"Mēs esam un būsim tie labākie!" Es esmu tik liels un bagāts, cik bagātīga ir mana valoda. Ar katru izlasītu grāmatu, ar katru vecāku un vecvecāku sarunu, ar katru ekskursiju pa Latviju es pilnveidoju sevi un savu valodu. Latviešu valoda ir ļoti mainīga un elastīga, tā pielāgojas man, un es pielāgojos tai. Ar latviešu valodu es eju roku rokā katru dienu uz savām mazajām un lielajām panākumu virsotnēm.

Andžejs Beļikovs
Jelgava

Latviešu valoda man ir jauni vārdi un jauni draugi. Man latviešu valoda ir ģimene un arī mācīšanās . Tā ir mana dzimtā valoda un tā man ir ļoti svarīga. Viņa arī ir ļoti īpaša, jo tajā runā ļoti maz cilvēki. Šī valoda ir arī ļoti skaista. Latviešu valodā skan daudz skaistas dziesmas un dzejoļi. Es esmu ļoti lepna, ka es runāju valodā, kuru nezina daudz cilvēki.

Teodora Sintudi
Nea Moudania, Grieķija

Latviešu valoda man un manai ģimenei ir pašsaprotama ikdienas lieta. Ar lepnumu noskatos, ka arī mans bērns latviešu valodu liek lielā cieņā - gan runā, gan lasa, gan raksta, gan arī dzied latviešu valodā. Latviešu valoda nedrīkst izzust un tāpēc mēs-vecāki nesam atbildību, lai to nodotu tālāk mūsu bērniem un savukārt viņi - saviem bērniem. Ar lepnumu nesu latviešu valodu. Jo latviešu valoda ir mana un manas ģimenes valoda, un manas dzimtās valsts valoda!

Sanita Foigta-Krūmiņa
Dublina, Īrija

mana galvenā vērtiba.Tā ir mana pagātne, tagadne un ceļš uz nākotni!Mana valoda ir mana bagātība.Un , jo bagātāka mana valoda, jo es pati bagātāka.Cienot valodu, es cienu sevi, savus tautiešus, savas valsts vēsturi.

Agita Rukute
Priekule

Latviešu valoda man ir spēka zīmju savirknējums ikdienā. Valoda mani bagātina, jo skanīga latviešu valoda ir spēks, kas ļauj pat melnus gubu mākoņus pārvērst gaišā un priecīgā dienā. Valoda ir neizsmeļams avots, kas rāmi plūst ikdienas straujajos līkločos. Latviešu valoda ir skanīga un stipra, tā ik dienu izskan ne tikai Latvijā, bet arī aiz trejdeviņām jūrām un kalniem. Valoda ir cilvēka saknes, esība un nākotne. Lai stipra Latvija un bagātīga tās valoda!

Anete Lasmane
Ogre

Latviešu valoda ir manas saknes.Tā mani veido par stipru un zinošu latvieti.Esmu lepns,ka Latvijai pieder sava valoda.

Artūrs Kalniņš
Anglija

Latviešu valoda man ir kā dubultcimds aukstā ziemā. Dialektiņš un literārā valoda. Tā ir arī mana maizīte - vairāk nekā 46 gadus biju latviešu valodas skolotāja. Man septembrī patika mācību stundas sākt ar tautasdziesmu "Kā bitīte medu nesa, tā es ļaužu valodiņu. Es saliku vārdu ziedus kā puķītes vainagā". Latviešu valoda man nozīmē dzīvību, jo pirms trim gadiem pēkšņs insults atņēma man runas spējas, kuras atguvu, pateicoties labiem cilvēkiem, it īpaši dakterim Novikam Rēzeknē. Vienlīdz lielu baudu man sagādā tiklab valodas runas, kā arī rakstu forma. Šobrīd gribu paust savu prieku par zeltīto rudeni un novēlēt Latvijas ļaudīm dvēseles mieru un paļāvību šajā sarežģītajā laikā. Lai drošāk skan latviešu valoda mūsu mazajā, mīļajā Latvijā!

Valentīna Mičule
Stabulnieki, Stabulnieku pagasts

...mātes valoda, kurā sazinos ar līdzcilvēkiem. Tikpat labi to varu teikt arī par latgaliešu valodu, kurā es domāju kopš sevi atceros. Un abas šīs valodas man ļauj justies kā latvietim, ļauj iepazīt un dziļāk apgūt mūsu tautas vēsturi un nacionālās mutvārdu bagātības.

Pēteris Keišs (kultūras un sabiedriskais darbinieks)
Rēzekne

ļoti mīļa, jo es esmu daļa no latviešu tautas. Latvija man ir mīļa, jo man tur dzīvo daudz radinieku. Es esmu lepns, jo es protu latviešu valodu!

Krišjānis Kreichelt
Pensilvānija, Amerikas Savienotās Valstis/ Ņudžersijas latviešu skola, 6. klase

Maņ latvīšu volūda ir dzymtuo volūda. Tymā runoju, dūmoju, rokstu. Piec īspiejis raugu ari skaiteit (laseit). Pamatā lītoju Latgolys latvīšu (latgalīšu) volūdu i tū raugu vuiceit ari sovim divejim dālim - ar jīm runoju tai pat kai muote i tāvs runova ar mani. Tys ir moz, tok reizē ari tys prosa daudz apsajimšonys - apleik moz ir latgaliskuo. Pīvadumam, bārnu gruomotys maņ daīt izreiz golvā puorlikt latgaliski nu cytom volūdom, lai bārni vairuok dzierd dzymtū volūdu. Latveja ir vīneiguo vaļsts iz pasauļa, kur latvīšu volūda vysā tuos kruošņumā var skaneit, dzeivuot i atsateisteit. Deļ tam asu ite.

Juris Viļums
Bukmuiza, Ezernieku pagasts

vērtīgs dārgums, jo zināt vēl vienu valodu, kas nav angļu valoda, ir kolosāli.

Līva Kilgišova
Ņūdžersija, Amerikas Savienotās Valstis

Latviešu valoda ir manas valsts valoda. Tā ir manas tautas valoda. Manu senču un senču, senču valoda. Latviešu valodā skanēja manas pirmās šūpuļdziesmas un pasakas. Šī valoda ir manas mātes valoda. Latviešu valoda man ir mīlestības valoda.

Hugo Fikke
Ogre

Latviešu valoda man ir, mana dzimtā, jaukā un mīļā valoda.

Eduards Ozoliņš
Jelgava

balss, daļa no pašas. Tikai savā dzimtajā valodā, latviešu valodā ir iespējams justies pašai, runāt savā balsī, izpausties vispatiesāk .

Viola Vilde
Nursultan, Kazakhstan

Sarunvaloda.

Jāzeps
Dirši, Ilzeskalna pagasts

Latviešu valoda man ir kā dzīves pamatakmens. Tā ir viena no vislielākajām vērtibam, bez kurām nav iedomājama neviena dzīves diena. Reizēm valoda ir maiga un viļņojoša, reizēm -pelēka un smaga.Lai kāda tā būtu, es savu-latviešu- valodu mīlu un cienu un centīšos skanīgu un skaidru to nodot nākamajām paaudzēm.

Zinta Rasnača
Aizkraukle

dzimtā valoda, valsts valoda, dzimtā valoda, kuru mācos un cienu, dzimtā valoda, ar kuru sazinos, valoda, kurā es runāju un rakstu, valoda, kuru pārzinu vislabāk, valoda, kura man patīk, valoda, kurā runāju es, mana ģimene un draugi, dzimtene, mājas, valsts, īpaša.

Misas pamatskolas 6. klases skolēni.
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads

ceļš uz zināšanām, vecmāmiņas un vectētiņa valoda, māmiņas un tēta valoda, mīļa, skaista, vārti uz pasauli.

Misas pamatskolas 2. klases skolēni.
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads

Latviešu valoda jau no pašas bērnības man ir dziesma, dziesma, kas skan joprojām un noteikti skanēs turpmāk. Latviešu valoda… Gadiem ilgi dziedot dziesmas un lasot grāmatas latviski, varu pateikt, ka latviešu valoda ir bagāta, savāda un brīnišķīga. Latviešu valoda dzīvē man nozīmē ļoti daudz. Pateicoties valodai, man ir daudz draugu un lielas iespējas nākotnē. Es lepojos par savu valodu, jo gadsimtiem ilgi mūsu senči cīnījās un atdeva savas dzīvības par mūsu valodu, lai tā varētu pastāvēt vēl ilgi, tāpēc es ar lielu lepnumu mīlēšu un sargāšu savu valodu, lai tā būtu tīra, skanīga un mūžīga. Mana valoda ir mans gods!

Evelīna Kostjukeviča
Daugavpils

Latviešu valoda man ir jūtu un sirds gudrības avots Ārijas Elksnes, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša dzejā, baudas avots skaistajās latviešu dziesmās un dainās, veldze dzidrajā valodas plūdumā.

Lidija Ostapceva
Rēzekne

Latviešu valoda man ir pati tuvākā draudzene, kurai atklāju visu, ko domāju, jūtu un gribu, un kura man iečukst ausī visu to, ko vēlos dzirdēt, zināt un sajust. Viņai un tikai viņai ir vieta man līdzās. Mūsu draudzība ir tik sena un stipra, ka atļaujos pasist savu mīļo un vienīgo valodiņu padusē un acumirklī uzgriezt muguru kādai citai - uzpūtīgai un skaļi uzbāzīgai VALODU VALODAI. Tai mirklī man absolūti nesvarīgas šķiet jebkādas pieklājības normas, jo ir tikai viena sajūta - kā mātei, kas apņēmīgi saslienas, lai pasargātu savu bērnu, kas tiek grūstīts, bikstīts, klupināts un teju kājām mīdīts. Jo MANA VALODIŅA pelnījusi savā tēvu zemītē droši iet pa ceļu, nevis bailīgi rauties maliņā, lai svešajai VALODU VALODAI Latvijā būtu ērtāk.

Anibeta
Stabulnieku pagasts

otrā valoda, kuru es runāju skolā.

Teodors Marčenko
Rīga

Es esmu ārzemju students. Man ļoti patīk ceļot. Ceļojot es uzzinu daudz ko jaunu, un valoda ir tikai viena daļa no visām tām lietām. 2017. gadā es pārcēlos uz Latviju un iepazinos ar jaunu valsti, kultūru, tradīcijām. 4 gadu laikā esmu sadraudzējies gan ar līdzīgiem man studentiem, gan ar latviešiem, un latviešu valoda kļuvusi saziņas līdzeklis. No otrās puses - es studēju Informācijas Tehnoloģijas, bet vienlaicīgi es esmu piebiedrojies baltu filoloģijai pateicoties arī Liepājas Universitātes zinātniekiem. Es paskatījos uz latviešu valodu no pavisam jaunas puses un iemīlējos arvien vairāk! Man izdevusies veiksmīga debija studentu konferencē, skatuvē latviešu valodas festivālā un autoskolā. Latviešu valoda, Tu vienmēr būsi manā sirdī!

Saimons Feduns
Liepāja

Drošības, siltuma simbols. Pamats, pie kura varu vienmēr droši turēties, atgriesties.

Tomass
Rīga

Piederības simbols un iemesls justies lepnai.

Ilze Estere Kleinhofa
Rīga

otra valoda, kuru es runāju skolā.

Teodors Marčenko
Rīga

Latviešu valoda man ir identitāte un savstarpējās saziņas līdzeklis reprezentējot to.

Lāsma
Ādaži, Ādažu novads

Dzimtā valoda, svarīga valoda, daļa, kas veido mani.

Kristaps Jānis Reķis
Jūrmala

dzimtā valoda, kura sirdī ieņem īpašu vietu. Tā ir mana vizītkarte sabiedrībā un plašajā pasaulē.

Reičela
Rīga

...veids, kā sazināties ar citiem un izteikt savu viedokli.

Bruno
Rīga

dzimtā valoda, kura palīdzēja man izteikt savus pirmos vārdus, savas pirmās domas un savus pirmos jautājumus.

Emīlija Languša
Jūrmala

Latviešu valoda man ir ikdienas daļa, bez kuras nevaru iztikt.

Paula

ikdienā lietota, dzimtā valoda.

Lauris
Rīga

Dziedātāja valoda.

Kirills Fomins
Rīga

mana tēvzemes valoda, mana dzimtā valoda, mana identitāte, man svarīgs saziņas līdzeklis. Latviešu valoda paver iespēju nebeidzamām sarunām un jaunu cilvēku iepazīšanai. Latviešu valoda ir mana pamatvērtība.

Sāra Čakārne
Rīga

Visdaiļākais un viskrāšņākais veids, kā sevi izteikt.

Gustavs

mana piederība latviešu tautai.

Elza Strupiša
Zvejniekciems, Saulkrastu lauku teritorija

ļoti skaista un vislabāk zināmā valoda, kura ir arī sarežģīta.

Agate
Rīga

Pirmā valoda, māju, dzimtenes simbols. Pamats, pie kura var vienmē droši atgriesties.

Tomass
Rīga

draudzība, mīlestība, spēks un vienotība, jo tā ir pamats manai ikdienai, saziņai ar citiem, vai tie būtu draugi, vai ikdienišķi garāmgājēji.

Līva
Rīga

dzimtā valoda un saziņas līdzeklis un palīgs komunikācijā.

Alise Akulova

Dzimtā valoda un mana kultūras identitāte. Tā dod ieskatu manā dzimtenē, kad neesmu Latvijā.

Valts Daniels Tučkus
Rīga

liela vērtība, ar kuru es paužu savu identitāti.

Agnese
Rīga

mana valsts valoda, ko cenšos izmantot pēc iespējas vairāk, cienīt to un nejaukt ar citām valodām.

Paula Tabita Avotiņa
Rīga

svešums, grūtības un nemiers. Daudz jādomā, jātrenēhas, lai runātu brīvi. Manas durvis brīvai runāšanai vēl nav līdz galam vaļā. Tomēr valoda jāzina, jāglabā, jo esam atbildīgi par to.

Nikola Šlubure
Jelgava

Valoda ir ļoti svarīga. Manuprāt, mana valoda ir ļoti skaista. Tā ir mana dzimtā valoda, un es ar to lepojos. Neviens nevar izdzīvot bez valodas. Es ceru, ka visi lepojas ar savu dzimto valodu.

Marija Anna Ādamsone
Suntaži, Suntažu pagasts

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valoda ir mana personība, bez tās mēs neesam nekas. Tā ir mans dārgums. Valoda ir jāciena un jāmīl, kā jebkurš dārgums.

Krista Bērziņa
Suntaži, Suntažu pagasts

Valoda man ir ģenerālā valoda. Valoda man ir dzimta un skaista valoda. Valodu es mīlu savu valodu. Valoda pastāv visu mūžu. Valoda ir nosacījums kā mūsu dzīvā tauta. Valoda ir mūsu zināšana līdzeklis par mūsu valsti.

Kalvis Andrēvičs
Suntažu pagasts

Latvīšu volūda maņ ir ari latgalīšu volūda. Volūda, kurā runoju i kuru mīļoju kūpš 16 godu vacuma. Kurā dzīdu, kurā kūpju draudzeibys, kurā izdancoju dzievi.

Leila Rasima
Rēzekne

Latviešu valoda man ir māju sajūta. tas ir veids, kā sazināties un justies saprastam. Pateicoties tieši latviešu valodai, man ir daudz dažādu iespēju. Šo valodu es cienu un loloju, tā ir liela tautas vērtība!

Evelīna

Domu izteikšanas līdzeklis.

Roberts
Aizkraukle

manas mammas un babas valoda, man tā patīk arī. Es labi runāju latviski.

Jurgis Strods, man ir 8 gadi
Īrija un Latvija

manas saknes, mana tēvzeme, mana bērna pirmais pateiktais vārds, manu senču kapu kopiņas, mana bērnība, mans viss.

Ingrida Tārauda
Īrija

...vēsture,jo tā ir atstājusi pēdas daudzus gadus atpakaļ un cilvēki- latvieši un citas tautības cenšas to saglabāt, aizsargāt un galvenokārt attīstīt. Tagad pienākam pie secinājuma,ka tā ir tauta, un protams cilvēks nav iedomājams bez valodas. Mums visiem ir pienākums par to rūpēties un sargāt kā zeltu.

Patrīcija
Aizkraukle

...mans lepnums. Mums ir dota iespēja dziedāt latviešu tautas dziesmas, lasīt latviešu tautas pasakas, rakstīt un lasīt populārāko latviešu rakstnieku dzejoļus. Latviešu valoda ir lepnums visai Latvijai.

Nikola Vāvere
Aizkraukle

Ļoti svarīga ,jo tā ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda ir skanīga un labi saprotama. Katrs cilvēks lepojas ar savu valodu .Latviešu valodā ir gan īsie un garie patskaņi, divskaņi un balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi .Būtu grūti iedomāties kādu latvieti, kurš nemīl savu valodu. Bez savas valodas ir tāpat kā bez savām rokām. Latvijā latviešu valodu lieto gan mazi ,gan lieli, gan jauni, gan veci pilsoņi.

Adrians Veļčinskis
Aizkraukle

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda, valoda ar kuru es sazinos ar cilvēkiem, kas man ir apkārt.

Baiba
Aizkraukle

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Ar šo valodu es sarunājos ar citiem, dziedu un mācos.

Odelisa
Aizkraukle

svešums, grūtības un nemiers. Daudz jādomā, jātrenēhas, lai runātu brīvi. Manas durvis brīvai runāšanai vēl nav līdz galam vaļā. Tomēr valoda jāzina, jāglabā, jo esam atbildīgi par to.

Nikola Šlubure
Jelgava

mana dzimta valoda , manas ģimenes ,valsts valoda . Tā ir īpaša un neparasta

Keira Ozoliņa
Aizkraukle

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Valoda ko es lietoju ikdienā komunicējot ar apkārtējiem.

Krista Lapiņa
Aizkraukle

lepnums. Latviešu valoda ir unikāla valoda, kas ir attīstījusies gadu garumā, nemitīgi bagātinoties ar jauniem vārdiem un nozīmēm. Esmu lepna, ka tieši šī valoda ir tā, kas mani pavada ikdienā un kas palīdz man sazināties ar sev tuvajiem.

Nikola Meistere
Aizkraukle

mana dzīve! Es tajā piedzimu, dzīvoju un cienu, jo ilgāk mēs aizstāvēsim un mīlēsim šo valodu, jo ilgāk tā pastāvēs!

Arvis Ozoliņš
Aizkraukle

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir valoda ar kuru es lepojos un noteikti, kad es braucu ārpus Latvijas ekskursijā es vienmēr pastāstu kādam tūristam, kad esmu no Latvijas un arī kaut kādu vārdu iemācu no latviešu valodas. Šī valoda ir arī mana mīļākā valoda no visām pasaules valodām!

Kristiāns Bērziņš
Aizkraukle

dzimtā valoda. Tā ir mana pirmā valoda, ko lietoju katru dienu jau 15 gadus. Es lepojos ar savas valodas vēsturi un tās leksiku. Es nespēju iedomāties dzīvi, kurā manas domas un katras dienas rutīna neiesaistītu šo valodu.

Sandija Dzērve
Skrīveri, Skrīveru novads

mana dzimtā valoda, kurā runāju kopš bērna kājas.

Armands Cinis
Aizkraukle

Pati pirmā valoda, ko mācījos.

Evelīna
Aizkraukles novads

...valoda, kurā vislabāk saprotos ar visiem, kurā formulēju domas, kurā lasu un izdodu grāmatas. Bez valodas nebūtu valsts, nebūtu mūsu bagātās kultūras. Literatūra, vēsture - tās ir jomas, kas balstās uz valodu, un mēs, latvieši, varam lepoties, ka mums tās ir tik bagātas. Ar valodu krājam pieredzi un nododam to nākamajām paaudzēm. Tāpēc arī valsts valoda ir jākopj visu laiku un visiem.

Jānis Elksnis (LKC izdevniecības vadītājs)
Rēzekne

Latviešu valoda man ir saknes. Tā ir krāšņa emociju izteicēja, kura jālolo un jāciena. Ar to komunicējam un radām draudzības saites starp cilvēkiem. Latviešu valoda ir Latvijas brīvības un patstāvības simbols.

Žanete Anna Gulbe
Jelgava

Man latviešu valodā ir dzimtā valoda, mana māju valoda un manas tautas valodā. Šī valoda ir mana drošības valodā un izjūta.

Roberts Kudums
Jelgava

Mātes valoda. Tā ir mana, ģimenes un latviešu valoda. Tā stāv stalti, lepni starp citām pasaules valodām.

Māris Milliņš
Jelgava

Svarīga.

Marta
Jelgava

Latviešu valoda man ir tautas, manas dzimtas uzturētāja un turpinātāja. Nedzīvojot Latvijā - man ir svarīgi, lai bērni un mazbērni runātu latviešu valodā. Latviešu valoda - tās ir mājas, rupjmaize, štovēti kāposti un tautasdziesmas, bet bērniem - kvasiņš, Kārumiņš un Aijā žūžū lāča bērni. Saules mūžu Latviešu valodai!

Ritma Prokopčenko
Celbridge, Īrija

Latviešu valoda man ir saziņas līdzeklis. Tā ir valoda, kas ļauj sazināties ar visiem latviešiem gan Latvijā, gan ārzemēs. Tā ļauj saglabāt saknes un izpausties dzimtajā valodā. Latviešu valoda ir arī dārgums, kas vienmēr ir jāsargā. Tā ir barātība, jo bez mūsu valodas mēs nevarētu sazināties. Šī valoda ir jāsargā nākotnei. Latviešu valoda ir mūsu pagātne. Tā izstāsta tautas vēsturi, jo bez tās mēs nerunātu latviski. Tā parāda tautas laimes un bēdu brīžus caur mūsu pagātni. Tā ir arī mūsu brīvība, jo mūsu senči cīnījās par šo valodu un dzimteni. Tā pierāda, ka mēs beidzot esam brīvi ar savu valodu. Šī valoda ir arī mūsu laime, jo mēs tagad varam sazināties valodā, ko citi nesaprot. Mums valoda ir jāredz kā dārgums.

Rebeka Rode
Tallina, Igaunija

dzimtuo latgaļu, Latgales latvīšu volūda, kas mani pavoda vysuos gaituos pa vysu Latvejas teritoreju. Atmūdas laikā 1988. goda decembrī Līpojā nūdybinojam Līpojas latgaļu bīdreibu, kurā apsagrūzeja ap symtu latgaļu. Pazeistu vieļ daudz latgaļu Līpojā i Kurzemie, kas lepojās i prīcojās par sovu latgaliskū izceļsmi. Myusīm pateik sazatiktīs, lai parunuotu latgaliski, tys myusīm ļaun justīs lobuok i sovā storpā radnīceiguok. Vīns muns mozdāls, dzims Amerikā, studej Sietlas universitatie i tur popularizej latvīšu volūdu. Latvejas vaļsts volūda ir dažu baltu volūdu sajaukums, tuopiec gramatikas muoceibu gruomota ir cīši bīza i daudzīm lykumīm ir izjāmumi. Latgales latvīšu volūdas gramatika ir skaidra i vīnkuorša. Dzimtuo volūda juomuoca školuos!

Voldis Prancans
Līpoja

Latviešu valoda man ir dzimta valoda mana valoda. Tā ir mana mīļākā valoda. Es šajā valoda piedzimu un arī nomiršu. Es šo valodu mīlu un mīlēšu. Šī valoda iņ labākā un krāsainām. Man šī valoda ir visskaistakā ko es zinu. Es šo valodu vienmēr cienīsu

Jānis Černiks
Suntaži

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda,kurā es varu runāt brīvi Latviešu valoda ir ļoti grūta valoda. Latviešu valoda man ir ļoti mīļa valoda,kuru es visu dzīvi runāšu.Latviešu valoda ir izcili dzejoļi. Un Latviešu valoda ir nesmuki vārdi

Djego Belevičs
Suntaži, Suntažu pagasts

Latviešu valoda ir mana saikne ar manu tautu. Tautu, ar kuru kopā augu, attīstos un mainos. Tā mani kā latvieti saista ar citiem latviešiem: gan tiem, kas dzīvo tepat, Latvijā, gan tiem, kas devušies laimi meklēt citā zemē, bet, savas saknes neaizmirsuši nes Latvijas skaisto vārdu.

Vanesa
Jelgava

Ļoti īpaša ir Latviešu valoda . Latviesu valoda if Lori raina.

Raivis Dortāns
Suntaži, Suntažu pagasts

Man ir divas dzimtās valodas, latviešu valoda ir viena no tām. Valoda, ar kuras palīdzību es dzirdu, runāju, rakstu, izsakos. Latviešu valoda ir manu senču valoda, un šī valodā ir mans mantojums. Latviešu valoda ir tikpat skaista kā valsts, kurā tā dzīvo, un tikpat dažāda kā cilvēki, kuri tajā runā.

Alise Moroza
Jelgava

Latviešu valoda ir svarīga man. Latviešu valodu man macīja lai komunicētu ar citiem. Latviešu valoda mam macīja par pagātni, par vēsturi. Latviešu valoda palīdzēja iegūt draugus. Latviešu valoda man ir, lai pastāstītu pēcnācējiem par savu dzīvi. Latviešu valoda ir kopš dzimšanas.

Valdis Brauns
Suntaži

... visdārgākais instruments, ar kura palīdzību es varu paust mūsu izturīgās un pacietīgās tautas brīnumaino kultūrvēsturiskā mantojuma krāsaino mūziku, lai to saklausa visa plašā pasaule.

Rita Kovala
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads

mana dzimtā valoda,mana ikdiena,bez kuras nevarētu iedomāties gan sevi,gan Latviju.Tā nav tikai valoda-tā ir latviešu kopābūšana,tradīcijas un kopība.

Gundega
Jelgava

Latviešu valoda man ir saknes, kuras meklējamas no paaudzes paaudzē. Izjūtas un valoda, kura ielikta šūpulī.

Līva Estere
Jelgava

Latviešu valoda ir mana valoda. Tā, kura ir lolota no paaudzes paaudzē. Mana valoda ir tā, kas notur saikni starp mani un maniem senčiem. Es varu lasīt viņu rakstītās vēstules, dienasgrāmatas, un tas ir gandrīz tāpat kā sarunāties ar viņiem.

Dace Dārta
Jelgava

mantojums,tas ir svarīga vēstures daļa. Kaut kas tuvs un skaists. Tā ir mana kulturā,mans iedvesmas avots un veids,kā iteikt sevi.

Karina Volkova
Jelgava

Latviešu valoda ir mana pagātne, tagadne un, visticamāk, arī nākotne. Esmu augusi kopā ar šo valodu, esmu mainījusies, bet valoda paliek. Ir privilēģija runāt šajā īpašajā valodā, un es esmu lepna par to.

Tīna Kamola
Jelgava

Latviešu valoda man ir ļoti tuva valoda, jo tā ir man dzimtas valoda. Es to mācos jau no pašas dzimšanas. Latviešu valoda ir ļoti plaša valoda. Manuprāt, latviešu valoda patīk visiem latviešiem. Tā ir mūsu valoda, kuru mēs aiztāvēsim. Manuprāt, latviešu valoda ir pati labākā!

Markuss Zeile
Suntaži

Dzimtā valoda. Tā man padodās ne visai. Vienmēr runāju un rakstu ar kļūdām, bet man tā vinalga patīk, ir īpaša un lietojama tikai vienā valstī. Pat kad tas arī ir problemātiski, jo Latviešu valoda vajadzīga citās valstīs. Bet tas ir ļoti interesanti. Ja kaut kas notiks nesapratīs ,ko sakām.

Junora Zane Birnika
Suntažu pagasts

Latviesu valoda man ir valoda, kuru es mačos kopš dzimšanas, kurā es runāju un arī es grāmatas lasu. Kura es sazinos. Rakstu. Man patīk un esmu priecīga ka man ir iespēja apgūt latviešu valodu. Tā ir viena no grūtākajām valodām.

Alise Staprāne
Suntaži, Suntažu pagasts

Latviešu valoda man ir kā pamats. Tā parāda piederību latviešu tautai, palīdz komunicēt gan ar tuviniekiem, gan svešiniekiem, kā arī pilnveido mani kā personību. Latviešu valodas prasme un lietošana ļauj man just patriotismu, svinīgumu un būt nozīmīgai savā dzimtenē.

Agnese Čuda
Jelgava

Latviešu valodā man ir dzimtā valoda. Tā man ļauj komunicēt ar ģimeni, draugiem un citiem cilvēkiem. Esmu lepns runāt šajā valodā. Tā varbūt ir viena no grūtajām valodām, bet tas nekas! Latviešu valodu es mīlu un netaisos pamest!

Marks Ābeltiņš
Suntaži, Suntažu pagasts

Tā ir latviešu valoda, ko mēs apgūstam vai ko mēs jau zinām . Valoda mums nozīmē visu . Mēs latviešu valodu apgūstam mācoties ,zinot kad to mums ļoti vajag. Latviešu valoda mums ir viena . Valodu var iemācīties , ja tu to gribi iemācīties , ja tu to vari. Valodu es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga un spēcīga . Valodu var iemācīties,ja tu to ļoti gribi.

Alondra Cīrule
Suntaži, Suntažu pagasts

Latviešu valoda man ir īpaša, jo to mēs mācāmies no dzimšanas līdz vecumdienām. Valoda ir cītīgi jākopj, lai tajā neparādītos žargons. Tomēr ja valodā parādās ne latviešu valodas vārdi, tos vajag ātri izkaust. Skaista valodiņa visiem patīk. Mūsu valoda ir cītīgi jāmācās, lai kļūtu gudrāks, caur to var mācīties visu gan matemātiku, gan angļu valodu. Latviešu valoda ir īpaša kā sniegpārsliņa, otras tādas nav!

Emīls Miķelāns
Suntaži

Latviešu valoda man ir mājas, valoda, kurā es runāju ikdienā. Latviešu valoda ir skaista un diezgan grūta. Tā ir mana dzimtā valoda. Es lepojos, ka mums ir sava valoda, ka mēs esam brīvi. Man ir prieks ,ka mums, latviešiem neuzspiež runāt citā valodā. Latviešu valoda ir valoda, kuru mums visiem jāzina perfekti vismaz es tā domāju.

Agnese Grigorjeva
Suntaži

Latviešu valodā teicu savus pirmos vārdus. Lasīju savas pirmās grāmatas un stāstus. Latviešu valoda man ir visa sākums, turpinājums un beigas. Mana saikne ar dzimteni, maniem mīļajiem. Tā mūžīgi mainās un ir sarežģīta savā vienkāršībā.

Linda Katrīne Rēriha
Jelgava

Latviešu valdoda man ir dzimtā valoda un galvenais mantojums. Tā ir mana valsts valoda, un tajā slēpjās mana, latvieša, būtība.

Modris Arnītis
Ozolnieku novads, Salgales pagasts, Mežvidi

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Es viņā jau runāju kopš esmu maziņa. Latviešu valoda ir sarežģīta valoda. Man latviešu valoda ir ļoti interesanta. Ir interesanti runāt dzimtajā valodā. Latviešu valoda ir krāšņa valoda.

Amanda Bileskalna
Suntaži, Suntažu pagasts

Mātes valoda. Mans lielākais dārgums. Tajā es radu pirmo izpratni par sevi, saviem mīļajiem cilvēkiem, par pasauli, kurā esmu ienākusi. Šai valodā izteicu pirmos vārdus, visā sava 73 gadus ilgā mūža garumā dzimtajā valodā lūdzu Dievu, izsaku savas jūtas, apliecinu sevi, savu piederību dzimtajai zemei Latvijai. Esmu gandarīta, ka četrdesmit vienu gadu no sava mūža esmu veltījusi tam, lai skolas bērniem mācītu latviešu valodu un literatūru. Tas nav tikai iemācīt pareizi rakstīt un runāt, tas ir daudz vairāk - atraisīt iztēli, bagātināt valodu, mācīt izteikt un pamatot savu viedokli, diskutēt, apjaust visas iespējas, ko sniedz valoda. Man dārga sava valoda, tā ir mana asinsrite, vitāli nepieciešama, lai dzīvotu un mīlētu savu tēvzemi.

Marta Binduka (Voiciša)
Galēni, Preiļu novads

... valoda, kurā es runāju Latvijā. Šī valoda nav mana dzimtā valoda. Kaut arī dzimu Latvijā, latviešu valodu sāku apgūt tikai bērnudārzā. Es mācos parastajā latviešu skolā. Varu runāt ar klasesbiedriem, skolotājiem, citiem cilvēkiem saprotamā viņiem valodā. Esmu priecīga runāt ar tuviem man cilvēkie.

Dana
Priekule

Dzimtene kuru es esmu iemācijies no bērnības. Latviešu valodu es pielietoju katru dienu. Skolā es to attīstu arvien vairāk. Skolā mācoties nākotnē zinās arvien vairāk un vairāk!

Dāvis
Priekule

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda! Man ir svarīga, jo šo valodu zinu no dzimšanas. Latviešu valoda ir valoda, kurā es sarunājos ar draugiem un visiem tuviniekiem.

Endija Bieriņa
Priekule

Dzimtā valoda,mans domu grauds. Valoda kurā es teicu savas dzīves pirmos vārdus,lasīju pirmās pasakas. Vienmēr lietoju un atgriežos pie tās. Valoda kuru cienu un mīlu visvairāk. Latviešu valodu es attīstu un pilnveidoju visu savu dzīvi.

Alise Eva Pomerance
Priekules vidusskola 10. klase

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, es mīlu šo valodu. Salīdzinot ar citām valodām šī man patīk man vislabāk. Citi domā ka tā ir grūta bet man tā neliekas.

Alise Eva Pomerance
Priekules vidusskola

Manas mājas, mana dzimtene, mana pirmā valoda mūžā. Bez šīs valodas nespētu sarunāties ar saviem tuvajiem. Katru dienu izmantoju šo mīļo valodu, arī reizēs, kad neesmu Latvijā!

Beate Ešenvalde
Priekule

Sarunvaloda

Jāzeps
Dirši, Ilzeskalna pagasts

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda!

Endija Bieriņa
Priekule

Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. Tā taču ir mana dzimtā valoda. Tā ir vajadzīga, lai komunicētu ar ar citiem. Latviešu valoda ir valsts valoda, un tā ir zināma visiem latviešiem. Man tā ir nepieciešama, lai komunicētu ar cilvēkiem, kuri nemāk citas valodas.

Raivis Lācis
Suntaži, Suntažu pagasts

Valsts valoda. Mana dzimtā valoda ir latviešu valoda, kurā es runāju ar savu mīļo ģimeni un draugiem. Latviešu valodā es jūtos kā mājās. Latviešu valodā es brīvi varu izteikt savu viedokli.

Dana Rokola
Suntaži, Suntažu pagasts

Dzimtā valoda, ar kuru es uzaugu. Es ar savu dzimto valodu vienmēr dzīvošu Latvijā. Es mīlu savu dzimto valodu, un latviešu valoda manā dzīvē ir visa pamats. Valoda ir manas tautas lepnums. Nākotnē es latviešu valodu mācīšu arī savai ģimenei, lai kur arī dzīve mani neaiznestu.

Laima Kameņkova
Laubere, Lauberes pagasts

dzimtā valoda. Latviešu valoda ir valoda, ar kuras palīdzību es sarunājos un saprotu citus. Tā man ir tuva un saprotama. Tā man ir sirdī. Es domāju, es runāju, es izpaužos latviešu valodā.

Kristīne Andrejeva
Suntaži

… dzimtā valoda, pētījumu priekšmets, darba instruments, saziņas līdzeklis, izteiksmes bagātinātājs un neizsīkstošs brīnumu avots. Ikreiz, kad atrodu kādu sen aizmirstu vārdu, frazeoloģismu, jaundarinājumu, kalambūru, iekšēji sajūsmā iespiedzos. Un es tikai ceļu un ceļu, un ceļu aizvien ko nezināmu no valodas dzīlēm un brīnos, kā tas iespējams. Un domāju – vai jelkad būs iespējams pārvaldīt latviešu valodu no A līdz Z?

Ieva Tazāne
Rīga

...galvenais saziņas līdzeklis. Man tā ir skolas laikā iepazīta valoda, jo bērnībā ģimenē runājām tikai latgaliski. Dzīves laikā latviešu valoda blakus ir bijusi vienmēr, tāpēc vēlu, lai mūsu valsts valoda saglabātos un attīstītos. Taču valsts valodas daļa ir arī tās novados dzīvojošie cilvēki, tāpēc gribētos, lai Latgalē dzimuši, augušie, dzīvojošie vienmēr atcerētos savas saknes un prastu, cienītu arī latgaliešu valodu.

Vitālijs Skudra
Maltas pagasts

...mātes, tēva, senču valoda. Man tā ir saziņas valoda ģimenē. Man tā ir valoda, kas apliecina, ka man ir iespēja dzīvot savā valstī un justies brīvai. Gribētos gan, ka valsts valoda tiktu vairāk godāta un lietota no nelatviešu puses.

Marija Podnieka
Maltas pagasts

Jau kopš dzimšanas tā ir manas valsts valoda. Lai gan par dzimto valodu uzskatu latgaliešu valodu, jo ģimenē bērnībā mēs runājām latgaliski, taču mūsu valsts valodu zināju un cienīju vienmēr, tādēļ arī to saucu par dzimto. Tās abas nav atdalāmas, tās joprojām ir līdzās un papildina viena otru. Savulaik labprāt lasīju dzeju un literatūru latviešu valodā, arī skaisto un dziļo latviešu klasiku. Rīgas kinostudijas mākslas un dokumentālās filmas bija neizsakāmi brīnišķīgas un arī raisīja mīlestību pret valodu. Diemžēl pēdējā laikā valodā ir iemaisīti daudzi jaunvārdi, kuri ne vienmēr ir saprotami un atbilstoši konkrētajam jēdzienam. Taču ar vai bez tiem, bet valoda dzīvo, un, dod, Dievs, tai saules mūžu un zvaigžņu skanējumu!

Janīna Dukule
Rēzekne

...mātes un tēva valoda, vecmammas un vectēva runa, tā pati pirmā, kurā dzirdēju, kā visas lietas un parādības tika nosauktas: no smalka diegu kamolīša līdz platai mākoņa maliņai, kas koši zila kā zilā rudzupuķe rudzu tīrumā... (Latgaliešu rakstu valodā mans vēstījums skan tā: "Maņ tei ir muotis i tāva volūda, babenis i dzeda runa, kas beja tei poša pyrmuo, kurā dzierdieju, kai vysys lītys i paruodeibys tyka nūsauktys: nu smolkuo dīgu komuleiša leidz plotajai muokūņa maleņai, kas kūši zyla kai zyluo naktineica rudzu teirumā...)

Maruta Latkovska
Viļāni

...nemitīgs pilnveides process. Es pati vēl aizvien mācos latviešu valodu, jo esmu dzimusi tālu ārpus Latvijas un pat Krievijas. Zinu, ka runāju un rakstu ar kļūdām, bet rakstu un mēģinu runāt! Un man patiešām ir ļoti kauns par tiem, kas šeit dzimuši un nevar vai nevēlas mēģināt. Galu galā ir brīnišķīgi sazināties un saprast, dalīties domās un papildināt zināšanas, jo, kā teicis kāds klasiķis, "cik valodu mēs protam, tik daudz reižu mēs esam Cilvēks!".

Ļubova Ceļapītere
Rēzekne

Latviešu valoda man ir spēka un prieka avots, mana garīgā maize, vaļasprieks, reizumis pat dzīves jēga un darbs, kas nekad nenospiež. Latviešu valoda mani dara laimīgu.

Evelīna Zilgalve
Rīga

noslēpumu valoda. Kad es runāju ar savām latviešu draudzenēm, man patīk, ka neviens nevar saprast un noklausīties mūsu sarunas.

Hayden, Johnson
Ņūdžersija, Amerikas Savienotās Valstis

latviešu kultūra, mani kaimiņi, latviešu skola, latviešu draugi un draudzenes, mana mamma un visa latviešu tauta. Latviešu valoda man Amerikā ir bijusi pieejama vienmēr, tāpēc latviešu valoda, tauta, kultūra ir kļuvusi par daļu no manas dzīves. Latviešu sabiedrība ir tā, kur es jūtos priecīga un apmierināta, jo visas labās dzīves daļas man saistās ar latviešu valodu, tautu un kultūru.

Kaiva, Atkinson
Ņujorkas štats, ASV

grūta, spēcīga un mīļa. Latviešu valoda man nozīmē daudzas lietas. Bet kamdēļ, lai es to mācos? Es pavadu stundas pildot latviešu skolas mājasdarbus un apmeklējot latviešu skolu, lai iegūtu kaut ko, kas tik maz cilvēkiem ir pazīstama. Es mācos šo valodu, jo no tās man ir dzimusi mīlestība uz latviešu kultūru un sirsnīgas draudzības. Tas man paliks uz mūžu. Man pagāja ilgs laiks to saprast, ka latviešu valoda man ir VISS!

Madara, Bungs
Pensilvānija, Amerikas Savienotās Valstis

foršākā valoda. Latviešu valoda man ir vismīļākā valoda. Tā ir viena daļa no manas dzīves. Ar latviešu valodu es varu doties uz Latviju un sarunāties ar latviešiem.

Aleks, Nikolas
Ņūdžersija, Amerikas Savienotās Valstis

kaut kas labs, jo daudzi cilvēki to nezina, un es jūtos īpašs, ka no 7 biljoniem cilvēku tikai 2 miljoni zina latviešu valodu. Es esmu priecīgs, jo es zinu to, ko daudzi cilvēki nezina. Es esmu priecīgs būt latvietis!

Ryan, Jaber
Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis

kaut kas, kas citiem Amerikā nav. Ar šo valodu es jūtos īpaša un kā daļa no mūsu mazās Amerikas latviešu sabiedrības. Es esmu lepna būt latviete, jo Amerikā mūsu ir tik maz. Latiešiem valoda ir svarīga un tāpēc es cenšos to mācīties.

Kristīne Jātniece
Pensilvānija, Amerikas Savienotās Valstis

Latviešu valoda man ir gan darbs, gan mana atpūta. Tā ir tik daudzšķautnaina un bagāta, ka katru dienu nebeidz pārsteigt ar kaut ko jaunu. Tāpēc izkopsim savu valodu, lai ar tās palīdzību spējam izzināt savas zemes kultūras mantojumu un varam nodot to arī nākamajām paaudzēm!

Līga Augstkalne
Strūžānu pagasts

VISS!

Astra Moora
Woodbridge, CT, USA

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda kurā es runāju,jo esu dzimusi Latvijā.

Stella Moļiboga
Jelgava

Latviešu valoda man ir saziņas līdzeklis ar kuru es nododu informāciju un pasaku savas emocijas. Bez tās es nevaru iedomāties savu dzīvi ,kā jau visi cilvēki. Valoda vieno mūs ,tāpēc sazinaties ar apkārtējiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi.

Megija Paeglite
Aizkraukle

Izkāpjot no autobusa Saulriešu muižas teritorijā, pirmā lieta, par ko mums informēja bija noteikumi. Pirmais, neviens nedrīkst lietot narkotikas vai alkoholu šīs nometnes laikā. Otrais, piedalīšanās aktivitātēs ir obligāta.Trešais, latviešu valoda ir veinīga valoda, ko lietojam šo divu nedēļu laikā. Trešais noteikums man likās diezgan dīvains tajā laikā, bet tagad es to saprotu. Nometnes laikā mēs nedrīkstejām runāt citās valodas, pirmkārt, lai uzlabotu mūsu latviešu valodas prasmes, bet, otrkārt, lai padarītu mūsu saikni ar Latviju stiprāku. Latviešu valoda ir mana stiprāka saikne ar Latviju. Šī saikne vārdā laviešu valoda man ir vienmēr bijusi līdzi, es to iedomājos kā sunīti, kas man apkārt staigā. Šis sunītis aug ar mani vienl

Marta Jansone
Tallina, Igaunija

Latviešu valoda man ir vienīgā valoda, kuru saucu par savu. Manī tā skan no bērnības, kad taupot elektrību, zem segas slēpjoties no vecākiem, lasīju visu ko tolaik varēja dabūt – bezbilžu pasakas, žurnālu “Katōļu Dzeive”. Latviešu valoda man ir “Gailītis un vistiņa”, pasaules tautu pasakas “Burvju ota”, neizsmeļamā “Zaļā zeme” un daudzi citi daiļdarbi, kā arī latviešu dziesmu klade, kuru Olaines ķīmiķu rūpnīcā kā traucēkli darbam man atņēma meistare. Tā ir valoda, kas, ļoti ceru, paliks un skanēs maniem mazmazmazmaz..bērniem…

Valija Svikša (dz. Belkovska)
Pustinka, Silmala

Kā kaijas spārnu vēdas brīvā Latvijā. Kā rasas piliens zālē..mēs esam maza tauta, bet ar spēcīgām saknēm. Mūsu senčus ir mēģinājuši pārkrievot, pārkristīt un visādi citādi iespaidot, bet pāti visam ir mūsu tautasdziesma. Tikai latviešu valodā tā ir spēcīga! Tajā ir viss- dzīves gudrības, rituāli, aizsardzības vārdi, buramvārdi. Katrā četrrindē dziļa doma. Mana latviešu valoda- to skandinot jebkurā pasaules malā, kāds noteikti atsauksies!

Ilona
Jūrmala

Latviešu valoda man ir gods. Tā ir mana dzimtā valoda, kura senos laikos tika izcīnīta lieliem spēkiem, lai tieši mēs spētu tajā runāt. Tā ir valoda par kuru rūpēties un kopt.

Sandija Ročāne
Aizkraukles novada vidusskola

Latviešu valoda priekš manis ir ļoti nozīmīga jo tā ir mana pamatvaloda.Un Latviešu valoda ir līdzeklis lai sazinātos ar citiem un izteikt savu viedokli,mājas kurā ir miers un klusums.

Laima Kiste
Jelgava

Latviešu valoda man ir... Latviešu valoda man ir kā palīgs izteikt manas jūtas rakstot, draugs lai nodotu manu dzejoli un dziesmu tautai, un biedrs, lai uzzināt ko jaunu skolā. Latviešu valoda man ir... kā daliņas, kas plūst no mūsu runātā, no mūsu rakstītā. Kā daļiņas, kas ir itin visur, kas plūst pa upi, kas lido kopā ar vēju. Latviešu valoda man ir... Latviešu valoda man ir kā man mīļā latviešu valodas skolotāja. Latviešu valoda man ir... 𝄊

Daņila Miščenko
Jūrmala

komunikācijas līdzeklis.

Martins Petrosjans
Aizkraukle

mājas, mans gods, valoda ar kuru es varu izpausties, mana valoda un visskaistākā valoda.

Katrīna Markus
Jelgava

saziņas līdzeklis.

Ralfs

Latvešu valoda man ka saule debesis tair mana valoda.Es bez viņas ka bez zeme mana miļa valodiņ. Un kad ziema un kad rudens es miļu sav valodiņ.

Anna Aleksandrova 4.e
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir veids, kā sazināties ar citiem un izteikt savu viedokli. Pasaule nemitīgi mainās un attīstās, tai līdzi arī latviešu valoda: jaunvārdi un termini tiek lietoti, lai precīzāk un skaidrāk izteiktu savas domas. Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, gods un lepnums. Tā man ir kā svarīgākie elementi - gaiss un ūdens, zeme un uguns-, bez valodas es nevaru dzīvot pilnvērtīgi šajā dažādajā pasaulē.

10. vides klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir dārgums, latviešu valoda ir manu senču valoda, latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Tā ir vissvarīgākā vērtība, tāpēc kopjama, aprūpējama, lai nezustu un nenoklīstu vēstures labirintos un sasniegtu pat svešiniekus, parādot, cik tā tiešām ir skaista. Latviešu valoda ir manu tēvu valoda, piederība, saknes un lepnuma avots. Latviešu valoda man ir kā Baltijas jūras viļņu šņākoņa, kurā varu klausīties šķietami mūžīgi. Tā mani paceļ spārnos kā putnu un ļauj justies brīvam. Es lepojos ar savu un savas valsts valodu.

10. vides klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Man ir dotas acis, kājas un rokas, mute un mēle, lai cildinātu dzimto valodu gan savā zemē, gan tālumos. Valoda ir mans gars, zīmogs un sirdsapziņa. Mana valoda ir tā, kurā spēju izsaukties no laimes, raudāt no bēdām, smieties no prieka. Tā ir vienotība starp mani, ģimeni, draugiem un līdzīgi domājošajiem. Prasme runāt latviešu valodā ir mans lepnums; latviešu valoda mani motivē tiekties pēc izcilības. Latviešu valoda nav tikai priekšmets skolā vai ikdienas komunikācijas līdzeklis, bet ''mājas'', kurās jūtos droši un pasargāti.

10. komerczinību klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Latvija bez latviešu valodas nebūtu valsts, jo valoda definē un ceļ, tā saista ar pagātnes saknēm un ar nākotnes paaudzēm. Latviešu valodā runājot, es jūtos lepns, drošs un saprasts. Tā ir valoda, kurā man iemācītas vērtības, tikumi un prasmes, kuras mantoju un saglabāju.

10. komerczinību klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir gods, kā arī manas tautas lepnums - tā atzīst Latviju, latviešu tautas identitāti, unikālo kultūru un vispār ir svarīga vērtība. Latviešu valoda ir manas saknes, kuras sniedzas tālā pagātnē, tur, kur mani senči tās sēja. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, kurā runāju, mācos, rakstu dzeju. Valoda ir mans stiprākais spēks, mans lielākais gods. Latviešu valoda ir gan manas dvēseles, gan manas personības atspulgs, sevis izteikšanas veids, attiecības, spēja iemūžināt simtiem atmiņu un mirkļu, joki un arī bēdas, kas citādi nebūtu iespējami un iedomājami. Cik gan valodu ir pasaulē? Bet man valoda ir tikai viena - latviešu valoda, manas valsts simbols un sazināšanās līdzeklis.

10. komerczinību klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

daļa no manis un manas identitātes. Tas ir mans izteiksmes līdzeklis, lai, piemēram, skaļi sajūsminātos par nesen redzētu teātra izrādi vai izlasītu grāmatu un lai paustu sašutumu par lietainiem un drēgniem rītiem. Domāju, sapņoju un kaļu nākotnes plānus latviešu valodā. Tikai esot prom no Latvijas, patiesi saprotu un redzu, cik viegli valoda kā prasme var pazust, ja tajā regulāri netiek runāts, lasīts, rakstīts. Pat man, esot svešumā vien divus gadus, grūtības sāk sagādāt atsevišķu vārdu rakstība vai vārdu sarindošana teikumā pareizā secībā. Jā, valoda savā būtībā ir darbības vārds!

Ilze Melgalve
Dublina, Īrija

mājas, kurās ir siltums, miers, brīvība.

Maija
Gulbenes novads

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, kurā es runāju kopš dzimšanas. Šī valoda ir pierādījums tam, ka es esmu latvietis un esmu daļa no mūsu kultūras. Lietojot šo valodu, es jūtos unikāls, jo tā ir tikai viena šāda mūsu pasaulē.

Adrians Freimanis
Tukums

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Es piedzimu šajā valstī, tapēc es šo valodu mīlu un izturos saudzīgi pret to. Es lepojos par to ka runāju latviešu valodā.

Reinis
Tukums

Mana balss. Tā ir mana leksika. Latviešu valoda ir mūsu valsts, un mūsu nākotne.

Roberts Suitums
Tukums

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, kurā es runāju kopš dzimšanas. Šī valoda ir pierādījums tam, ka es esmu latvietis un esmu daļa no mūsu kultūras. Lietojot šo valodu, es jūtos unikāls, jo tā ir tikai viena šāda mūsu pasaule.

Adrians Freimanis
Tukums

manas vēlmes un plašās pasaules izpratne. Tas ir mans sazināšanās veids un māka izprast citu cilvēku domas, vēlmes, sapņus. Latviešu valodā varu pateikt visu, ko gribu un ko negribu. Tā ir mana būtība.

Renāte (12 g.)
Jelgava

dzimtā valoda, kurā runā mana ģimene. Tā ir viegla, mīļa un jauka valoda. Latviešu valoda man ļoti patīk, es to dievinu.

Agate (11 g.)
Jelgava

Ļoti mīļā un dārga valoda. Kaut es neesmu dzimusi Latvijā, bet tomēr man šajā valodā ir dziļas saknes un liela saikne, jo mana mamma un mans tētis ir dzimuši Latvijā. Man patīk ši valoda kura ir skanīga un kad dzied tad ari labi skan. Es domāju kad valodai ir jābūt katrā zemē savai dzimtajai kā tā ir Latvijā, un tad visi cilvēki ir priecīgi un laimīgi.

Keita Aule
Ape

visvairāk saprotamā, jo tā ir mana dzimtā valoda. Latviešu valodu es iemācījos visātrāk un tagad varu runāt skaidri un plaši. Tā ir valoda, kurā saprotos ar radiniekiem, vecākiem, draugiem un draudzenēm, ka arī svešiem cilvēkiem.

Marika (11 g.)
Jelgava

dzimtā valoda. Man un manai ģimenei tā nozīme daudzko. Ja nebūtu latviešu valodas mēs nevarētu sarunāties un viens otru nesaprastu. Latvija citi cilvēki runā citās valodās, un man liekas, ka to vajadzētu mainīt, vismaz, kad atrodas publiskās vietās.

Nikola Roberta (11 g.)
Jelgava

Manas saknes,mana māja un gģimene.Šī ir mana valsts,kur piedzimu,dzīvoju un dzīvošu.Latvija ir un būs manas mājas,kur mani vienmēr sagaidīs.Latviešu valoda man nozīmē valodu,kuru mēs lietojam un nekad nemeiģināsim nomainīt.

Beāte Jasinska
Trapene, Smiltenes novads

Latviešu valoda man ir sirdī uz mūžu. Šī valoda man ir kopš dzimšanas. Tajā sarunājās mani vecāki un vecvecāki. Mēs esam latvieši. Tā ir mana dzimtā valoda un tāda arī paliks. Latviešu valoda ir ļoti bagāta ar tautasdziesmām, teikām, nostāstiem un pasakām. Šo valodu es mīlēšu ik dienu. Es lepojos ar to, ka esmu latviete.

Alīna Estere Orlova
Ape

mīļākā valoda,jo tā es sarunājos,izsaku savas domas,mācos un dzīvoju šajā zemē,ko sauc par Latviju.

Amanda Smiltniece
Jelgava

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, ar kuru reizē piedzimu Talsos (jau šūpulī likti vārdi “tā viš i”). Valoda – tas ir CEĻŠ no pirmā vārda “mamma”, no sarunvalodas bērnudārzā, vietējās mēles ģimenē un sētā līdz izkoptai literārajai valodai skolas solā un darba gaitās. Valoda - tā ir UPE - mainīga un dziļa ar spēka un laimes strautiem, reizēm arī krāčaina un bīstama ar dzelošiem vārdiem, taču vienmēr plūstot uz jūru – uz lielākiem plašumiem. Riti raiti valodiņa. Valoda – tā ir SAULE, kas izgaismo, kas es patiesībā esmu, ko domāju klusībā un skaļi saku. Tā ir mana identitāte, manas tautas garīgā vērtība un arī darbs, strādājot skolā un mācot skolēniem izkopt un cienīt latviešu valodu. Valoda – tā ir RADĪŠANA. Ilgu mūžu latviešu valodai!

Iveta Āboliņa
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Valoda kādā es runāju, valoda kādā runājuši mani senči. Latviešu valodā es lasu, rakstu, dziedu. Latviešu valodā mamma man maziņam lasīja priekšā pasakas. Mācoties latviešu valodu, skolā man šī valoda likas saražģīta. Citautiešiem, manuprāt, ir grūti iemācīties runāt latviski. Man ļoti patīk latviešu valoda.

Umberts Teters
Ape

manas mājas, mans gods, mana nākotne. Latviešu valoda ir mana savienība ar cilvēkiem latvijā. Tā ir manas Latvijas valoda.

Paula Nika Sīmane
Ape, Smiltenes novads

...dzimtā valoda, kuru es runāju katru dienu. Ar to sastopos katru dienu, jo dzīvoju Latvijā un tā ir skaista valoda. Es ar to nekaunos,jo tas ir liels prieks, ka mums pašiem ir sava valoda.

Paula Stepuļenoka
Jelgava

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda,ko es katru dienu sastopu. Latviešu valoda man ir manas mājas un bez tās es nevaru iztikt. Nora Vovere Jelgavas 4. sākumskola

Nora Vovere
Jelgava

...kā gaiss, ko elpoju - nespēju iedomāties savu dzīvi bez tās. Man tā ir pasaulē vissvarīgākā un manā sirdī vislielākā valoda. Latviešu valoda ir kā brīnumskaists dārzs - tājā ir vārdu un teikumu ziedi, kas mierina, reibina, sniedz veldzējumu, rāda pasaules varenumu un skaistumu, un ir arī nātres un usnes... Priecājos, ka varu baudīt skaistā dārza augļus, un apzinos, ka arī man ir jābūt dārzniekam, kas dārzu uzrok un ravē, lai skaistumu varētu baudīt arī tie, kuri šeit dzīvos pēc gadiem un gadsimtiem.

Līga Tīrmane
Ventspils

Latviešu valoda man ir Dotais skaistums, izglītība, spēks, runas spēks. Ticējumi, tautas dziesmas, dziesmas un fakti, mīklas.

Una Zariņa
Ape, Smiltenes novads

Latviešu valoda man ir... Latviešu valoda man ir ļoti nozīmīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. Pirmā skaņa, zilbe, vārds izskanēja tieši latviski, jo to es esmu dzirdējusi jau no bērna kājas. Tāpat arī manā ģimenē mēs runājam tikai latviski. Es to lietoju katru dienu, gan mājās, gan skolā, gan ārpus tās. Tā var būt mīļa, skanīga, kaut ko vēstoša, dažreiz arī skarba vai rupja, vienā vārdā šī valoda var būt dudzpusīga. Latviešu valoda man ir un būs vajadzīga visu mūžu. Par šo valodu cīnījušies mūsu senči, tāpēc tā ir jāciena un jāgādā. Šī valoda vieno mūs visus. Es mācos skolā arī angļu, vācu un krievu valodu, taču visvieglāk un vispatiesāk es varu izteikt savas domas tieši dzimtajā valodā.

Evelīna Broka
Ķekavas novads

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, valoda, ko es protu, saziņas līdzeklis. Latviešu valoda ir mana dzīve. Latviešu valoda ir vesela jauna pasaule, ko daudzi nezina un nesaprot. Es cenšos nepiesārņot valodu ar dažādiem žargonvārdiem, bet runāt pareizi. Citādi pēc dažiem gadiem nevarēs atšķirt Latviešu valodu no citām valodām.

Kate Kaktiņa
Ape

Mana latviešu valoda ir visskaistākā un visīpašākā.Latviešu valoda ir bagāta valoda, un es lepojos, ka man pieder šī valoda.Mana valoda - tas ir viss, kas man patiesi pieder.Gadsimtiem ilgi mūsu senči cīnījās un atdeva savas dzīvības par mūsu valodu, lai tā varētu pastāvēt vēl ilgi, tāpēc arī mans pienākums ir mīlēt un aizsargāt šo valodu lai tā pastāvētu vēl ilgi.Es esmu latviete, un, lūk, mans gods ir runāt - latviešu valodā.

Ksenija Aspere
Valmieras novads, Vilpulkas pagasts

Latviešu valoda - tā ir valoda, kurā runāju es un mani senči . Tā ir valoda, kurā lasu grāmatas, kas ir manā plauktā. Tā ir valoda, kurā runā manas govis, mani meži, manas pļavas. Tā ir valoda, kura nepadevās krievu un vācu verdzinātājiem . Tā ir valoda, kas mūs veda pretī gaismai; tā ir valoda, kas izturēja laika plūsmu caur manu senču mēlēm līdz pat manai mēlei un kas turpināsies manu bērnu mēlēs.

Daniels Kovits
Rūjiena

Es domāju, ka katram cilvēkam viņa dzimtā valoda ir visskaistākā un visīpašākā. Nav svarīgi, kur pašlaik atrastos tas cilvēks un kāda būtu viņa nodarbošanās - pats svarīgākais, lai šis cilvēks mīlētu un vienmēr atcerētos, un ar godu runātu par savu valodu.Man mana dzimtā valoda vienmēr būs un paliks tikai latviešu valoda. Es piedzimu šajā valstī, un es turpinu dzīvot šajā valstī, tāpēc mans pienākums ir saudzīgi izturēties pret šo valstī, kā arī tās valodu. Ja kāds man jautās, ko man nozīmē dzimtā valoda, mana atbilde vienmēr būs - visu, jo mana valoda vienmēr atgādinās, no kurienes esmu cēlies, un es ar godu teikšu, ka es esmu latvietis un ka mana valoda ir visskaistākā, un nekur uz šīs pasaules maliņas nerunā šajā valodā.

Kristiāns Lapiņš
Rūjiena

Sarunvalodā, tās gramatika var būt kā skabarga mugurā, sarežģīta, bet tā paliek mana dzimtā valoda.

.
Jaunjelgava

Viena no svarīgākajām lietām kas man ir dota, un kuru es zinu. Caur to es komunicēju, smejos, mīlu un dzīvoju. 🙂

Tomass Deinis<3
Jaunjelgava

Protams, dzimtā valoda, bet arī tā lieta dzīvē, bez kuras es nevarētu neko saprast gan atklāti to klāstot, gan klusībā to turot.

Gundega Gruberte
Jaunjelgava

ļoti tuva , bet ļoti tāla , ļoti brīva , bet ļoti saspringta , ļoti pilna , bet ļoti tukša.

Elīna
Jaunjelgava

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Es esmu dzimis Latvijā, un latviešu valoda man ļoti patīk. Man latviešu valoda ir ļoti tuva. Latviešu valoda ir manas mājas, jo tie bija mani pirmie vārdi. Latviešu valoda atrodas manās mājās, skolā, ikdienā. Viņa būs visu laiku manā sirdī. Manā galvā visu laiku būs latviešu valoda, jo es visu laiku runāju latviešu valodā.

Lauris Svīķis
Virķēni, Vilpulkas pagasts

Latviešu valoda man ir valoda, kurā es sazinos ar vecākiem un draugiem, ar kuru es pamostos, kurā es domāju par savu nākotni. Ar latviešu valodas vārdiem es raksturoju sārtās rudens lapas, auksto un kluso upi un agro rīta gājienu uz skolu. Latviešu valodā es lasu krāsainās, fantazējošās pasakas un drūmos, varbūt pat bēdīgos dzejoļus. Latviešu valodā es dzīvoju.

Aleksandra Kreile
Valmieras novads, Rūjiena

Latviešu valoda man ir dziesmas, dejas un dzejoļi. Katru dienu es runāju latviešu valodā. Es esmu lepna, ka man ir tik skaista un bagāta valoda! Es lepojos, ka esmu latviete un ka man ir šāda valoda!

Odrija Jubalte
Jelgavas 4. sākumskola

daļa no manas būtības.

Iveta Ragozina
Jelgavas novads

... mana pirmā valoda, ko es iemācījos. To man iemācīja mamma un tētis. Man latviešu valoda ir svarīga, jo tad es varu runāt ar Omiņu un Opīti. Latviešu valoda izklausās smuka un skanīga. Man patīk klausīties kā skan dziesmas latviešu valodā. Latviešu valoda ir mīļa, jo mana mamma un tētis saka labus un smukus vārdus latviski man. Es esmu priecīga, ka es zinu latviešu valodu. Es mīlu Latviju! Mana mīļākā valoda ir latviešu valoda.

Evelīna Eisaka
Īrija

Latviešu valoda man ir svarīga recepte. Tā ir recepte, kuru es nekad, nekad neaizmirstu. Tā ir vissvarīgākā recepte, kuras galvenā sastāvdaļa ir manas latviskās saknes. Šīs latviskās saknes ir receptes pamats, bez kurām latviešu valoda nebūtu latviešu valoda. Man tā ir visiecienītākā recepte, kuru es zinu skaidrāk par lietus lāsi!

Maija Amatniece
Tukums

Latviešu valoda man ir mātes mīļie vārdi, kad vēl gulēju šūpulī. Latviešu valoda man ir tēva mierinājums, kad biju kritusi. Latviešu valoda man ir māsas joki, kad pat smaidīt nevēlējos. Latviešu valoda man ir kā tuvs un mīļš cilvēks - tā paceļ, mierina un iepriecina.

Līva
Tukums

DZIMTĀ VALODA. SENČU VALODA. MANA VALODA. Ļoti vērta. Katrs vārds ir kā dimants. Kā aprakta dārgumu lāde, kurā glabājas visneparastākie dārgumi.

Sandis Moldners
Tukums

Latviešu valoda man ir mana pati dzimtā valoda un vienmēr būs. Latviešu valoda man ir mana valstība, ar ko es varu ļoti lepoties. Latviešu valoda man ir vismīļākā valoda no visām un vienmēr būs.

Lizete
Jelgava, Latvija, Jelgavas 4. sākumskola.

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, kura man vienmēr būs ļoti nozīmīga. Bez valodas nevarētu pastāvēt latviešu tauta un tās kultūra. Latviešu valoda ir bagāta, lai varētu sazināties viens ar otru. Manuprāt latviešu valoda ir viens no valsts simboliem, tāpat kā himna, karogs, ģerbonis. Mūsdienās nereti tiek izteikts viedoklis, ka latviešu valodā ir nemitīga pieaug anglicisma lietošana. Tomēr latviešu valoda ir izdzīvojusi vēsturē pēc saskarsmes ar citām valodām un saglabājusi stabilitāti. Valodas lietošana ir atkarīga tikai no mums.

Anita Petrovska
Rīga

Latviešu valoda man ir vissvarīgākā un zināmākā valoda. Dzimtās valodas ceļā esmu iemācījies daudz jaunu un interesantu lietu. Savu valodu es nekad neaizmirsīšu, tā vienmēr būs mana mīļākā valoda!

Kristiāns Roberts Gertsons
Liepāja

Valoda, kura ir vajadzīga runāšanai. Valoda, kurā vēlos runāt.

Emīls Bušmanis
Jelgava

Latviešu valoda man ir kā apliecinājums, ka es esmu latvietis.

Madars Avotiņš
Jelgava

Latviešu valoda man ir stiprās saknes, kas notur mani pie dzimtās zemes. Saknes, kas kopā satur manu tautu un manu valsti. Latviešu valoda ir mans lepnums un mana privilēģija, jo esmu viens no tiem gandrīz 2 miljoniem cilvēkiem pasaulē, kas runā mūsu skaistajā valodā. Vienlaikus tas ir smags ikdienas darbs. Latviešu valoda ir jākopj un jāattīsta, lai tā ir tīra, skaista un moderna. Tā, lai arī maniem bērnu bērniem cauri nākamajiem gadsimtiem privilēģija runāt latviski saglabātos.

Jānis Sīlis, Latvijas vēstnieks Īrijā
Rīga un Dublina

kā draudzene, kura ir vienmēr ar mani kopā. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda un vienmēr tā tāda būs.

Ance
Jelgava,

mana dzimtā valoda, manas valodas mājas, mana valodas ģimene. Latviešu valoda ir valoda, kura ir skaista kā Latvijas meži, pļavas un upes. Tā ir kā dzija, kura nekad nesapinas. Latviešu valoda ir spēcīga un ugunīga. Latviešu valodu es dzirdēšu visur, kur es esmu.

Elīza
Jelgava

Latviešu valoda ir ne tikai mana, bet arī manas dzimtas valoda, kas ieaugusi manī caur paaudžu paaudzēm, un dzīvojot svešumā mans pienākums ir nodod to maniem bērniem un mazbērniem, jo tās ir viņu saknes.

Ilona Aploka
Dublina, Īrija

Mana valoda esmu es, tāpat kā manas acis, rokas, mans skats uz dzīvi. Es domāju valodā, es saprotu valodā, es jūtu valodā. Siltums ir izteicams valodā, arī gaisma un tumsa. Arī draudzība un mīlestība.

Ieva Bīlmane
Rīga

Latviešu valoda man ir piederība savai tautai! Audzinot divus dēlus ārpus Latvijas man īpaši svarīgi ir saglabāt savu valodu un nodot saviem dēliem mantojumā savas tautas lielāko dārgumu. Kamēr tautai būs valoda tā pastāvēs. Saules mūžu valodai!

Alda Šneidere
Dublina, Īrija

Latviešu valoda man ir dārgums! Dažkārt man šķiet, ka mēs nemaz īsti neapjaušam, cik patiesi unikāla un īpaša ir mūsu valoda. Vai jūs zināt, pēc kā mūsu valoda izklausās cilvēkiem no malas? Pēc dziesmas! Izdzirdot šos vārdus no ārzemju kolēģiem mani pārņem neaprakstāms prieks. Kā gan vēl labāk var raksturot mūsu latvisko identitāti? Šajos brīžos es lepni atbildu, ka latvieši patiesi ir dziedātāju tauta, kas turpina dziedāt savā gadsimtiem koptajā un absolūti unikālajā valodā, kurai līdzīga pasaulē šobrīd ir vēl tikai viena, mūsu kaimiņu valoda.

Annija Roga
Rīga

Mana dzimtā valoda. Es latviešu valodu cienu. Man visvairāk latviešu valodā patīk dziedāt un runāt. Pat ja man jāmācās citas valodas, vislabāk atcerēšos tieši latviešu valodu. Es lepojos ar savu valodu un savu valsti. Man ir paveicies, ka dzīvoju Latvijā.

Una Jermīļina
Jelgavas 4. sākumskola

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir, kā strauja upe kuru ir grūti pārpeldēt. Šajā upē var sastapt komatus, pieturzīmes un teikumus. Un es zinu lai arī kurā vietā uz zemes es būtu mana dzimtā valoda ir Latviešu valoda.

Sonora Saulcerīte Aivare
Jelgavas 4. sākumskola

Latviešu valoda ir mans piederības un identitātes zīmogs. Jau no bērna kājas es dzirdu vārdos latviešu maigumu, spītību, skarbumu, prieku un laimi. Es kopju un laistu latviešu valodu ar spēcīgajām Raiņa vai I.Ziedoņa domu rindām. Bet kāds dara pretēji - atstāj tumšā stūrī sarkanbaltsarkano ziedu un ļauj tam nožēlojami vīst. Latviešu valoda man ir asintiņa, domu mājvieta un neatņemama dzīves vērtība. Tā ir arī manas dvēseles valoda, kas dziedē manas sāpes. Latviešu valoda man ir kā cīrulis zilās debesīs. Tas ir mazs, taču ar dzidru balsi. Latviešu valoda ir mans nešķiramais dzīves pavadonis. Latviešu valoda- tā ir kā atšķirības zīme, kas parāda, ka esmu nekas cits kā LATVIETIS.

11. komerczinību klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir domu un vārdu sēkla. Tā ir kā kamols, ko ik dienu pa mazumiņam tinu vaļā. Tā ir manas pasaules vārdotāja un krāsotāja. Tā ir kā ceļš uz mājām - pazīstams un neaizvietojams. Latviešu valoda man ir saknes, kas saistās ar maniem senčiem un dzimto zemi. Tās ir manas mājas, kurās vienmēr varēšu atgriezties. Latviešu valoda ir brīvība, tā ļauj man izpaust savas domas un tikt uzklausītai; tā ir vienotība, dzimtene, dzīvība, tā ir mana saule rīta stundā un mans mēness tumšajos vakaros, tā ir manas, latviešu, tautas lepnums. Latviešu valoda IR mana dzimtā valoda. Tajā es teicu savus pirmos vārdus šajā pasaulē. Tā ir valoda, kas liek man justies mājās, lai arī kurā pasaules malā es atrastos.

11. komerczinību klase
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Māju sajūta un mana dzimntā valoda, kuru es zināju un zināšu. Es to nekad neaizmirsīšu, kad macīšos citas valodas.Tā būs manā sirdī uz mūžiem.

Ance Ābolkalne
Ape

Latviešu valoda man ir mīļākā valoda. Bet tā nav mana dzimtā valoda. Tā ir man kā mājas. Pieceļos agri no rīta un jāiet uz skolu, tur ir latviešu valoda, kas ir ļoti jauki.

Vitālijs Juščenko
Jelgava

Latviešu valoda man ir okeāna plašums. Valodas dzīlēs vienmēr spēju atrast vārdus, ar kuriem precīzi raksturot savas izjūtas un idejas, ko izteikt sarunu biedriem. Šajā okeānā ir baudāma gan literatūra, gan mūzika, gan kino, gan māksla, ko nesaprast cilvēkiem no citām pasaules malām. Kad ārzemēs dzirdu latviešu valodu, pārņem mājības sajūta, kas sasilda, jo saprotu, ka daļa no mana okeāna ir blakus. Šis okeāns ir bezgalīgs.

Katrīna Liepiņa
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Lai arī man kopš bērnības tika teikts, ka latviešu valodai nav nākotnes, jo Latvija ir maza valstiņa, spēju teikt tikai to, ka tad, kad man būs bērni, es viņiem to mācīšu ar apņēmību un spēku, ko raisa šī valoda. Latviešu valoda ir kas vairāk par seklumu, tā nav upe, tā ir jūra. Katram vārdam ir savs plauktiņš atvēlēts un daudz brāļmāsīšu jeb sinonīmu, kas konkrētās situācijās noder kā emociju gammas paplašinājums.

Katrīna Vozņesenska
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir līdzīga mīkstai rotaļlietai no bērnības. Lielākoties katra mūža diena pavadīta, runājot un prātojot tajā. Latviešu mēlē runāju kopš laikiem, kad gāšu nozīmēja iešu, toreiz šī valoda bija mana jaunā mīkstā mantiņa. Tā bija kā tikko dāvāta. Man bija jāsāk tā apģērbt no galvas līdz kājām, jāsasilda, rotaļlietu vairs nekad nevarēju laist vaļā. Tagad rotaļlieta sēž kastē, tā ir guvusi savu ģērbu un tiek lolota vēl joprojām, kad tai auksti, izvelku, nopurinu puteklīšus, spodrinu no jauna. Mīksta, tāpēc ka iemīļota rotaļlieta, jo ar to iespējams spēlēties, rast jaunas nodarbes. Sanāk tai aptīt brūces, jo dažkārt aizvainoju, notraipu.

Lūcija Anete Lipinika
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda ir pļavu smarža, tveicīgas jūlija naktis, vainagu pīšana. Latviešu valoda ir dziesmu dziedāšana un sapņošana siena kaudzē. Latviešu valoda ir silts piens ar medu. Mans pirmais vārds, ko jebkad biju pasacījusi pasaulei, - “bumba!” Es, skatoties spilgtajā pilnmēnesī, rādīju ar pirkstu un uzjautrināti saucu: “Bumba!’’ Latviešu valoda man ir Mēness. Iedziļinoties jautājumā, kas gan man ir latviešu valoda, jāsaka, ka itin viss. Jānis Klīdzējs reiz teicis: “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.’’ Valoda ir pasaule, kas apkampj mani. Uz Zemes nav man mīļākas valodas par dzimto latviešu valodu. Saules mūžs latviešu valodai!

Sofija Keiča
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda ir viena no 6700 pasaules valodām. Bet nepārprotiet! Tā nav parasta. Šīs valodas skaņas ir tās, kuras izrunāju pirmās. Varbūt sākumā neskaidri, bet manas tautas valodā. Jā, valoda mainās. Daudzi senvārdi, kurus dažreiz piemin skolā, ir izzuduši, kamēr to vietā ir nākuši jaunvārdi. Mūsu valoda kā vējš skrien uz nākotni. Vecās ozola zīles netiek līdzi un paliek ārpusē. Bet svarīgāko man jāatceras visu mūžu: mūsu valodas koka saknes neļaut vējam izpūst.

Ralfs Ulmanis
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Mana dzimta vairākās paaudzēs ir dzīvojusi Latvijā un iemīlējusi to. Pirmie vārdi, ko dzirdēju, pirmie vārdi, ko pateicu, un pirmās grāmatas, ko lasīju, bija latviski. No visām vietām, kur es varēju piedzimt un izaugt, es piedzimu šeit, Latvijā, un par to esmu ļoti pateicīga liktenim un savai ģimenei. Runāju vienā no skaistākajām pasaules valodām. Tā ir manu vecāku dāvana man. Manas izjūtas pret valodu ir tādas pašas kā pret vecākiem - un tā ir mīlestība.

Lea Aleksandra Venckus
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda ir mans centrs. Bez tās nekā manā dzīvē nebūtu: ne sarunu, ne saziņas, ne sarakstes. Apzinos, ka valoda ir visa centrs, kas man ir jāsargā un jākopj, jo tikai ar saudzību, manuprāt, iespējams saglabāt dzimto valodu nākamajiem laikiem un cilvēkiem.

Konrāds Rezņikovs
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir mājas. Tā ir skaņa, kuru dzirdot zinu, ka esmu ar savējiem un pie savējiem. Ceļojot esmu redzējusi daudz skaistu vietu, tik skaistu, ka iemirdzas acis. Bet vai arī sirds? Ne gluži. Bez savas latviešu valodas nespēju iemīlēt nevienu citu vietu šai plašajā pasaulē. Mana valoda man sniedz piederības sajūtu: te, mājās, esmu mīlēta, saprasta un gaidīta. Tur, kur skan latviešu valoda, tur ir un vienmēr būs manas mājas.

Mona Upeniece
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir nacionālās pašapziņas un identitātes pamats. Lai gan pasaulē ir tūkstošiem valodu un dažās no tām sarunājas vairāki simti miljonu cilvēku, manuprāt, prasme sazināties latviešu valodā ir unikāla nelielā valodas lietotāju skaita dēļ. Lai arī pašreizējā latviešu valoda ir jauna valoda, tā ir ietekmējusies no senajām baltu un somugru cilšu valodām, tādējādi saglabājot vērtīgas valodu tradīcijas. Uzskatu, ka latviešu valoda pārstāv senas un pārbaudītas paražas cilvēku saziņas kultūrā, piemēram, plaša deminutīvu, izteicienu un sakāmvārdu leksika. Latviešu valoda veido tiešo saikni starp mani un maniem priekštečiem. Valoda laika gaitā attīstās, taču kodols paliek nemainīgs.

Eduards Sīlis
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir mammas lasītās grāmatas bērnībā, tēta uzmundrinājumi pēc neveiksmes, garas sarunas ar draugiem un pretimnācēja draudzīgais sveiciens. Latviešu valoda man ir mājas. Dzimtā valoda kā neredzama, bet cieša saite mani vienmēr vienos ar manām saknēm un visiem latviski runājošajiem gan Latvijā, gan tālu ārpus tās robežām. Latviešu valoda man ir drošība, jo nevienā citā valodā, lai cik labi es to būtu apguvusi, es nespēju izteikt savas domas un jūtas tā, kā tas ir iespējams tikai latviski.

Patrīcija Krieviņa
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man nav dzimtā valoda, tāpēc es uzskatu, ka tā ir vēl viena cīņa manā dzīvē. Ar katru pagājušo dienu mana zināšanu soma kļūst arvien smagāka, bet es labāk un labāk saprotu, ka latviešu valoda nav viegla. Lai uzvarētu cīņu par valodas zināšanu, ir jāpārvar daudzas grūtības un nezināmais. Nezināmais vienmēr ir biedējošs, tāpēc bieži šo baiļu dēļ cilvēki vēlas pārtraukt mēģinājumus apgūt kaut ko jaunu un spīdošu. Man pārvarēt bailes palīdzēja mani bijušie skolotāji, kuri vienmēr atbalstīja un ticēja man. “Jums šī valoda ir jāpieradina, tad un tikai tad tā būs paklausīga jūsu rokās,” es atceros vārdus katru reizi, kad ir grūti. Manuprāt, iemācīties jebkuru valodu nav viegli, bet cīņā ar nezināmo katram palīdzēs skolotāji.

Evelina Brokere
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir viss. Tā man ir neatņemama dzīves daļa. Tā man ir jau no bērnības pāri plecam skatījusies, palīdzējusi sadraudzēties un izpaust manu balsi pasaulei. Latviešu valoda man ir saikne ar pagātni un maniem senčiem. Tā man dod ceļu uz nākotni, uz manu būtību un uz manu dvēseli. Latviešu valoda man ir devusi iespēju dzīvot dzīvi neklusējot.

Māra Semjonova
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, un es lepojos ar to, ka šī skaistā valoda ir mana dzimtā valoda. Tā ir arī manu radinieku dzimtā valoda. Latviešu valoda ir kā ģimene, kur visi vārdi ir draudzīgi un saticīgi. Visi labi sader kopā un veido skaistus teikumiņus. Saliec kopā, un veidojas stāstiņi!

Alberts Čupriks
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir svarīga. Tā ir mana dzimtā valoda, kuru runāju dzimtajā zemē. Izrunājot katru burtu un izsakot visas garumzīmes, katru reizi es lepojos ar to, ka mēs esam Latvijā un runājam savu valodu. Latviešu valoda palīdz man runāt un rakstīt, bet tā ir ne tikai man. Šī valoda ir tecējusi cauri kariem, slīdējusi apkārt daudzām cilvēku mājām un ievijusies latviešu sirdīs tik cieši, ka vēl šodien mēs to runājam. Tā ir tikusi sargāta visu šo laiku, to vajag turpināt sargāt vēl ilgi, jo latviešu valoda saista mūs visus kopā.

Anna Emīlija Kariņa
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda man ir mājas. Tā ir mana drošība un mana māju izjūta. Bet tajā pašā laikā tā ir kā neuzticams draugs. Šajā valodā es varu smelties lepnumu un godu, bet dažreiz arī nevaru tajā sevi pilnīgi paskaidrot. Latviešu valoda man ir mājas, gan tajā nozīmē, ka es tajā jūtos droši, gan tajā, ka es dažreiz gribu to mainīt vai tikt no tās prom.

Līva Indāne
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

mana dzimte kurā es piedzimu un sāku runāt.

Daniels Katkovskis
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir iespēja paplašināt savas valodu zināšanas un spēja uzturēt komunikāciju ar latviski runajošiem cilvēkiem.

Tatjana Čerņavska
Ogre

kā plūstoši mainīga upe, kura atšūpo tāltālu laiku un ļauj to iepazīt. Savā literārājā gultnē nekautrēdamās iepludināt apvidvārdu, izlokšņu un dialektu nemierīgos, reizēm pat grūti atpazīstamos nozīmju viļņus, joprojām pārliecinoši nes šodienas valodiskās izteikšanās iespējas, skaistumu, unikalitāti un stipru ticību savai pastāvēšanai.

Iveta Medne
Cēsis

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda kuru es sāku runāt pašu pirmo. Latviešu valodu es neļaušu nevienam aizvainot . Latviešu valodu es runāju jau no mazotnes , kopš es uzaugu .Viņā es runāju katru dienu un ceru ka arī nākamos gadus . Man ir prieks , ka uzaugu ar latviešu valodu .

Daniels Kļevcovs
Tukums

Es uzskatu, ka latviešu valoda ļoti atšķiras no citām valodām, bet tā gan jau domā arī citu valstu iedzīvotāji par savu valodu. Varbūt tas ir tāpēc, ka katram ir radies pieradums pie savas valodas un tā jau ir kā māju sajūta. Ir daudzi latvieši, kas izbrauc ārpus dzimtās valsts un dodas dzīvot un strādāt citur, bet es domāju, ka, lai arī cik ilgi viņi tur atrastos un lai arī kādā valodā runātu, latviešu valoda vienmēr būs viņos, tā vienmēr būs viņu dzimtā valoda, māju valoda.

Evelīna Zīle
Majoru vidusskola

Ko man nozīmē latviešu valoda? Latviešu valoda man nozīmē daudz ko, jo es esmu latviešu meitene, kas ir dzimusi Latvijā un mana pirmā valoda ir latviešu valoda. Man mana dzimtā valoda vienmēr būs un paliks tikai latviešu valoda. Es piedzimu šajā valstī, tāpēc mans pienākums ir saudzīgi izturēties pret šo valstī, kā arī tās valodu.

Beatrise Jēkabsone
Majoru vidusskola

Mana pirmā valoda, kuru iemācijos, ar kuru es uzaugu, bija latviešu valoda. Tā ir manas valsts. Tā ir valoda, kuru es cienLatviešu valoda man ir svarīga un nozīmīga, tādēļ ka es tajā runāju. Es runāju latviski ar savu ģimeni un draugiem. Es vēlēšos ceļot uz citām valstīm, uzzināt jaunas lietas par tām. Bet es nekad negribēšu aizmirst latviešu valodu, jo tā ir mana dzimtā valoda, kuru es mīlu.u un mīlu. Es esmu laimīga par to, ka piedzimu Latvijā un varēju šo valodu iemācīties.

Paula Zeibote
Majoru vidusskola

Ja pavisam godīgi, latviešu valoda man ir mājas, es to raksturotu ar rasas tītu brīvdienu rītu, kad laukos spīd saulīte un rokās tev ir tējas krūze. Tāda maiga, mīļa un jauka ir mana valoda. Protams, skolas laikos man mana valoda sagādā grūtības un izaicinājumus, bet es šo valodu cienu tāpat.

Miks Lisovskis
Majoru vidusskola

Kultūra un valoda ir viena no vissvarīgākajām lietām pasaulē. Es jūtos īpaša, ka esmu viena no 2 miljoniem, kas zina šo valodu, pat mazāk nekā 2 miljoniem zina šo valodu. Īpaši, kad latviešu valoda ir tik maza un unikāla, padara to īpašu. Dodoties uz deju sacensībām apkārt pasaulē bieži sastopos ar citu tautību cilvēkiem. Daudzas reizes pat šie cilvēki, izdzirdot latviešu valodu, ir izbrīnīti, jo pa tādu nav dzirdējuši, bet uzvarot un stāvot uz 1. vietas pjedestāla, skan himna un plīvo latviešu karogs, sajūtos lepna.

Monta Markus
Majoru vidusskola

Latviešu valoda man ir kā māsa. Tā vienmēr man ir blakus un nekad mani nepamet. Ar to es dzīvoju kopā katru dienu. Tā man ir palīdzējusi dažādās dzīves situācijās un, domāju, palīdzēs arī nākotnē. Latviešu valoda jau kopš bērnības mani auklē un palīdz, ja kaut ko nesaprotu. Tā man ir kā lielā māsa, kura vienmēr mani aizstāv.

Diāna Buša
Majoru vidusskola

Latviešu valoda man ir tā, ar ko pasaku visu par sevi un citiem. Latviešu valoda ir kā gaiss, tā būs mūžīga, kamēr kāds runā. Manuprāt tā ir ļoti skaista valoda un ļoti unikāla. Latviešu valoda ir kā dziesma. Ja nebūtu Latviešu valodas tad arī nebūtu tautas dejas un tautas dziesmas. Latviešu valoda ir valoda, ko esmu iemācījies no agrās bērnības, tā ir valoda, kas man nozīmē daudz emocijas un asociācijas- māja, draugi, skola, ģimene un Dzimtene.

Dāvids Zotovs, Ogres sākumskola, 6.e klase
Ogre, Ogres novads

Latviešu valoda man ir vērtība, ar kuru es lepojos. Tā ir mana dzimtā valoda. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka latviešu valoda ir unikāla, tā ir bagātīga un skanīga, tā saliedē Latvijas iedzīvotājus un savā ziņā notur tās garu. Man tā ir vērtība, jo es pati esmu latviete, man nav jāpieņem citu tautu valodas, man ir pašai sava. Ar to es uzaugu, izteicu savus pirmos vārdus, pamatoju savus pirmos viedokļus, tajā es mācijos un turpinu mācīties. Latviešu valoda ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa. Uzskatu, ka manai valodai ir papildus vērtība, jo tā ir reta, ļoti maz pasaules iedzīvotāju to atpazīst un vēl mazāk to pārzin. Es sargāšu savu valodu, turpināšu to izkopt, turpināšu ar to lepoties un nekad neaizmirsīšu, ka esmu latviete.

Kristiāna Rantiņa
Jelgavas novads

Latviešu valoda man ir māju sajūta, ģimene, rudais runcis blakus pagalmā, skola, draugi... Cilvēki, kuri uztur šo valodu, runā latviski un cenšas valodu pasargāt. Lai arī es saskaros ar daudziem cittautiešiem, kuri nerunā latviski, es saprotu, ka latviešu valoda ir jāsaudzē un jāuztur tīra bez svešvārdiem. Man latviešu valoda ir dzimtā valoda, kā jau daudziem latviešiem. Neatkarīgi no tā, vai dzīvo citās zemēs, latviešu valoda paliek latvieša dvēselē. Kā nesen izlasītajā Kanādā dzīvojošās latviešu rakstnieces Irmas Grebzdes grāmatā “Tikai meitene” rakstīts: “Un cik savādi, liekas – visvairāk mūs visus vieno valoda – latviešu valoda… Tomēr, kad esam visi kopā ar latviešu dzejoļiem galvās, ar pašu raizēm un priekiem, tad liekas – esam mājās.”

Estere Dambīte
Rīga

Manas tautas valoda, kura nāk no valsts kurā es piedzimu, dzīvoju un turpmāk dzīvošu. Tā ir kā piemiņa vēsturei, un sauciens nākotnei.

Mārtiņš Cīrulis
Jelgava

...saikne ar Latviju, lai kur arī es būtu. Saikne pašam ar savu iekšējo būtību. Lai arī dzīvoju valstī, kas ir vistālākā no Latvijas, valoda man vienmēr liek justies tepat, blakus.

Ivars Brencis
Kraistčērča, Jaunzēlande

mana un manas ģimenes valoda, tātad arī manas tautas valoda. Jo ģimene jau ir tauta! Manu vecāku, vecvecāku, radu, draugu, klases biedru! Mūsu valoda! Runājot mūsu valodā acu priekšā ir Zemgales līdzenumi, Latgales dzidrie un zilie ezeri, gleznainā Kurzeme un ari mūsu slavenā Vidzemes augstiene! Mūsu zeme ir skaista, jo mūsu tauta ir skaista. Es lepojos ar latviešu tautu un latviešu valodu!

Elizabete Anna Vitkauska
Ogres novads

Latviešu valoda. Katram tā ir savādāka, vairāk vai mazāk īpaša, bet tas ir tas, kas mūs - tautu - vieno un izceļ pasaulē. Tā turpināsies tikai, ja mēs to daudzināsim. Ar katru paaudzi tā daiļojas plašāk un krāšņāk.

Kitija Gāže
Bauskas novads

Latviešu valoda ir kā dāvana kuru man iedeva vecāki un vecākiem vecvecāki. Latviešu valodu var iedot arī citiem kuri nemāk runāt Latviski. Latviešu valodai ir spēks, bet spēks var arī beigties. Mums spēku jāsarga!

Valters Pudulis
Jēkabpils

Latviešu valoda sākas ar manām mājām. Es tur iemācījos visus latviešu vārdus kurus runāja manā mājā. Es uzzināju cik latviešu valodā ir daudz vārdu. Es uzzināju, ka tur iekšā ir mīlestība, draudzība...arī dusmas un visa dzīve. Latviešu valoda man atgādina pašu Latviju, jo pašā valodā ir iekšā Latvija un pašā Latvijā ir iekšā latviešu valoda. Es ceru, ka Latvija un latviešu valoda vienmēr paliks kopā kā māsa un brālis.

Rūdolfs Pauls-Ločmans
Turkalne, Ikšķiles lauku teritorija, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda kurā es runāju jau 10 gadus.

Elizabete Milda Augstkalne
Kadaga, Ādažu novads

Latviešu valoda man ir tā valoda, ar kuru man asociējas mana tēvzeme un manas mājas. Latviešu valoda ir tā valoda, kurā es pateicu savus pirmos vārdus. Es domāju, ka, ja tu māki vairākas valodas un ne tikai savas valsts, tu vienalga mācēsi savu valodu labāk nekā citas. Un vaina nav tur, ka to labāk māca skolās vai latviešu valodas kursi ir vienīgie tavā pilsētā. Tas ir tādēļ, ka tu to mācēji jau no pašas bērnības un pat atkārto to katru dienu, izejot uz ielas- veikalu nosaukumi, cenas, garāmgājēju sarunas. Protams, tu neko uz ielas nesaki balsī, tomēr, paskatoties uz uzrakstiem vai ieklausoties garāmgājēju sarunās, tu galvā pats projicē šos vārdus, un tos atkārto- kā tie izrunās vai izklausās.

Aleksejs Dančuks
Majoru vidusskola

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Katram dzimtā valoda ir īpaša un nozīmīga. Latviešu valodā es runāju katru dienu, bieži pat neaizdomājoties, kāda tā ir bagātība. Mani vecāki arī runā latviski, mani vecvecāki arī runā šajā valodā. Lai gan manu tālāko seņču dzimtās valodas ir krievu, vācu, poļu, zviedru un dāņu, es pārstāvu latviešu valodu, jo tajā runāju no sava piedzimšanas brīža. Latviešu valoda man ir ļoti svarīga, ja es to neprastu, es nevarētu runāt ar draugiem, vecākiem, skolas biedriem. Latviešu valoda pasaulē nav nozīmīgākā valoda, bet latvieši ir sastopami arī citur pasaulē. Latviešu valodā ir sarakstīas dziesmas, kuras citu valstu pilsoņi nezinot dungo vai dzied.

Kristers Jakovļevs
Majoru vidusskola

piederība. caur latviešu valodu es jūtos piederīga savai tautai, savām saknēm, savu senču un vispār latviešu garīgajam mantojumam. Latviešu valoda ir mana milzu bagātība! Tās milzu vērtību daudz vairāk var atskārsts, nedzīvojot Latvijā. Latviešu valoda man ir arī pienākums. Pienākums pret saviem bērniem, caur valodas prasmi viņiem dodot maģisko piekļuves kodu Latvijai.

Zane Kažotniece-Joyce
Ballyvary, County Mayo, Ireland

valoda, kas rada cieņu pret apkārtējiem un sevi, mana valoda atspoguļo manu personību.

Tīna Luīza Bernāne
Kolka

Latviešu valoda. Katram tā ir savādāka, vairāk vai mazāk īpaša, bet tas ir tas, kas mūs - tautu - vieno un izceļ pasaulē. Tā turpināsies tikai, ja mēs to daudzināsim. Ar katru paaudzi tā daiļojas plašāk un krāšņāk.

Kitija Gāže
Bauskas novads

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, tā ir tā valoda kurā es pateicu savus pirmos vārdus uz šīs zemes. Tā ir valoda kas būs un paliks ar mani līdz beigām.

Toms
Bauska

Dzimtenes saknes, kuras vieno manu ģimeni kopā.

Roberts Strupiss
Bauskas novads, Rundāle

iespēja izgaršot visus pasaules labumus, izbaudīt visas pasaules emocijas, izprast visas pasaules sāpes, izteikt visas pasaules domas.

Līga Ligita Feldmane
Rundāles novads

Valodā ar kuru es varu izteikties viss vairāk.

Marta Elizabete Čakārne
Rēzeknes novads

Mājas, draugi, skola, emocijas, ģimene. Latviešu valoda man ir tas, ar ko pasaku visu par sevi un citiem.

Elgars Razgalis
Stružānu pagasts

Dzimtā valoda, kurā es runāju no mazotnes. Šajā valodā es varu runāt visā Latvijā.

Kārlis
Strūžāni

Dzimtā valoda, kuru vai tās paveidu latgaliešu valodu es izmantoju katru dienu.

Arnolds
Stružānu pagasts

Mana dzimtā valoda un Latviešu valoda ir tā valoda kuru es zinu vislabāk, visvairāk un man šī valoda patīk.

Andris Ostašovs
Balvu novads

Mīļākā valoda jo man viņa patīk.

Levits Obama
Iecava

Mana valoda, par kuru es lepojos un esmu laimīgs to izmantot

Monvīds Švarcs
Gaigalava

dzimtā valoda, valoda, ar kuru es izpaužos pasaulē, padaru to skaistu un daiļu.

Alise Braze
Gaigalava

dzimtā valoda, kuru es zinu jau no bērnības.

Valērija Kurilina
Rēzeknes novads

Mana valoda par kuru es lepojos un esmu laimīgs to izmantot

Monvīds Švarcs
Gaigalavas pagasts

Dzimtā valoda, pirmā un skaistākā valoda, mūsu valsts oficiālā valoda.

Vadims Belovs
Piļcine, Latvija

Vai jūs zināt to sajūtu, kas pārņem, kad pārkāpjat dzīvokļa vai mājas slieksni, vai kad gaisā uzvirmo mammas ceptā ābolmaize, vai kad pa radio sāk skanēt tā dziesma, ko vectētiņš vienmār dungāja, kad jūs lepni sēdējāt tam klēpī? Tā pati sajūta pārņem, kad kādā ārzemju metro stacijā dzirdi kādu pārīti sarunājamies latviešu mēlē. Tā ir māju sajūta. Valoda reizē iemieso šo vispatiesāko māju sajūtu, mēs ar to piedzimstam un dzīvojam. Manuprāt. tā ir liela daļa mūsu apzinātās un neapzinātās pasaules – latviešu pasaules. Latviešu valoda ir manas mājas. Tā ir rīks, ar kuru kalt jaunas idejas, balsts, uz kura atspiesties grūtos brīžos, un esence, bez kuras es vairs nebūtu latviete.

Kristīne Pēča
Palsmane

Latviešu valoda ir kā ūdens, tā būs mūžīga, kamēr kāds tajā runās.

Krista Tramdaka
Liepāja

ģimene. Mana mamma ir no Latvijas. Mans vectēvs un onkulis dzīvo Latvijā, bet es dzīvoju Īrijā. Latviešu valodā es varu ar viņiem sazināties. Latviešu valoda man arī ir dziesmu valoda, jo es dziedu Īrijas latviešu bērnu korī.

Silva Džoisa
Ballyvary, County Mayo, Ireland

Valoda ir viena no manas identitātes pazīmēm. Manas tautas ilgspējīgas nākotnes instruments. Latviešu valodu kā nācijas vērtību aizsargā Satversme, savukārt valodu kā individuālo vērtību sargājam mēs - tās lietotāji. Valoda mums nav tikai saziņas līdzeklis, caur valodu mēs nolasām viens otru. Mēs uztveram tās īpašās vibrācijas, kuras satricina gaisu atšķirīgi katrā kultūrvēsturiskajā novadā. Kad pāri dziesmu svētku estrādei paceļas varenā kopkora balsis - es zinu - mēs esam neapturams spēks! Vārda spēks.

Luīze Beāte Šimčuka
Rīga

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda,es to nekad nepazaudēšu un nevienam neatdošu. Man padodas latviešu valodas mācību stundas.Es lepojos,ka esmu dzimusi Latvijā un tā ir mana valoda.

Luīze Anškēvica
Liepāja

Latviešu valoda man ir kā cukurs uz mēles, man ir tik viegli tajā runāt! Latviešu valoda man ir stunda skolā, tāpēc ka mans pienākums ir cītīgi mācīties latviešu valodu, jo es esmu latvietis. Latviešu valoda man ir kā mamma, kas katru dienu atgādina, ka tā ir mana dzimtā valoda. Latviešu valodā es katru dienu saku – labrīt! Latviešu valoda ir valoda, kuru es mīlu, kuru nekad neaizmirsīšu, kura nekad nebeigsies. Latviešu valoda man ir kā mana ģimene, es esmu tās bērns. Es nekad to nepievilšu. Latviešu valoda man ir kā lapa, kas krīt no koka un dejo vējā, tā ir valoda, kas virpuļo man visapkārt. Tā ir kā mans otrais vārds.

Kusas pamatskolas sestklasnieki Kārlis, Aleksandrs, Meldra, Ivo, Madara.
Kusa

Latviešu valoda man ir kā koks, jo to var tik daudz veidos mācīties. Latviešu valoda man ir kā putns, jo vārdiem arī ir dažādas formas kā putniem. Valoda man arī palīdz lidot domās. Latviešu valoda man ir kā puķe, kas ļoti labi smaržo un ir jauka. Latviešu valoda man ir kā ēdiens – ta ir tik svarīga, lai izdzīvotu. Latviešu valoda man ļoti patīk, jo es to labi zinu un skolā to daudz māca. Man tā šķiet viegla! Latviešu valoda man ir kā puse no manas sirds. Tā man ir vispazīstamākā un vismīļākā valoda, jo tajā runāju kopš piedzimšanas. Latviešu valoda man ir skaista kā sapnis. Tā ir dzimtā valoda, kas jāzina kā savi pieci pirksti. Latviešu valodas vārdi, ko zinu, lido kā pūkas no manas mutes.

Kusas pamatskolas sestklasnieki Eduards, Lauris, Nauris, Laimrota.
Kusa

Latviešu valodā ir manas valsts valoda, manas ģimenes valoda un valoda kurā es runāju. Es esmu lepna ka es runāju latviešu valodā.

Kristiāna Simonaite
Rīga

Latviešu valoda man ir manā dzimtā valoda. Tā ir pierādījums, ka, ja ir gribasspēks vai spītība, ir iespējams izpildīt jebko. Latviešu valoda ir izcietusi ārzemju iebrukumus vēstures gaitā un nēsā iekarotāju rētas, kā arī savu oriģinalitāti.

Vairis Trūbiņš
Roja

kā lieta, bez kuras es nevaru iztikt, kā pārtika, bez kuras es nevaru izdzīvot. Lai arī kur es dzīvē nonākšu, savu dzimteni un dzimto valodu es atcerēšos ar smaidu. Latviešu valdoda man ir svarīga. Bez tās es nebūtu tā es, kas esmu tagad. Latviešu man ir un vienmēr būs īpaša, jo tā mani padara par latvieti, un es to novērtēju.

Paula Fjodorova
Roja

... kā pati Latvija. Tā ir neatdalāma daļa no manas personības, kas aug kopā ar mani. Latviešu valoda padara mani par to, kas es esmu, tāpēc tā ir viena no manām galvenajām vērtībām.

Mārtiņš Vīksne
Roja

kā māte, kura mani māca un pavada visus manus dzīves gadus.

Līna Jaunozola
Roja

valoda, kas rada cieņu pret apkārtējiem un sevi, mana valoda atspoguļo manu personību.

Tīna Luīza Bernāne
Kolka

dzimtā , svarīgākā un dārgākā valoda.

Markuss Martins Bernāns
Kolka

Latviešu valoda ir manna dzimtā valoda un manuprāt tā ir ļoti skaista valoda un ļoti unikāla valoda. Latviešu valoda ir viena no vis grūtākajām valodām kas eksistē. Ja nav Latviešu valoda tad ari nebūtu tautas dejas un tautas dziesmas.

Ramona Varažinska
Liepāja

Latviešu valoda man ir valoda, ko runāju es, mana mamma un tētis, ome, opis un citi ģimenes locekļi. Es latviešu valodu izmantoju katru dienu. Latviešu valoda ir ļoti skaista valoda, kurā runā visi latvieši.

Aleksandra
Rīga

…mājas. Tā ir mana māte un tēvs. Tā esmu es pati. Tā ir mana ģimene un tā ir manas bērnības vienīgā valoda. Tā ir nesaraujamās saites ar vecomāti un viņas iemācītajām dziesmām, un tā ir mans vectēvs un viņa dzīves gājums ar visu sūro. Latviešu valoda ir mans dvēseles piepildījums un bauda ausīm. Tā ir mans draudzības zizlis ārpus Latvijas un mans drauga plecs, kur veldzēties. Tā ir mana miera osta un mans pavards. Pie svešiem tā man ir kaut kas dārgs, par ko labprāt stāstu un ar godu valkāju. Pie savējiem tā man ir atkalatgriešanās. Latviešu valoda man ir mani bērni, viņu sāpes, viņu smiekli, mūsu ikdiena, un uzdrīkstos sapņot, ka tā būs arī viņu nākotne, viņu mājas, kur atgriezties.

Sanita Šūmane-Karami
Dienvidkalifornija, ASV

Latviešu valoda ir valoda ko esmu iemācījies no agras bērnības, tā ir valoda kas man nozīmē daudz man un daudz citiem, tā ir valoda ko es nekad neizmirsišu un vienmēr būs manā sirdī.

Raivo Valainis
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda, es esmu ļoti priecīga, ka mana dzimtā valoda ir latviešu valoda. Tā ir ļoti skaista.

Bille Andersone
Rīga

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda.

Ramona Varažinska
Liepāja

Latviešu valoda man ir otra dzimtā valoda tā ir daiļa un glīta.Šajā valodā runā maz cilvēki bet valoda ir pietiekami grūta, tajā ir daudz izloksnes.Es mīlu Latviešu valodu.

Lote Bulate
Ogre

skaistākā plašajā pasaulē.

Santa Kiopa
Rīga

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir bagāta un ļoti sena valoda. Viņa man ļauj sazināties ar ģimeni, draugiem un ar citiem. Man tā ir jāturpina izmantot un pilnveidot, lai citi arī zin cik skaista, skanīga un mainīga tā ir. Katru dienu uzzinu kaut ko jaunu par to. Neviens nevar kļūst par latvieti, bez latviešu valodas. Lai tā aug un attīstās ikdienu.

Ieva Semjonova
Jēkabpils

kā tuvs un silts draugs.

Pēteris Liepa
Rīga

mana dzimtā valoda, valoda kurā es runāju.

Paula Lipšāne
Rīga

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, vistuvākā valoda no visām. Latviešu valoda ir valoda, ko esmu mantojusi no saviem senčiem. Tā ir valoda kurā mēs ikdienā runājam ģimenē, skolā ar draugiem un skolotājiem, tā ir mana ikdienas saziņas valoda. Latviešu valodā es dziedu dziesmas, es domāju, es dzīvoju. Es lepojos, ka esmu latviete, ka esmu viena no nepilniem diviem miljoniem, kas spēj sarunāties latviešu valodā. Es kopšu un veidošu šo valodu, lai vēlāk to varētu nodot nākošajām paaudzēm.

Paula Pūce
Rīga

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir valoda, ar kuru es uzaugu, dzīvoju un turpināšu dzīvot, jo pirmās dziesmas, pirmos dzejoļus un pirmās grāmatas es iepazinu tieši latviešu valodā. Latviešu valoda veido mani kā personību, tā mani vieno ar latviešu tautu. Tāpēc latviešu valodai manā sirdī vienmēr būs īpaša vieta, un es darīšu visu iespējamo, lai tā nepazustu lielajā pasaulē, jo tā ir kā liela vērtība, bez kuras es nevaru iedomāties savu dzīvi.

Katrīna
Rīga

Latviešu valoda man ir dvēseles miers sirdī. Tās ir manas mājas plašajā pasaulē. Es, ikdienā lietojot latviešu valodu, jūtos droši. Tā ir daļa no manis, no manas identitātes. Tā sniedz man iespēju izteikties skaidri. Latviešu valoda spēj uzburt plašu smaidu, likt raudāt gaužas asaras un radīt izbrīnu. Ik dienu es ņemu to sev līdzi kā smaidu kabatā. Tā ir latviešus vienojošs simbols. Latviešu valodai un ikkatram no mums ir kāda kopīga, īpaša lieta – unikalitāte.

Madara

Latviešu valoda mēs runājam, tā ir mūsu dzimtā valoda.Var izmantot mūsu dzimtē un visa Latvijā.

Renārs Grauziņš
Jēkabpils

Latviešu valodā ir mana dzimtene. Tās ir manas saknes. Latviešu valodā ir mana mīļākā valodā.

Matīss Šadeika
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir ļoti dārga. Tā ir pirmā valoda ko es iemācijos. Latviešu valoda ir ļoti daiļa, man ļoti patīk atrast latviešu senvārdus un piepildīt savu vārdu krājumu ar tiem. Man patīk lasīt dzeju Latviešu valodā, jo dzeja ir māksla. Latviešu valoda ir sarežģita un skaista un tas ir kapēc man tā tik ļoti patīk.

Agate Kossoviča
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, tādēļ vēlos viņu aizstāvēt. Latviešu valoda mums ir ļoti dārga, jo bez tās mēs nebūtu nekas. Mēs viņu nopelnījām cīnoties, kaujoties un pazaudējot citu sirdis. Es esmu lepna par savu valodu!

Paula Kauša
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda,tā man ir palīdzējusi vairākos brīžos,piemēram komunikacēt ar citiem,šo valodu es izmantoju gan ar radiem gan ar cilvēkiem kas man ir apkārt.

Kitija
Jēkabpils

Latviešu valodā man ir dzimtā valoda.Latviešu valoda ir tā pirmā valoda kuru es iemācījos.

Markuss Lietavietis
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir pilnīgi viss:mana dzīve,mana dzimtā valoda,mana skola,manas mājas,mani vecāki,mani brāļi un māsas,mani skolotāji,kā arī mani draugi un nedraugi. Es mīlu šo valodu,un tā vienmār būs mana valoda.

Paula
Rīga, Latvija

zeķes,māja,ģimene,soma,draugs,šale,klade,pilcpalva,grāmatas,alfabēts,penālis,linija'āls,zirgs,mati,mantas,gumija,krāsa,bante,ķēdīte,skūters,lādētājs.

Annija Mitkeviča
Jelgava

Latviešu valoda man ir cimdi, lietussargs, zirgs, lietus, ziema, pavasaris, vasara, rudens, sarkans, balts, zeķes, ģimene, draugi, māja, dzimntene, valsts, pilsēta, jūra, zivis, ūdens, ēdiens, mašīna.

Klinta Pormale
Jelgava

Stunda skolā kur man Neveicās pārāk labi.

Katrīna lanska
Rīga, Latvija

Dzimtā valoda, kas palīdz sazināties ar cilvēkiem!

Ēriks
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir daļa no manas identitātes. Tā ir valoda, kurā es pateicu savus pirmos vārdus, nodziedāju savu pirmo dziesmu, iemācījos savu pirmo dzejoli un izteicu savas pirmās emocijas. Latviešu valoda ir kā bērnības draugs ar ko es esmu uzaugusi un turpināšu augt kopā. Ar to es izjūtu piederību savai valstij, savām mājām – Latvijai. Bez tās es justos apmaldījusies, neredzama. Es justos kā svešinieks, kas klaiņo pa pasauli un nevar sevi atrast.

Madara

...ļoti īpaša.Tā ir valoda,kurā es teicu savu pirmo vārdiņu,kurā es izlasīju savu pirmo grāmatu!Tājā ir daudz skaistu vārdu,kas tik mīļi man skan tos izdzirdot kā ne citās valodās.

Paula Patrīcija Saldovere
Rīga, Latvija

Dārgums, tautas vērtība un tas ko es izmantoju katru minūti.

Adriana
Rīga, Latvija

…mana dzimtā valoda.Valoda ar kuru es uzaugu. Latviešu valoda lēnām sāk pazust ar šiem gadiem.Cilvēki mācās jaunas valodas kas ir apbrīnojami,bet manprāt vienmēr ir jāatcerās no kurienes Tu esi nācis un arī kāds gods Tev ir runāt savas tautas valodā.Godīgi sakot mans vārdu krājums arī samazinās ar to ka es bieži runāju angliski.Un galvenais kas man ir jāatcerās ir tas ka kad es braucu pie saviem vecvecākiem es nevaru ar viņiem runāt angliski.Bet tiešām mūsu valoda ir sakista un var to izmantot dažādi.

Katrīna Lodziņa
Rīga, Latvija

Manas dzimtenes valoda, kura ir ļoti skaista un bagāta ar vārdiem.

Felicita Vīksna
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda.

Megija Tralmaka
Rāmava, Ķekavas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir tas, bez kā dzīvē nevarētu iztikt. Latviešu valoda ir kā gaisa pūķis, kuru turēšu līdz pat mūža galam. Tā ir neatņemama manas bērnības sastāvdaļa, jo ar to esmu uzaugusi. Tajā dzirdēta ne tikai mūzika un dzeja, bet arī pasakas un stāsti. Katram cilvēkam savai dzimtajai valodai ir īpaša vieta sirdī, arī man, tāpēc latviešu valodu noteikti nekad neaizmirsīšu un turpināšu lietot pat tad, ja nakotnē nedzīvošu Latvijā.

Laura
Rīga, Latvija

Latviešu valodā man ir svarīga valoda ko mācīties un saprast.

Kristiāna Simonaite
Rīga, Latvija

Bagāta, dzimtā valoda.

Valts Vilde
Rīga, Latvija

valsts,pilsēta,upes,torņi,lielupe,students,skatu torņi,lazertags,mājas.

Veronika Garbaceviča
Jelgava

Latviešu valodā ir mana dzimtā valoda kuru es nekad neaizmirsīšu kaut vai braukšu uz ārzemēm. Tā ir tā valoda par kuru katru dienu mācos un uzzinu kaut ko jaunu.

Matīss Jekalis
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda ir manas dvēseles un personības pamats. Tā ir mans mugurkauls, saknes un ceļvedis plašām zināšanām un iespējām. Latviešu valoda man ir pirmās krāsas uz dzīves baltās lapas.

Valters Vasermanis
Liepāja

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Tā ir valoda kurā ir ļoti īpaša

Gabriela

Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. To runā man vissvarīgākie cilvēki. Mēs to nedrīkstam piesārņot ar citu valodu vārdiem, jo mūsu senči iedeva visu kas viņiem bija un gāja karā tikai lai mums būtu valoda ar ko runāt. Es esmu ļoti lepna un laimīga par savu dzimto valodu un nekad neļaušu mūsu valodai izzust.

Simona Klūga
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, valoda, kura palīdz man komunicēt ar pārējiem manā dzimtajā valstī.

Edvards Graudiņš
Jēkabpils, Latvija

Dzimtā valoda… Mans pirmais dzirdētais vārds. Mans pirmais saprastais vārds. Mans pirmais izdomātais vārds. Mans pirmais pateiktais vārds. Manas pirmās vārdu krelles un vārdu ģimenes. Mani pirmās četrrindes un pirmās pasakas. Mans pirmais vienmēr un mūžīgais mūžam. Mana valoda – mans dvēseles instruments ar pasauli, kurā tik daudz dzirdēt, domāt, pateikt un just!

Daiga Demitere
Liepāja

Latviešu valoda ir vērtība, kura mūs vieno, kā tautu, kā kopumu. Ikdienas steigā reizēm mēdzam aizmirst par mūsu piederību un kopību viens otram. Mēs katrs esam atšķirīgi, taču valoda mums ikdienu atgādina cik, tomēr patiesībā esam vienoti. Domāju, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir jābūt lepnam par savu valodu, jo katram tā nozīmē ļoti daudz, bet mums visiem kopā tā nozīmē - veidot Latviju.

Laura Gailīte
Tukums, Latvija

dzīves sākums un dzīves beigas. Latviešu valodu es sāku mācīties dzīves sākumā, mācos tagad un turpināšu mācīties visu dzīvi. Tajā es runāšu visu dzīvi līdz to nevarēšu. Latviešu valoda mani vieno ar citiem. Tā vieno ar visiem, kas tajā runā un to mācās. Tā ļauj veidot saikni ar cilvēkiem, kas ir gan līdzīgi, gan mazāk līdzīgi man, un izprast viņus dziļāk. Latviešu valoda ļauj mums sarunāties un uzzināt vairāk nekā domājam to nemaz nemanot.

Annija
Tukums

Pirmā skaņa ko sadzirdēju, pirmais vārds ko izrunāju, pirmā dziesma ko izdziedāju. Latviešu valoda ir mana pirmā valoda. Manā mazajā pasaulē visi sarunājas vienā valodā, pat kaķis ņaud latviešu valodā! Latviešu valoda ir manu senču, mana bērna un mana sirds valoda.

Dziesma
ASV

Latviešu valoda man ir svarīga valoda. Šī valoda ir svarīga, jo valodu izmantoju katru dienu sazinoties ar vecākiem, skolā un citās vietās. Es lepojos ar latviešu valodu !

Rinalds Dobelis
Tukums, Latvija

Mana latviešu valoda ir mājas sajūta. Es nezinu, ko es darītu, ja latviešu valoda nebūtu. Manās mājās mani vienmēr sagaida ar latviešu valodu, skolā arī, draugu lokā arī runāju latviski, ārpusskolas pulciņos arī. Latviešu valoda ir skaista valoda. Tā atgādina par mājām un liek atcerēties, ka mani mājās kāds gaida. Ja esmu izceļojusi no valsts bez vecākiem un radiniekiem, tad tajā valstī, dzirdot kādu vēl runājam latviski, pilnīgi sirds sasildās, jo Tu zini, ka Latvija būs. Latvijas valoda ir manas mājas, un es ar to lepojos.

Annija Ošāne

Man latviešu valoda ir mana prāta mājas. To skaidrojot dziļāk, es jau savā prātā izmantoju latviešu valodu. kas pierād, cik ļoti šī valoda man ir svarīga. Katra doma, katrs vārds, kas ir manā galvā, sākotnēji ir latviešu valodā. Šī valoda ir manas mājas, mana atpūta un mana galvlauzēja, mana realitāte un mana fantāzija. Bez latviešu valodas manam prātam nebūtu māju, un es nebūtu es pati.

Elza
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir mājas, tā nosaka manu piederību Latvijai. Tā ir unikāla, jo vieno vairāk nekā 2 miljonus cilvēku ne tikai Latvijā, bet arī citās pasaules malās. Man nav nojausma, ko es darītu savā zemē bez dzimtās valodas. Es nevēlos pazaudēt šo skaisto valodu, bet to nosargāt paliek aizvien grūtāk.

Ričards Helmanis
Tukums

dzimtā valoda ar, kuru es lepojos. Tā man izraisa piederības un patriotisma sajūtu Latvijas valstij. Tāpec ikdienu cenšos to izkopt.

Mareks
Tukums, Latvija

...ticības avots. Tā ir dzīvs pierādījums, ka latvietim ir nozīme šai pasaulē. Latviešu valoda man ikdienas ir atgādinājums, cik liela ir nozīme gan manai tautai, gan man... Cik gribēti un zīmīgi esam, ka caur tūkstošiem valodu un tautu mums ir sava. Šodien un tagad - sava valoda un tautība. Latviešu valoda arī man uzrāda cik dažādi esam un cik dažādi redzam lietas. Valodas vārdu krājuma izzināšana parāda tautas nostāju un attieksmi pret pasauli. Jo vairāk to pētu un pievēršu uzmanību dzimtajai valodai, jo daiļāka un mīļāka tā šķiet (turklāt ne tikai valoda, bet arī pasaule). Latviešu valoda apgaismo ar savu plašo un skaisto vārdu gammu, kas citu valodu ēnās mēdz cilvēkus gurdināt, bet patiesībā tā ir milzīga un bieži neapzināta bagātība...

Anete
Viesīte, Latvija

Latviešu valoda man ir patriotisma un piederības izpausmes forma, kura pielīdzina mani un manu ģimeni Latvijai, tās vēsturei un līdzšinējiem panākumiem. Zinu dažādas valodas, bet nevienu neiemainītu pret latviešu valodu!

Ralfs
Tukums, Latvija

dvēseles valoda. Brīnišķīgi, ka manai dzimtajai valodai ir sava rakstība, sava valsts. Cik daudzām valodām tā nav..

Indra
Rīga

Latviešu valoda man ir visa dzīve, jo es tajā runāju no bērnības. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda kuru es zinu un protu. Latviski runājošie liekas kad ir daudz bet salīdzinot ar pasauli mēs esam kā smilšu graudiņš tāpēc mūsu valoda ir jāsargā. Un es esmu lepna par savu valodu.

Elza
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir kā piederības sajūta Latvijai. Es kopju valsts valodu. Latviešu valoda ir ļoti bagāta valoda, tā arī ir ļoti skaista valoda. Mēs runājam latviešu valodā katru dienu ar saviem tuvajiem, draugiem, skolotājiem. Mēs katru dienu iemācāmies ko jaunu, ko nezinājām agrāk. Mēs katrs kopjam un cienām šo valodu, kā vēlamies, bet es cenšos “nepiesārņot” valodu ar visādiem neliterārajiem vārdiem. Šī valoda tiešām ir skaista, un es to cienu.

Emīlija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Ar tās palīdzību es varu komunicēt ar citiem cilvēkiem, kuri prot latviešu valodu. Bez latviešu valodas es nevarētu runāt, klausīties un domāt. Latviešu valodu var uzskatīt kā pamatu Latvijas valstij

Raivis Neilands
Tukums, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzīve, mana ikdiena, mana dzimtā valoda, mana vērtība. To jāsargā kā savu ģimeni, jo tā tiek piesārņota, bojāta un nepareizi lietota. Ir vienmēr svarīgi apzināties savas kļūdas un saglabāt valodu tādu, kādai tai ir jābūt. Jaunieši tagad jau nemāk runāt normāli – lieto vairāk svešvārdus un mazāk pašu dzimto valodu (šajā gadījumā, latviešu valodu). Nekad nevēlos bojāt latviešu valodu – savu dzimto valodu – ar svešvārdiem, ar citu valodu un ar kaut kādiem vārdiem, kas nav pareizi vai kurus nebūtu jālieto. Valodu ir jākopj un jāsargā. Es vismaz mēģinu pareizi lietot valodu – latviešu valodu – bet vienalga kādā valodā runāju, ir kļūdas, kuras nerodas, ja domā, ko saka.

Arvis Cjoskāns
Tukuma novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzīves nepieciešamā valoda, kurā es runāju gan skolā, gan sabiedrībā.

Diāna
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Tā man ir svarīga, un man ir būtiski, lai tā nepazustu starp citām pasaules valodām. Tāpēc ir svarīgi runāt latviešu valodā un rakstīt grāmatas.

Lukāšs Sabo
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir tā valoda ar, ko es sarunājos. Man Latviešu valoda ir, kā ozols, kas aug un tikai aug.Tā ir tik skaista, kā ziedoša ābele.

Lūcija
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir vissvarīgākā sarunvaloda manā dzīvē. Pateicoties latviešu valodai, es varu runāt, rakstīt, lasīt, klausīties savā dzimtajā valstī. Prast runāt latviešu valodā man ir gods un lepnums, jo ne visi zina šo skaisto valodu. Latviešu valoda man ir svarīga ikdienas lieta, jo šo brīnišķīgo valodu es izmantošu līdz mūža galam.

Valters
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda ir dzimtenes valoda,ikdienas sarunvaloda,valoda,kuru es zinasu visu savu atlikušo dzīvi. Latviešu valoda ir valoda, ko mācīšu saviem bērniem lai tie nodod saviem pēcnācējiem . Latviešu valoda ir īpaša ar to, ka tā ir tikai latvijā un nekur citur pasaulē. Latviešu valodu es izmantoju biežāk nekā angļu, krievu un citas valodas.

Morons
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Visi mani radinieki runā latviešu valodā. Nav dienu, kad es neizmantoju latviešu valodu. Manu dzimto valodu es izmantoju, lai kontaktētos un runātu ar saviem radiem, draugiem un arī svešiniekiem. Manuprāt, latviešu valoda ir diezgan sarežģīta, bet ļoti skaista. Latviešu valodā ir tapuši daudzi skaisti dzejoļi, dziesmas, grāmatas, filmas. Man latviešu valoda ir kā piederība latvju tautai un tās vēsturei.

Roberts
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, kas ir manas saknes. Es attīstītos latviešu valodas dēļ, es šīs valodas dēļ dabūju jaunas zināšanas, jo tā ir man visur apkārt. Tā ir valoda, kurā vienmēr aug, skaisti izskatās un fantastiski skan. Tā parāda manu piederību Latvijai, un kā arī manai ģimenei. Un man liekas svarīgi, kā mēs turpinām viņu attīstīt un nekad neaizmirst.

Zirgons
Sigulda

Mana latviešu valoda ir mājas sajūta. Es nezinu, ko es darītu, ja latviešu valoda nebūtu. Manās mājās mani vienmēr sagaida ar latviešu valodu, skolā arī, draugu lokā arī runāju latviski, ārpusskolas pulciņos arī. Latviešu valoda ir skaista valoda. Tā atgādina par mājām un liek atcerēties, ka mani mājās kāds gaida. Ja esmu izceļojusi no valsts bez vecākiem un radiniekiem, tad tajā valstī, dzirdot kādu vēl runājam latviski, pilnīgi sirds sasildās, jo Tu zini, ka Latvija būs. Latvijas valoda ir manas mājas, un es ar to lepojos.

Annija Ošāne

Latviešu valoda man ir valoda, ar ko es sazinos ar savu ģimeni, draugiem, klasesbiedriem, svešiem cilvēkiem. Tā ir valoda, bez kuras Latvija nemaz nepastāvētu, jo tā ir liela un svarīga daļa no Latvijas. Mums latviešu valoda ir jāsaglabā, jo tāda ir tikai viena, to lietoja mūsu senči. Ja latviešu valoda izzustu, tad arī beigtu pastāvēt latviešu tauta

Edza
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda, ar kuru esmu uzaugusi. Šajā valodā es mācījos un pateicu savu pirmo vārdu, uzzināju gan labas, gan sliktas lietas. Šī valoda man ir iemācījusi daudz, un tā vēl joprojām māca. Ar šo valodu vajadzētu lepoties ikvienam latvietim. Šī ir valoda, ar kuru var lepoties!

Katrīna Anna
Loja, Sējas novads, Latvija

Latviešu valoda man ir viena no dzimtajām valodām, tā ir valoda, ko protu vislabāk, ko izmantoju ikdienā. Man ļoti patīk latviešu valoda, tā ir unikāla. Kad satieku cilvēkus, kas neprot latviešu valodu un viņi uzzin, ka runāju latviski, viņi paprasa, lai kaut ko pasaku latviski. Un vienmēr viņus izbrīna, cik sarežģīta un unikāla ir latviešu valoda. Manuprāt, mums ir jāciena latviešu valoda un jāsaglabā tā.

Sofija
Sigulda

Latviešu valoda ir mana ikdiena, mans lepnums, mans prieks, mana vizītkarte. Latviešu valoda ir vārdu krājums, ko es lietoju katru dienu. Es lepojos ar to, ka es varu lietot latviešu valodu savā ikdienā, jo tā ir skaista un vērtīga. Latviešu valoda ir manas mājas, jo tā ir mana pirmā valoda. Ar latviešu valodu es izrādu cieņu Latvijai. Man patīk latviešu valoda.

Laura Egle
Sigulda, Latvija

Dzimtā valoda, ar kuru runāju, ar kuru mācos, ar kuru piedzimu; Es nevarētu iztikt bez latviešu valodas, jo to zinu vislabāk no visām valodām, un citas valodas nav tik bagātas kā latviešu valoda.Man latviešu valodā ir ,,aizsargs", jo es ar to aizsargāju sevi no citām valodām un atšķiros.

Kristaps Garančs
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda ir mana prāta mājas. To skaidrojot dziļāk, es jau savā prātā izmantoju latviešu valodu. kas pierād, cik ļoti šī valoda man ir svarīga. Katra doma, katrs vārds, kas ir manā galvā, sākotnēji ir latviešu valodā. Šī valoda ir manas mājas, mana atpūta un mana galvlauzēja, mana realitāte un mana fantāzija. Bez latviešu valodas manam prātam nebūtu māju, un es nebūtu es pati.

Elza
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Tā bija valoda, kuru mācījos pirmo, tā ir valoda, kurā apgūstu visu, kas mani ir ieinteresējis, tā ir valoda, kurā sarunājos gan ar ģimeni, gan ar draugiem. Pēc manām domām, šī ir tiešām skaista valoda, no kuras nav jākaunas. Tajā ir jārunā mums visiem, arī savā starpā sarunājoties. Tajā ir jādzied, tā jālasa grāmatās, tai jāļauj tikai augt!

Paula
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda ir kā ēna, kas pavada vienmēr un visur. Tā ir vērtība, brīnišķīga dāvana no cilvēkiem Latvijas sākumos. Latviešu valodu ikdienā var sastapt visur. Tā paklausīgi sēž teātru afišās, izskan melodiju pavadījumos, rada pasaku zemi grāmatās, un nepārtraukti kāda balstiņa to skandina manā galvā. Latviešu valoda spēj uzburt plašu smaidu, likt raudāt gaužas asaras, radīt izbrīnu un aizvest uz pilnīgi citu pasauli. Tā ir ļoti bagāta un skaista valoda. Tā sniedz man iespēju izteikties skaidri, precīzi un tēlaini Latviešu valoda ir kā labākā draudzene, kas man palīdz sarunāties ar citiem. Tā ir valoda, kura jāizravē no nezālēm un jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Agnese Zvaigzne-Elksnīte
Salas pagasts, Jēkabpils novads

Rudenī, kad izeju ārā, manī ieplūst patīkama noskaņa. Skatoties uz spilgtajām lapām un staigājot pa tām, es varu sajust savus sirdspukstus, īstas latvietes-latviešu valodas pratējas- asins plūsmu Latviešu valoda man ir kā mājas ar savu bagātu vēsturi . Šī valoda ir ļoti sarežģīta, tomēr mani tas neaptur,mācoties skolā, apgūt arvien jaunus valodas likumus. Man tā asociējas ar literāro mākslu, un manās ausīs tā skan kā mūzika. Mana latviešu valoda skan arī dabā. Man latviešu valoda ir pavadonis. Tā dodas man līdzi visur un vienmēr. Ik dienu es ņemu to sev līdzi kā smaidu kabatā. Šī valoda ir daļa no manas dzīves.

Amanda Stalidzāne
Salas pagasts, Jēkabpils novads

Latviešu valoda man ir mans kalēja āmurs, ar kuru kaļu savu laimi. Smēdes ir mainījušās izmēros, vietās un nozīmībā, bet āmurs ir tas pats vecais. Latviešu valodā es esmu. Es domāju, radu un pilnveidojos. Lai āmurs turpina klaudzēt un sist, lai dzirksteles šķīst!

Ilona Ozoliņa-Čiu
ASV

Mana dzimtā valoda, kurā es runāju.

Estere Līga Zariņa
Trapenes pagasts, Latvia

daļa no manas tautas. Tajā ir skaistas dziesmas. Latviešu valoda ir manas ģimenes valoda. Tā ir jāaizsargā, jo pasaulē nav daudz latviešu. Latviešu valodā ir visgaršīgākais vārds - pīrāgs. Tā ir interesanta, jo ir ļoti daudz valodas likumu. Man latviešu valoda ļoti patīk, jo tā saista mani ar citiem Austrālijas un visas pasaules latviešiem.

Ēriks Švarcs
Adelaide SA, Australia

Man latviešu valoda ir veids,kā es sazinos ar draugiem,klasesbiedriem skolā, ienākot mājās,runājam latviešu valodā. Latviešu valoda apvieno mūs visus. Tā ir kā māja, kur visi piederīgi jūtamies.Latviešu valoda nav tikai sazināšanās veids,bet arī izglītība,kultūra pati Latvija nebūtu, kāda ir tagad,bez latviešu valodas.

Enriko
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir mana valoda, mana sarunvaloda, un tā mani saista gan ar ģimeni, gan ar visiem pārējiem. Latviešu valodu es neizvēlējos un nevarēju to izdarīt, bet to es tāpat cienu un izmantoju. Latviešu valoda ir kā striķis, ja kāds beigs runāt latviski vai aizbrauks kaut kur citur, tas saplīsīs. Tas caurums ar laiku pazudīs, bet, ja to darīs arvien vairāk, latviešu valoda sabruks un to aizmirsīs. Tāpēc cienām latviešu valodu!

Santa

Latviešu valodu man pagātnē bijis grūti mīlēt. Vārdi “latviešu valoda” piesaista atmiņas ar komatiem, gramatiku, mājasdarbiem. Bet šī valoda ir vairāk nekā tas, ko man nepatīk darīt. Tā ir vairāk nekā tas, ko es ilgi nevarēju saprast vai nesaprotu. Tā ir valoda, kurā runāju ar daudziem draugiem, valoda, ar kuru iepazinu savu labāko draudzeni. Tā ir valoda, kurā mana mamma mani sauc par sarežģīto zvirbulēnu. Latviešu valoda man ir kā ciešs apskāviens-pilna ar mīlestību.

Evelīna Balode
Sigulda

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tās ir manas saknes. Ar latviešu valodu es varu izteikties vislabāk. Valoda man ir ļoti svarīga- tā dod patriotisma sajūtu, kā arī lepnumu par manu dzimteni. Mūsu valodu vajadzētu skandināt tālu visā pasaulē, taču nepiesārņot to ar visādiem anglicismiem un lamu vārdiem. Mana valoda man ir ļoti mīļa un dod māju sajūtu. Latviešu valoda ir tā, kurā dzied skaistākās dziesmas, kas saviļņo līdz asarām.

Elīza K.

Latviešu valoda man ir kā māte, tā mani uzaudzinajā, tā man iemācīja runāt un rakstīt. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, mana vismīļākā valoda un valoda, ko es nekad neaizmirsīšu. Mums ir jārūpējas par latviešu valodu, lai tā netiktu aizmirsta, jo, ja par to nerūpēsimies mēs paši, tad kurš?

Krista Radziņa

Man latviešu valoda ir mana mīļākā valoda. Latviešu valoda ir sena un bagātīga valoda. Latviešu valoda ir izdzīvojusi grūtus laikus, bet jauprojam šeit ir. Latviešu valoda man ļoti patīk, jo tā ir skanīga un interesanta. Es katru dienu ar visiem sarunajos latviešu valodā, kas man ļoti patīk. Es ceru ka latviešu valoda dzīvos vēl ilgu laiku un mēs visi varēsim tajā runāt.

Uldis

Man latviešu valoda ir valoda, kurā es runāju. Es latviešu valodu zinu no bērnības, bet gandrīz katru dienu es iemācos kaut ko jaunu par to. Latviešu valoda ir ļoti plaša un to var mācīties visu dzīvi. Man latviešu valodā ir mana valoda, manu radinieku un manu senču valoda, manas dzimtenes valoda.

Matīss Gercāns
Sigulda, Latvija

Kas man ir latviešu valoda? Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir manas mājas, tā ir manas mātes un tēva valoda, valoda, kas rit manās asinīs. Tā ir valoda, kuru es nekad naizmirsīšu, mana sarunvaloda. Valoda, kurā es mācos un attīstu sevi.

Zane

Latviešu valoda man ir kā mazas saknes, no kurām es augu. Tā man dod piederības sajūtu Latvijai, latviešiem, draugiem un manai ģimenei. Tā vienmēr paliks atmiņā. Latviešu valodu izmantoju katru dienu, skolā, mājās, kafejnīcā, visur. Lai gan es izmantoju arī citas valodas, tāpat latviešu valoda būs man pirmajā vietā. Latviešu valoda man ļauj sazināties, paust pārdomas, attīstīt domas, un ar to man bija, ir un būs daudz atmiņu. Latviešu valoda ir skaista un padara manu dzīvi kā lielu, priecīgu deju.

Ketlīna Rozenbaha
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir valoda, kuru es uzaugu, ar kuru vēl joprojām augu. Latviešu valodā es lasu grāmatas, klausos pa radio dziesmas, skatos ziņas un mācos. Latviešu valodu es dzirdu visapkārt, mājās, skolā, veikalā un daudz kur citur. Šī valoda man ir svarīga, un nevēlos to nekad aizmirst. Latviešu valoda man ir svarīga.

Adriana

Latviešu valoda man ir dzimtāvaloda, to es izmantoju katru dienu ne tikai, lai sazinātos ar apkārtējajiem cilvēkiem, ko es sastopu ikdienā.Bet es arī to izmantoju, lai mācītos, lasītu, uzzinātu vēsturi, zinātni, kulturu un macītos jaunas svešvalodas.Citas valodas ir labas, bet mana mīļākā valoda vienmēr paliks latviešu valoda!<3

Kristaps
Sigulda, Latvija

Latviešu valodā man ir dzimtā valoda. Ar latviešu valodu es esmu audzis un dzīvojis. Ar dzimto valodu es varu izteikties, paust savu viedokli un to arī aizstāvēt. Man latviešu valodā saistās ar latviešu tautu, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, lai tagad mēs varētu brīvi runāt savā valodā. Manuprāt, latviešu valoda ir viens no lielākajiem Latvijas simboliem.

Roberts

Latviešu valoda man ir kā karte, kurā es ik pa mīļam brīdim apskatos, lai atjaunotu savas zināšanas un tās papildinātu, es tajā ieskatos in uzzinu, kur man tālāk būtu jādodas un ko man sacīt citiem. Ar latviešu valodas palīdzību es varu komunicēt ar citiem, saprast vairāk iegūto informāciju un papildināt savas teiktās domas ar palīgvārdiem, svešvārdiem, salīdzinājumiem un aforismiem.

Artis
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. To es izmantoju kā sarunvalodu ikdienā. Latviešu valoda man ir arī mājā, kur es sajūtu siltumu, mīlestību un prieku. Latviešu valoda ir plaša un skaista, un to noteikti nevajadzētu piemēslot. Mans personiskais pienākums ir to sargāt, lolot un paplašinā. Bez Latviešu valodas mēs būtu nekas, nebūtu latvieši.

Emīls
Sigulda, Latvija

... mana identitāte. Jo bagātāka valoda, jo bagātāks kļūstu es pats. Valoda ataino manu personu - māksliniecisks, jautrs, bet, kad vajag, esmu noteikts un stiprs. Tādi ir arī mani vārdi. Bieži pats piesārņoju valodu ar angļu vai krievu vārdiem vai iestarpinājumiem. Bet pats uzreiz mēģinu sevi izlabot un padomāt, ar kādu vārdu man labāk aizstāt šo angļu vai krievu valodas iestarpinājumu. Tagad dzirdu, ka jauniešiem ir tendence visu laiku runāt latviski. Tiešām nesaprotu, jo kas tad runās latviešu valodā, ja ne mēs paši? Ja latviešu valoda būtu cilvēks, tad tā būtu mana mamma un mans tētis, jo manās mājās - Latvijā - bez maniem vecākiem nekur.

Jēkabs Taranda
Garkalne, Garkalnes novads, Latvija

Man latviešu valoda ir rokas, nevis tiešā nozīmē, bet pārnestā. Latviešu valoda man ir arī kājas. Latviešu valodu mācīties un tajā runāt ir kā staigāt, izrunāt pirmās zilbes - kā spert pirmos soļus pašai uz savām kājām. Iemācīties lasīt, rakstīt ir kā iemācīties turēt rokās priekšmetus. Latviešu valoda sniedz man iespēju saprast citus, lasīt, rakstīt, runāt. Es domāju, ka valodai ir tikpat liela nozīme cilvēkam kā rokām un kājām.

Elza Sīle
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir mana vērtība, tā ir valoda , kuru pirmo iemācījos, kurā sāku runāt un kurā runāju vēl joporojām. Latviešu valodā es runāju ģimenes un draugu lokā, latviešu valodā es domāju. Latviešu valoda ir mana un visu latviešu vērtība, kura jāciena un jālolo. Latviešu valoda palīdz izteikt manas domas un emocijas, neviena cita valoda to tā neizdarītu. Es lepojos, ka tieši šo valodu es varu saukt par savu dzimto valodu!

Marta
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda nav dzimtā valoda, bet es to ļoti cienu. Man latviešu valoda, pirmkārt, ir saziņai, kaut gan, protams, nevar neatzīmēt, cik skaista un skanīga ir šī valoda. Latviešu valoda ir arī liecinājums, ka esmu no Lavijas.

Nikolajs Karabeļņikovs
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir mājas, mana un manas ģimenes dzimtā valoda. Latviešu valodā runās mani bērni un visticamāk arī viņu bērni, tādēļ man ir svarīgi to saglabāt un izkopt, lai neizzustu mūsu valodas īpašums un vērtība.

Kristija
Siguldas novads, Latvija

Latviešu valoda man ir mājas, kurās es jūtos droši. Mājas, kurās es varu runāt, komunicēt un izpaust savu viedokli. Bez latviešu valodas man nebūtu nekā, ne draugu, ne drošības sajūtas, ne prieka un laipnības. Latviešu valoda man dod spēku un zināšanas katru dienu. Tā nav parasta sarunvaloda, tā katram no mums ir īpaša un nozīmīga. Man un manai ģimenei latviešu valoda ir pagātne, tagadne un nākotne.

Estere
Sigulda, Latvija

Man tā ir dzimtā valoda. Pirmie mani vārdi, pirmās dziesmas, ko dziedāju. Esmu lepna sevi saukt par latvieti un runāt latviešu valodā. Tā ir visskaistākā valoda. Zinu, ka vienalga, kur mana dzīve mani aizvedīs, vienalga, cik daudz valstis apbraukāšu, vienalga, cik valdou dzirdēšu vai iemācīšos, latviešu valoda paliks visskaistākā un mīļākā vienmēr.

Beāte
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda ir tuva. Man ir svarīgi, ka latviešu valoda neizimirst. Es saudzēju latviešu valodu, neizmantoju anglicismus kad runāju latviski utt. Manai mammai arī ļoti patīk latviešu valoda. Es domāju, ka visiem cilvēkiem vajadzētu vairāk rūpēties par to, ka latviešu valoda neizmirst

Jorens

mana pirmā valoda.Savus pirmos vārdiņus latviešu valodā es sāku macities 1.5 gadu vecumā.Latviešu valoda man ir pamata valoda.Viemēr esmu pie sevis domājusi par to kad sāku macities angļu valodu viss turlkojas galva latviski.Un tad radās jautajums vai angļi savā galvā domā latviski vai angliski.Man ģimenē pārsvarā visi runā tikai latviski.Taču ir kāds kas ari runā latviski,angliski,krieviski.Krievu valods skolotaja viemer saka ka krievu valoda ir vieglāka par latviešu valodu bet manas domas atšķiras.Un kā domā tu?

Evija Muraško
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man dod iespēju būt tuvāk sievai un mūsu ģimenei. Sieva pārcēlās pie manis uz Ameriku un iemācīja visu, ko zināja. Es gribu viņai dot visu, ko varu, lai mūsu mājas viņai ir kā maza Latvija. Es ceru, ka manas latviešu valodas zināšanas arī palīdzēs radīt šo sajūtu. Mūsu bērni arī ir latvieši, un latviešu valoda ir liela daļa no kultūras. Ar mūsu mazuli es runāju tikai latviski. Amerikā latviešu valoda ir mūsu ģimenes slepenā valoda.

Deins Karlins
Denvera, Kolorado, ASV

svarīga jo mana vecmama un vecpaps runā tikai latviešu valodā un ir svarīga, jo es dodos uz Latviju katru gadu, izņemot kad bija kovid-19 un es gribu ar viņiem sarunāties. Un es arī varu iet uz latviešu skolu un nometni ar draugiem Amerikā un Latvijā.

Juris
Somerville, MA, USA

Latviešu valoda man ir piederība Latvijai. Latviešu valoda ir skaists, un tā loti labi skan. Vēlos, lai latviešu valodu dzird un mācās arī citos valstīs. Kad dzirdu latviešu valodu, es jūtos kā mājās.

Martins Kubuliņš
Ape

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda.Bez latviešu valodas es nevarētu mācīties un dzīvot Latvijā. Latviešu valoda ir ļoti skanīga.

Justs Krūmiņš
Smiltenes novads, Trapenes pagasts "Niedrāji".

Latviešu valoda ir kā manas mājas. Bez tās es nebūtu es. Latviešu valoda ir svarīga man. Šī valoda ir mans spēks. Šī valoda nav viegla, bet nav arī grūta. Latviešu valoda ir stipra, tāpat kā paši latvieši. Šī valoda man ir dziļi sirdī. Latviešu valoda ir daiļa valoda.

Sanija
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, ko man mācīja jau mazai. To nekad neaizmirsīšu. Latviešu valoda man nozīmē būt kopā ar savējiem, ar ģimeni. Mums vienmēr visi ģimenē runā latviski. Es lepojos ar to, ka es māku latviešu valodu, mums katram ir vairākas valodas, ko mēs mākam, bet savu dzimto valodu mācēsim visu laiku. Kāda ir jūsu dzimtā valoda?

Marta Brante
Ape

Latviešu valoda man ir kā zvaigznes debesīs, kuras staro un skaidros vakaros izrotā debesis. Zvaigznes vijas kā krelles kāda kaklā.Tā ir sarežģīta ar saviem likumiem , bet neizsakami skaista. Latviešu valoda ir ļoti unikāla tāpec vien citu tautu cilvēki to uzskata par sarežģītu

Loreta Lazdiņa
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valodā man ir kā valsts karogs, himna un ģerbonis.

Gabriela Baltace
Ape, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valodā es jūtos kā mājās. Man šķiet ka Latviešu valodā irdaudzāk mēļu mežģu nekā citās valodās. Latviešu valoda ir kā dārgumi un mums visiem ir jārūpējas par valodu, lai mūsu dzimtā valoda nekad nepazustu. Latviešu valoda man ir kā dzīves ceļvedis. Latviešu valoda man ir kā sarežğīts, bezgalīgs labirints. Ļoti maz cilvēku runā šo skaisto valodu. Latviešu valodu katrs runā citādāk. Latviešu valoda man ir tāds rets burvju ābolītis, kurā es iekost pirms pusotra gada, un tā garša mani tik ļoti apbūra, ka tā man ir atvērusi durvis uz vietām, par kurām man iepriekš nebija ne jausmas: uz skaisto Latvijas dabu ar ezeriem, putniem, uz ziedošām pļavām ar smaržīgu zāli, puķēm un dziedošiem cilvēkiem.

Katrīna Ankudinova

Man latviešu valoda ir valoda, ko pielietoju katru dienu. Man latviešu valoda ir lieta, ko atceros jau no bērnības, jo tas bija pirmais, ko dzirdēju. Latviešu valodas zināšanas mani padara par latvieti. Latviešu valoda man asociējas ar mammas pasakām, ko viņa man stāstīja vakaros, ar draugu čaloņām, ko dzirdēju, kad pavadīju laiku ar viņiem. Latviešu valoda ir valoda, ko nedrīkst aizmirst un, kas ir jādod tālāk no paaudzēm uz paaudzi.

Asnāte
Sigulda, Latvija

manu vecāku un mana dzimtā valoda, un manas dzimtenes valoda. Man tā nozīmē būt labam un jaukam pret citiem. Man patīk latviešu valoda, jo es saprotu, ko tā nozīmē.

Jānis Kozuliņš
Ape

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda,ar kuru es runāju visu savu mūžu.Latviešu valoda ir manas saknes. Man ir gods, ka Latviešu valoda ir mana valoda. Lai saglabātu savu valoduun nozīmi vēsturē mēs esam cīnijušies lai to saglabātu. Lai arī ir notikušu vairaki kari un valsts varas maiņa, mēs esam spējuši saglabāt savas dzimtās valodas saknes. Latviešu valoda ir skaista un daudz man nozīmē.

Elīza iļjasova
Jēkabpils, Latvija

Latvia ir mana jaukā, skaistā,mīļā zemes daļa! Es to nemainītu pret neko!

Amanda Skaistkalne
Apes pagasts, Latvija

Tā ir valoda ko mācos kopš savas dzimšanas.

Roberts Krūmiņš
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

svarīga un vajdzīga valoda. viegla un sapratama . valoda ar kuru es piedzimu valoda ar ko es sarunājos ar citiem.

Rainers
Madonas novads

Latviesu valoda man ir kā zināma valoda.

Vankina
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir kā zvaigznes debesīs, kuras staro un skaidros vakaros izrotā debesis. Zvaigznes vijas kā krelles kāda kaklā.Tā ir sarežģīta ar saviem likumiem , bet neizsakami skaista. Latviešu valoda ir ļoti unikāla tāpec vien citu tautu cilvēki to uzskata par sarežģītu

Loreta Lazdiņa
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Kā draugs, kas rāda ceļu.

Miķelis
Madonas novads, Latvija

kā skaistais saulriets vasaras vakarā. Šī valoda ir tik skaista un plaša. Tajā ir tik daudz ko mācīties un uzzināt.

Lorita
Kusa

valoda, ar kuru es runāju caur muti ar kuru var ar smaidīt.

Roberts Krūmiņš
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir kā krusts ķēdītē, jo man latviešu valoda ir svēta.

Mārtiņš Zvirgzdiņš
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valodā man ir dzimtā valoda. Tā man atgādina putnu dziesmas no agra rīta, gaišo, smaidīgi saulīti debesīs Mirdza. Latviešu valodai ir vēsture ar daudz notikumiem par kuriem mēs mācāmies vēstures stundās. Es esmu priecīga kad tā ir mana pirmā valodā.

Estere Enģele
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Kā ģimene ,jo ar to es saskaros katru dienu.

Šuriks
Kusa, Latvija

no manas dzimšanas

Kārlis Pūce Freijs
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Latviešu valoda ir galvenā valoda mūsu valstī. Mēs runājam latviski. Man patīk latviešu valoda un latviešu tautas tradīcijas. Latviešu valoda man un manai ģimene ir ļoti svarīga un nozīmīga valoda.

Snežana Ivanova
Ogre, Latvija

Latviešu valoda man nav valoda,kurā es daudz runāju,bet vienalga tā ir manas dzimtenes valoda. Es domāju,viņu grūti iemācīties runāt un rakstīt,bet,neskātoties uz grūtību, iemācīties valodu bērnībā man izdevās un es tagad labi uz viņas runāju.

Igors Valainis
Jēkabpils, Latvija

Man latviešu valoda ir viena no dzimtajām valodām, kas šobrīd skaitās kā mana sarunvaloda. Latviešu valoda Latvijā dzīvojošajiem būtu jāzina, jo tā ir valsts valoda, kas dod vairāk iespēju konkrēti šeit. Piemēram, citās valstīs arī ir sava valoda, kas būtu jāzina vietējajiem, bet šobrīd, lai ceļotu vai dzīvotu citā valstī, būtu labi zināt angļu valodu. Tagad, lai cilvēku pieņemtu kādā darbā, galvenais kritērijs ir zināt svešvalodas. Galvenās valodas, kas ir jāzina - latviešu (Latvijā), krievu, angļu un vēl kādas papildus valodas. Es esmu pateicīga tam, ka es zinu latviešu valodu, tas papildina manas zināšanas, un es lepojos ar mūsu valodu, jo mūsu valoda ir tikai šeit, Latvija.

Santa

Kas man ir latviešu valoda?Īstenībā tas nav viegls jautājums,jo pati es visbiežāk runāju krievu valodā. Laikam jau jāsāk ar to,ka latviešu vaoda man ir veids,kā sazināties ar cilvēkiem,kas man ir apkārt.Šī valida man nav mīļākā vai tuvākā,bet ar viņas palīdzību es varu kārtīgi izteikties.Latviešu valoda man ir kā papildus ķeksīts pie zināšanām. Teikšu godīgi, ir arī tas,kas man patīk valodā.Neskaitāmie epiteti un skaistie vārdu savienojumi,dziesmas,lugas un dzejoļi.Dažreiz es ieeju soctīklos un redzu cilvēku no Amerikas, kas arī prot runāt Latviski.Mani pārņem lepnums un prieka sajūta.Nedomājot es teiktu,ka latviešu valoda man ir tikai un vienīgi saziņas līdzeklis.Tomēr, dziļāk ieskatoties,bez viņas es būtu cits cilvēks. Tā ir daļa no manis

Gerda

Man latviešu valoda ir dzimtā valoda. Tā ir mana bērnība. Latviešu valoda bija pirmā valoda, ko iemācījos. Mana ģemene -vecāki, vecvecāki, brālis- runā šajā valodā. Latviešu valoda padara mani par latvieti, tā vieno mani ar ģimeni, draugiem. Tā ir valoda, ko nekad neaizmirsīšu. Visas manas bērnības atmiņas mijas ap šo valodu. Zināt latviešu valodu padara mani par īpašu. Es domāju, katram latvietim jābūt lepnam, ka mums kā valstij ir sava valoda, tā mūs katru padara īpašu.

Luīze

Tā ir neatņemama daļa no manas ikdienas. Ar katru dienu man rodas iespēja iepazīt šo valodu no jauna, rūpēties par to, dalīties ar savām zināšanām šajā valodā. Latviešu valoda man ir kā mazais zvēriņš, ko bērnībā tik daudz lūdzu vecākiem. Es to sargāju un daru visu iespējamo, kas ir manos spēkos, lai tā nepazustu. Latviešu valoda ir skaistākā dāvana, ko esmu saņēmusi, un es ar to vēlos padalīties ar visu pasauli.

Katrīna Rezgolde
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtene, jo šī ir mana valoda, kuru zinu vislabāk. Es piedzimu Latvijā un dzīvoju visu šo laiku Latvijā, un esmu pa šiem gadiem aptvērusi un pamanījusi, ka daudzi, kas atbrauc strādāt uz Latviju, nemaz nemāk latviešu valodu. Protams, ir tādi, kas iemācas mūsu valodu, bet biežāk esmu pamanījusi, ka nemāk. Manuprāt, ja atbrauc dzīvot uz Latviju, Tev ir jāmācās un jāiemācās latviešu valoda, lai nebūtu tā, ka mūsu stiprā valoda tiktu aizmirsta pa šiem gadiem to cilvēku dēļ, kas, nerunājot dzimtajā valodā, panākt to, ka cilvēki var aizmirst vispār par latviešu valodu.

Keita Nikolajeva
Sigulda, Latvija

Es esmu dzimusi un augusi Latvijā. Mani pirmie vārdi bija latviešu valodā. Arī tagad es runāju latviski, un mani ir gods un laimē to darīt. Man latviešu valoda nozīme daudz, jo tajā runāju ar ģimeni, draugiem, skola un radiniekiem. Manuprāt, šajā valoda runās vēl ilgi, jo ir ļoti daudz cilvēku, ne tikai Latvijā, kuri ciena, mīl un izmanto latviešu valodu. Man latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, mana mīļāka valoda un valoda, ko es mācīšu saviem bērniem.

Sonora Zaksa
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir manas mātes valoda, mana dzimtā valoda. Es domāju, rakstu un runāju latviešu valodā. Tā ir pirmā valoda, kuru es iemācījos. Es šeit runāju latviešu valodā, jo es esmu Latvijas pilsone, es varu, māku un man nav iebildumu. Pat ja es tālu būšu no savas dzimtenes, es centīšos domāt un runāt, cik daudz es vien varu, latviešu valodā, jo šeit vienmēr būs manas saknes.

Madara

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Tā ir valoda, kuru es izmantoju katru dienu. Šādi es sazinos ar savu ģimeni, draugiem, skolotājiem un skolas biedriem. Latviešu valoda liecina par manu dzimteni. Par manu ģimeni un tās vērtībām. Šī valoda noteikti man ir nozīmīga, jo bez tās es nebūtu tas, kas es esmu tagad. Es uzskatu, ka ikvienam latvietim, kas ciena sevi, ciena savu valsti, būtu jāciena arī latviešu valoda. Bez latviešu valodas mūsu saziņa būtu ierobežota. Es lepojos, ka mana valoda ir latviešu valoda, jo nekur citur šādas valodas nav!

Frīda Anne Goldmane
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir kā piederības sajūta Latvijai. Es kopju valsts valodu. Latviešu valoda ir ļoti bagāta valoda, tā arī ir ļoti skaista valoda. Mēs runājam latviešu valodā katru dienu ar saviem tuvajiem, draugiem, skolotājiem. Mēs katru dienu iemācāmies ko jaunu, ko nezinājām agrāk. Mēs katrs kopjam un cienām šo valodu, kā vēlamies, bet es cenšos “nepiesārņot” valodu ar visādiem neliterārajiem vārdiem. Šī valoda tiešām ir skaista, un es to cienu.

Emīlija

Man latviešu valodā ir valoda, kuru es nekad neaizmirsīšu. Tā ir mana dzimtā valoda. Runājot latviešu valodā, man nav kauns. Esmu diezgan priecīga, ka mums ir sava valoda, jo tad es jūtos kā mājās, piemēram, ja mums būtu angļu valodā, es neatšķirtu, kurš ir no Latvijas. Kā arī ar savas valsts valodu es jūtos patriotiskā un lepns par mūsu valsti. Diemžēl mūsdienās jau latviešu valodu anglicizē un pārveido vārdus. Lai kādi misēkļi un kļūdas būtu latviešu valodā, es to mīlu.

Keita Eglīte
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir mans mantojums. Tās ir manas saknes. Mana valoda ir mans lepnums. Es ar savu valodu varu dalīties, iespaidot, radīt citos emocijas. Tā ir mana mātes valoda. Dārgums, ko mana ģimene ir nodevusi no paaudzes paaudzē. Man ir arī pienākumi pret savu valodu. Jārūpējas,lai tā netiek aptraipīta ar svešiem, savādiem, jauniem vārdiem. Man ir jāturpina savas valodas attīstība,jānodod tā tālāk - mantiniekiem. Kā mēs varam parūpēties, lai latviešu valoda neizmirtu? Mums jāturpina saziņa savā dzimtajā valodā. Tas ir gan mans, gan citu latviešu individuālais pienākums.

Patrīcija

Man latviešu valodā ir mācību priekšmets, saziņas līdzeklis ikdienā un dzīvā kopiena. Skolotāji saka, ka valoda ir dzīva, ja viņu izmanto ikdienā. Man liekas, ka valoda, ka dzīvs organisms attīstās, tā nestāv uz vietas. Piemēram, latvieši ārzemēs arī māca bērniem latviešu valodu. Pat veidojas latviešu kopienas ārvalstīs. Tas nozīmē, ka latviešu valoda tiek izmantota arī aiz Latvijas robežām, un, pat ja Latvijas teritorijā valoda sāktu "izmirt" tad kopienas viņu atbalstītu un neļautu pazust šai brīnišķīgajai valodai.

Anna

Kas man ir latviešu valoda? Tā ir mana dzimtene, valoda, kas saista mani ar manu valsti, cilvēkiem, ģimeni, draugiem… Mans lepnums, ar kuru varu lepoties, brīvība, brīvā valoda. Mana piederība tautai. Latvietes tituls, esmu dzimusi Latvijā un turpinu tās saknes, turpinot lietot latviešu valodu, es saglabāju tās vērtību, kuru vēlāk pārmantos arī mani bērni, kā arī citas paaudzes, ne tikai es. Latviešu valoda ir mans lepnums un mājas.

Krista I.
Sigulda, Latvija

Drošība, jo, ja aizbraucu uz citām valstīm un dzirdu, kā citi cilvēki runā, man šķiet, ka viņi mani, vai manu ğimeni aprunā. Bet, ja esmu Latvijā un dzirdu kādu runājam, es saprotu, ko viņi saka un neuztraucos.

Kristaps
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda, ar kuru es esmu uzaugusi. Valoda, kurā es pirmo reizi pateicu savu pirmo vārdiņu kā daudzi citi latvieši. Tā man ir tuva, skaista valoda. Laukam ejot, sapratu cik tā ir skaista, jo bieži dzirdu to, ka daudzi cilvēki to vēlas apgūt. Pēdējā laikā esmu aizdomājusies par to. Un, kā es varētu lietot mazāk vārdus no citam valodām, lai mana latviešu valoda paliktu, cik vien tīra un skaista.

Marta
Sigulda, Latvija

Latviešu val ir valsts valoda, tā ir mana dzimtā valoda. Ar to es komunicēju un domāju. Tā man dod brīvību manā valstī Latvijā. Ar to es jūtos droša un pasargāta savā dzimtenē. Katrai valstij ir sava valsts valoda, ar ko viņi var lepoties un nodot saviem bērniem. Daudzi pat nezina par tādu Latviju vai latviešu valodu, taču Latvijas iedzīvotāji zina latviešu valodas vērtību.

Katrīna
Sigulda, Latvija

Man latviešu valoda ir valoda, ko pielietoju katru dienu. Man latviešu valoda ir lieta, ko atceros jau no bērnības, jo tas bija pirmais, ko dzirdēju. Latviešu valodas zināšanas mani padara par latvieti. Latviešu valoda man asociējas ar mammas pasakām, ko viņa man stāstīja vakaros, ar draugu čaloņām, ko dzirdēju, kad pavadīju laiku ar viņiem. Latviešu valoda ir valoda, ko nedrīkst aizmirst un, kas ir jādod tālāk no paaudzēm uz paaudzi.

Asnāte
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda ir kā svarīgs elements no manas dzimtās vietas. Tā kā es piedzimu un augu Latvijā, es vēlos uzturēt latviešu valodu dzīvu. Vienalga, kur es nākotnē dzīvošu, strādāšu, es mācīšu saviem bērniem runāt arī latviski, lai latviešu valoda virzītos tālāk un turpinātu eksistēt. Es domāju, ka visiem vajadzētu vismaz mēģināt nodot latviešu valodu tālāk paaudžu paaudzēs, lai tā turpinātu eksistēt, jo, manuprāt, latviešu valoda ir ļoti svarīga latviešu vērtība, ar kuru būtu jālepojas.

Megija
Sigulda, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, tā ir valoda, ko es izmantoju ikdienā, runājot ar savu ģimeni,draugiem, skolotājiem un svešiniekiem. tā ir valoda, kurā es izsaku savas jūtas, dusmas, prieku,bēdas, satraukumu. Latviešu valoda man ir veids, kā izpausties. Tā man un daudziem citiem cilvēkiem ir ļoti svarīga, un es vēlos to saglabāt savā atmiņā, cik vien ilgi iespējams.

Daniela
Sigulda

Tā ir neatņemama daļa no manas ikdienas. Ar katru dienu man rodas iespēja iepazīt šo valodu no jauna, rūpēties par to, dalīties ar savām zināšanām šajā valodā. Latviešu valoda man ir kā mazais zvēriņš, ko bērnībā tik daudz lūdzu vecākiem. Es to sargāju un daru visu, kas ir manos spēkos, lai tā nepazustu. Latviešu valoda ir skaistākā dāvana, ko esmu saņēmusi, un es ar to vēlos padalīties ar visu pasauli.

Katrīna Rezgolfe
Sigulda

Man latviešu valoda ir tuva. Man ir svarīgi, ka latviešu valoda neizimirst. Es saudzēju latviešu valodu, neizmantoju anglicismus kad runāju latviski utt. Manai mammai arī ļoti patīk latviešu valoda. Es domāju, ka visiem cilvēkiem vajadzētu vairāk rūpēties par to, ka latviešu valoda neizmirst

Jorens

 Man latviešu valoda ir mans gods. Man latviešu valoda ir dzimtā valoda. Man latviešu valoda ir daļa no manas dzīves, jo es ticu, ka esmu svarīgs savai valstij ar savām spējām palīdzēt citiem saprast cits citu.

Filips
Saulaine, Rundāles pagasts, Latvija

Man latviešu valoda ir ierocis, ar kuru varu uzvarēt neiespējamākās kaujas. Man latviešu valoda ir dārzs, kurā zied visskaistākās rozes. Man latviešu valoda ir pasaka, kura ir pilna burvestībām un brīnumiem. Man latviešu valoda ir cilvēki, kuri man ir blakus un atbalsta mani. Man latviešu valoda ir dzīve, kuru es dzīvoju, kuru es izbaudu, kuru es mīlu.

Nadīna
Saulaine, Rundāles pagasts, Latvija

 Latviešu valoda man ir… Latviešu valoda ir manas mājas. Tā ir kā dzidrs ezers, kurā veldzēt slāpes. Kā migla, kas virs koku galotnēm klājas, Tā remdē visas pasaules sāpes. Latviešu valoda ir mana dzīve. Tā palīdz man sazināties ar citiem. Tā aizlido rudenī kā skaista dzērve, Pavasarī atgriežas ar jauniem ziediem. Latviešu valoda ir ļoti skaista. Tā ir kā dārzs, kas plaši zied. Tas jāapkopj un jāaplaista. Kāda jauka dziesma - jāuzdzied.

Janīna
Saulaine, Rundāles pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir mans gods un lepnums. Gods un lepnums par tautu un tās vēsturisko valodu, kura tika izkopta un izstrādāta caur vēstures priekiem un bēdām. Latviešu valoda ir mūsu nacionālais dārgums, tāpēc ikkatram no mums ir uzdevums to kopt un sargāt.

Gustavs Pagrabs
Liepāja, Latvija

Latviešu valoda man ir dzīves svarīgākā lieta, kuru no bērnības sāku mācīties un izzināt, lai varētu izpētīt savu dzimteni un visu pasauli. Latviešu valoda man dod katru dienu motivāciju un gribasspēku sasniegt jaunas virsotnes un mērķus. Latviešu valoda man dot spēku mācīties, strādāt, sazināties ar citiem cilvēkiem, kā arī tas dzīvesprieks, ko es iegūstu no dzimtās valodas, turpina vest mani pa manu dzīves ceļu.

Gustavs Ostapenko
Liepāja, Latvija

Ļoti svarīga jo tā ir mana dzimtā valoda. Man patīk šī valoda bet viņa priekš citu valstu cilvēkiem būs sarežģīta.

Mario Strods
Madona, Latvija

Mana dzimtā valoda.

Ralfs
Ape

Es dzīvoju Latvijā divus gadus. Mans pirmais iespaids, kad biju šajā valstī, bija ļoti dīvains, jo Latvijā tiek izmantotas trīs valodas: latviešu, krievu un angļu. Latviešu valoda man šķiet diezgan grūta. Sākumā man viss bija pārsteigums, bet pamazām es pieradu. Dzīvojot Latvijā, es jūtos ļoti labi, gaiss ir tīrs, un es esmu brīva. Es ļoti mīlu Latviju un latviešu valodu un vēlos dzīvot šajā valstī.

Nguyen Ngoc Khanh Linh
Rīga, Latvija

dzimtā valoda, tāpēc tā man ir ļoti svarīga. Nākotnē man tā būs jāaizstāv, jo tā ir mana valoda. Latviešu valoda saista manu ģimeni un radiniekus. Man patīk arī citas valodas, bet latviešu valoda man ir visvērtīgākā. Tā man atgādina ozolu smaržu, Latvijas karogu, un dzintarus un mežus. Es cienu latviešu valodu.

Dorisa Stūrmane
Rīga, Latvija

dzimtā valoda. Tā man ir kā dimants. Latviešu valoda man ir vissvarīgākā valoda, jo tajā runāju es, mana ģimene, draugi. Valoda man nozīmē visu.

Nils Lārmanis
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti mīļa, jo tā ir mana dzimtā valoda. Esmu uzaugusi, runājot šajā valodā. Es domāju, ka ikvienam, kurš dzīvo Latvijā, vajadzētu kopt mūsu valodu uz mazāk izmantot žargonus.

Gerda Lācīte
Pāvilosta, Latvija

dzimtā valoda. Šī valoda ir pirmā valoda, ko es zinu.

Elizabete
Rīga, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, kurā runā un domā mana ģimene. Tā arī ir tuvu manai sirdij. Es to vienmēr glabāšu saudzēšu un kopšu. Lai arī man bērni un mazbērni tajā, varētu runāt un lasīt, lai iepazītu latviešu vēsturi, izlasītu Krišjāņa Barona vāktās tautas dziesmas un izdziedātu skanīgākās latviešu dziesmas. Latviešu valoda esmu Es.

Sofija Rudzīte
Ogre

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, kurā runā un domā mana ģimene. Tā arī ir tuvu manai sirdij. Es to vienmēr glabāšu saudzēšu un kopšu. Lai arī man bērni un mazbērni tajā, varētu runāt un lasīt, lai iepazītu latviešu vēsturi, izlasītu Krišjāņa Barona vāktās tautas dziesmas un izdziedātu skanīgākās latviešu dziesmas. Latviešu valoda esmu Es.

Sofija Rudzīte
Ogre

Latviešu valoda man ir kā liels koks kurš aug katru gadu lielāks un vēl lielāks. Kā lapas aug pavasarī, bet latviešu valodas koks kad aug lapas tad veidojas jauni latviešu valodas vārdi. Bet diemžēl katru rudeni krīt lapas tāpat arī zūd vecie latviešu valodas vārdi. Cieni latviešu valodu kamēr viņa ir.

Adriāna Jokste
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir ikdiena - valoda, kurā runāju, rakstu un domāju. Mans izteiksmes veids un iedvesmas avots jebkurā dzīves situācijā. Mana saikne ar pagātni - dzimtu, notikumiem, tradīcijām.

Andra
Saldus, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda dzimtā valoda, valoda ko es runāju.

Tomass
Gaujienas pagasts, Latvija

Kā valoda, kas ir dzimtā ,kā valoda, kas ir zināma un tik tuva, kā valoda ,kas ir salīdzinoši silta. Valoda Latviešu, tik grūta, bet zinoša. Tā valoda mūsu radnieciska ,kā mājas un pajumte mums visiem, kas to saprot un mācās to saprast.

Kristers Māris Gudeļonoks
Kusa, Aronas pagasts, Latvija

Es esmu lepna par mūsu dzimto valodu, latviešu valoda man patīk jo ir tīra, latviešu valoda man asociējas ar laimi, mieru un pieklajību. Esmu lepna ka ir tāda valoda.

Darja Aleksandrova
Jēkabpils, Latvija

kā liela silta saule kas silda lai prieks būtu sirdī. Latviešu valoda ir kā saldējums kurš cenšas uztaisīt prieku visur Latvijā

Oskars Dzērvītis
Salas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir ceļš kas mani aizved līdz gaismai.Latviešu valoda ir zināma kā mana dzimtā valoda kuru es zinu un tajā runāju.Latvišu valoda mums ir jākopj lai tā būtu vēl skaistāka.

Paula Vībāne
Zasas pagasts, Jēkabpils novads

Latviešu valoda man ir svarīga daļa no dzīves kura palīdzēs man nākotnē .Tā ir mans lepnums un mums tā ir jāsargā. Latviski runājošie liekas daudz bet salīdzinot ar pasauli mēs esam kā smilšu graudz tapēc mūsu valoda ir jāsargā.

L.

Latviešu valoda man ir veids un iespēja, kā rezonēt ar pasauli, kā sasaukties un sadzirdēt savējos. Latviešu valoda ir mans pieskāriens pasaulei. Lai pateiktu, ka es esmu un kas es esmu, lai iezīmētu manas pēdas laika smiltīs, lai ievibrētu miglas vālus augusta pievakarēs, lai ieskanētos ar kaijas spalgajām klaigām bezgalīgajās piekrastes debesīs. Latviešu valoda man ir kā saknes, kas notur vētrās un satur kopā. Latviešu valoda ir manas mājas, tā ir mana dzimta un turpinājums - kādreiz, tagad un nākamībā.∞

Ilze Karazina
Liepāja, Latvija

Latviešu valoda ir manas saknes, mans spēks un lepnums. Tā ir mana dzimtā valoda, tas ir mans darbs, mana ikdiena un iespējas... Iespējas izteikties, iespējas komunicēt, iespējas realizēt sevi un piepildīt mērķus. Latviešu valodas lietošana ikdienā ir arī piederība savai valstij, tātad arī zināma atbildība par to. Pilnveidosim, sargāsim un cienīsim savu valodu!

Līga Radzeviča
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir visa dzīve ,jo es tajā runāju no bērnības. Man ir gods, ka es dzīvoju Latvijā. Šī valoda ir satriecoša. Latviešu valoda mani silda kā saule debesīs. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, tā ir skaista un interesanta.

Everita Kintija Broka
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir kā cilvēks kurš ir piepildīts ar vārdiem no galvas līdz kājām . Latviešu valoda ir kā telefons kurš ir piepildīts ar vārdiem un frāzēm

Kristers Navenickis
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda ir kā laimes manta Latvijā. Dzimtā valodā darbi vienmēr būs labāki nekā apgūtās valodās, jo cilvēks domā vispirms savā dzimtajā valodā. Latviešu valoda man ir ļoti svarīga, jo es esmu latvietis, es esmu piedzimis Latvijā.

Kristiāns Sakne
Jēkabpils, Latvija

Man latviešu valoda ir kā uguns aukstā ziemas dienā, kā nopeldēties karstā vasaras dienā. Latviešu valoda man liek piecelties un izdarīt kad negribas neko darīt. Un es esmu lepns par savu valodu.

Linards Stelps
Jēkabpils

Latviešu valoda man ir kā liels ozols ar daudz saknēm kuras jāudzē lai valoda paplašinās.

Kārlis Bukis
Jēkabpils, Latvija

dzimtā valoda, un man viņa ir kā cukurvate, kas kūst manā mutē domājot, cik es esmu skaista un varena, un ļoti zaļa Latvija ar visskaistākajām ainavām un pilsētām pasaulē.

Ritvars Draudavietis
Jēkabpils, Latvija

Medaļa kuru es nevienam nedošu un visu laiku turēšu pie sirds Latviešu valoda ir kā gais bes latviešu valodas es nevarētu dzīvot

Vladislavs Germans
Jēkabpils, Latvija

Man latviešu valoda ir kā uguns aukstā ziemas dienā, kā nopeldēties karstā vasaras dienā. Latviešu valoda man liek piecelties un izdarītkad negribas neko darīt. Un es esmu lepns par savu valodu.

Linards Stelps
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda! Latviešu valoda man liek domāt kad es piederos latvijai. Latviešu valoda ir vairāk nekā valoda, tā ir latvijas vēsture un latvijas paraksts pasaulei.

Valters Petrovs
Jēkabpils, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda ,kurā esmu iemācījies izteikt savas domas,emocijas,vēlmes un sapņus. Šajā valodā es spēju izpausties un būt vistuvāk tam,kas es esmu. To visu esmu iemācījies no tēva,mātes,vecmāmiņas,vectētiņa.Caur manu valodu runā manu senču balsis,tiek izteiktas domas,kas reiz mitušas viņu prātos un iztēlē. Es turpinu šo nepārtraukto ķēdīti,atstājot arī savas domas,pieredzi un zināšanas saviem bērniem. Ar vārdiem esmu iemācījies celt,mīlēt,lolot,un arī gāzt,nīst un nicināt.Dzimtā valoda ir mans smalkais skalpelis,kuru spēju pielietot vislabāk .

Gundars Beļavskis
Bārbele, Bārbeles pagasts, Latvija

Latviešu valoda ir mana būtība, manas saknes. Tā ir mana drošības josta ikdienā. Tā ir mana piederība Latvijai. Latviešu valodu kopju, sargāju un arī aicinu to darīt arī pārējiem.

Līva Rūtenberga
Liepāja, Latvija

Latviešu valoda ir mana būtība, manas saknes. Tā ir mana drošības josta ikdienā. Tā ir mana piederība Latvijai. Latviešu valodu kopju, sargāju un arī aicinu to darīt arī pārējiem

Līva Rūtenberga
Liepāja, Latvija

nozīmīga, jo izmantoju to bieži. Es katru dienu izmantoju šo valodu, tāpēc tā man ir svarīga. Domāju, ka katram latvietim šī ir viena no svarīgākajām valodām. Latviešu valoda ir viena jo skaistākajā valodām!

Estere Zemele
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir manas saknes, mans speks un gods ar ko es varu lepoties. Šī valoda ir manas mājas, kurās vienmēr jūtos brīvi un labi. Lai kurā pasaules malā es būtu, dzirdot savu dzimto latviešu valodu, es sajūtu sirds siltumu un mīļumu, sajūta, ka mājas ir man blakus! Šī valoda ir un būs mans lepnums mūžīgi mūžos! Par to rūpēšos un kopšu līdz pēdejai savas dzīves stundai!

Anete Rimeika-Mežule
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir kā dzīves ceļvedis. Jau no pašas bērnības tā mani iepazīstinaja ar vecākiem, māsām un brāļiem. Tā iemācija man vārdus, lai visu skaisto saprastu vēl labāk. Nākotnē tā man parādīs pārējā lietas, bet pašlaik dzīvošu ar, to ko esmu jau sanēmusi.

Adrija Cielava
Roja, Latvija

Latviešu valoda - tā ir mana ikdiena. Mana ģimene, manas mājas, mans darbs, mana atpūta. Es priecājos savā valodā, un es skumstu tajā. Es izdzīvoju tajā savus skaistākos brīžus. Es tajā uzrunāju savus vecākus, vecvecākus, savus mīļos dēlus. Es to mācu pareizi lietot saviem lieliskajiem skolēniem. Valoda ir mana dzīve. Latviešu valoda ir mana sirdsvaloda. Ilgu mūžu mūsu valsts valodai - mūsu latviešu valodai!

Evita Korna-Opincāne
Tukums, Latvija

Latviešu valoda man ir ģimene, jo pārsvarā mana ģimene dzīvo Latvijā, un es ar viņiem runāju latviešu valodā. Man latviešu valoda ir arī mamma, jo mamma ir latviete un runā ar mani latviešu valodā. Un arī man tā ir dzimtene , jo es piedzimu Latvijā, Rīgā. Katru reizi, kad es atbraucu uz Latviju, es jūtos kā mājās. Man latviešu valoda ir arī sports, jo latvieši ir ļoti stipri basketbolā. Man ļoti patīk sports un Latvija!

Mare Auziņa
Karjēra pie Sēnas, Francija

Latviešu valoda man ir apziņas sajūta, ka esmu piederīgs savai valstij. Šajā valodā runājot , jūtos pacilāts, jo mūsu valodai ir dziļas saknes un vēsture.

Viktors Cvetkovs
Tukums, Latvija

Mūsu tauta dzird latviešu valodu dzejā, pasakās un dažādos darbos. Mūsu dzejnieki Rainis un Aspazija ir vieni no pazīstamākiem skaistu vārdu darinātājiem. Arī mūziķi popularizē latviešu valodu. Man ļoti patīk klausīties grupas “Tumsa” dziesmas latviešu valodā, kaut arī viņi rakstīja dziesmas angļu un krievu valodā, tās neizklausās tik personiskas kā latviešu valodā. Dzimtā valodā darbi vienmēr būs labāki nekā apgūtās valodās, jo cilvēks domā vispirms savā dzimtajā valodā. Manuprāt, mūsdienās visvairāk latviešu valodu popularizē grupa “Prāta vētra”, kura raksta un izpilda dziesmas lielākoties latviešu valodā.

Ričards Balodis
Jūrmala

Latviešu valoda vienmēr būs, un vienmēr paliks mana dzimtā valoda. Es piedzimu šajā valstī, un es turpinu dzīvot šajā valstī, tāpēc mans pienākums ir sargāt un saudzēt šo valodu. Latviešu valoda man arī ir saziņas veids, jo gandrīz visi mani ģimenes locekļi un draugi runā latviešu valodā. Mani ģimenes locekļi un draugi arī aizstāv latviešu valodu. Latviešu valoda man ir vajadzīga nākotnē, jo es strādāšu Latvijā, un tas nozīmē, ka man būs ļoti labi jāzina latviešu valoda, piemēram, iepērkoties veikalā, studējot augstskolā un strādājot. Es nekad nedrīkstu apsmiet savu valodu, jo savus pirmos vārdus izteicu latviešu valodā. Mana valoda ir ļoti bagāta un daudzveidīga, un man par to ir jālepojas.

Aleksandrs Okuņevs
Jūrmala

kā ģimene, kuru nevar pazaudēt. To var aizskart, bet to vajag aizstāvēt. Katru dienu mēs to izmantojam, ar to saskaramies. Tā mūs vieno!

Ieva Šaudena
Roja, Rojas pagasts, Latvija

kā gaiss, bez kura nevaru iztikt. Katru dienu ieelpoju jaunas zināšanas. Tās tālāk nodošu nākamajām paaudzēm.

Roberta Eisaka
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Latvieš valodā man ir nacionālisma apzīmējums. Latviešvalodā nav viena no atpazīstamākajām valodām. Lepojos ar Latviešu valodu un tās izcelsmi. Man Latvieš valoda ir mans lepnums

Krists
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Man latviešu valoda or galvenā valoda. Latviešu valoda arī man ir vismīļākā valoda. Es izmantoju latviešu valodu, lai sazinātos katru dienu ar citiem cilvēkiem. Latviešu valoda ir viena no svarīgākajām lietām manā dzīvē.

Reinis Briedis
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir kā sarežğīts, bezgalīgs labirints. Ļoti maz cilvēku runā šo skaisto valodu. Latviešu valodu katrs runā citādāk.

Robins Šeins

svarīga. Man ir tikai viena valoda, kurā es runāju. Kuru es vienmēr cienu un aizstāvu.

Madara Celova
Ģipka, Rojas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir kā dzīves ceļvedis. Jau no pašas bērnības tā mani iepazīstinaja ar vecākiem, māsām un brāļiem. Tā iemācija man vārdus, lai visu skaisto saprastu vēl labāk. Nākotnē tā man parādīs pārējā lietas, bet pašlaik dzīvošu ar, to ko esmu jau sanēmusi.

Adrija Cielava
Roja, Latvija

Latviešu valodā man ir dzimtā valoda. Latviešu valodā man ir viss svarīgākā valodā. Latviešu valodā ir grūta, bet tas padara to tieši labāku. Jo grūtāka valodā, jo labāka. Latviešu valodā ir vienīgā valodā, kas man no sirds patīk.

Rihards Krists Vizums
Roja, Latvija

Kā burvju grāmata. Tā ir ļoti jauka valoda. Šī valoda ir svarīga latviešiem. Un neviena cita valoda to neaizstās.

Maikls Biģelis
Rojupe

nozīmīga, jo izmantoju to bieži. Es katru dienu izmantoju šo valodu, tāpēc tā man ir svarīga. Domāju, ka katram latvietim šī ir viena no svarīgākajām valodām. Latviešu valoda ir viena jo skaistākajā valodām!

Estere Zemele
Roja, Rojas pagasts, Latvija

kā pārbaudes darbs. Tā man liek domāt un strādāt. Pārbauda manas zināšanas.

Liene Kuzmuka
Roja, Latvija

Latviešu valoda ir mans gods un lepnums. Es domāju, ka man ir paveicies runāt šajā unikālajā valodā. Es to sargāšu un attīstīšu, lai tā nekad neizzustu. Bez latviešu valodas nebūtu Latvijas.

Kristiāns Daniels Valdheims
Aizkraukle, Latvija

Latviešu valoda man ir burtu pērlītes, ko bērnībā savirknēju, lai izlasītu ābeci. Tagad valodas prasmes vairoju, lasot grāmatas, klausoties mūziku. Latviešu valoda man ir kā Daugava- rāma, plūstoša un ļoti tuva.

Markuss Dins Brimmers
Aizkraukle, Latvija

Latviešu valoda ir manu vecāku un mana dzīve. Tā ir mani draugi un sports. Es mīlu šo neatkārtojamo un īpašo valodu. Latviešu valoda ir mana brīvība un gods.

Emīlija Jaudzeme
Aizkraukle, Latvija

Latviešu valoda man ir simboliska vēstures notikumu piemiņa. Lasot latviešu autoru darbus un iepazīstot valodu, tā mani ievelk nostaļģiskā virpulī. Tā aiznes uz laiku, kad bērnībā lasīju Blaumaņa darbus. Tā dod plašāku skatu uz valodas attīstību, vērojot, kā mūsdienu autori maina un piegriež valodu sev piemērotākajā veidā.

Selīna Staņko
Aizkraukles pilsēta, Latvija

gēnos, manās asinīs. Mani vecāki to man centās iemācīt, apmeklēju latviešu valodas 'svētdienas skolas', pavadīju vasaras brīvdienas latviešu bērnu nometnēs. Tiku pieņemts Minsteres latviešu ģimnāzijā. Es piedzimu ārzemēs, citā vidienē, tagad dzīvoju ar ģimeni Latvijā. Nezinu ko liktenis mums ir lēmis un cīnāmies no dienas uz dienu ar ikdienas apstākļiem, nezinot mūsu nākotni. Bet, latviešu valoda ir manā sirdī, es smaidu dzirdot to.

Ojārs Blezūrs
Teika, Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir manas saknes, mans speks un gods ar ko es varu lepoties. Šī valoda ir manas mājas, kurās vienmēr jūtos brīvi un labi. Lai kurā pasaules malā es būtu, dzirdot savu dzimto latviešu valodu, es sajūtu sirds siltumu un mīļumu, sajūta, ka mājas ir man blakus! Šī valoda ir un būs mans lepnums mūžīgi mūžos! Par to rūpēšos un kopšu līdz pēdejai savas dzīves stundai!

Anete Rimeika-Mežule
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir mans gods un lepnums. Tā ir daļa no manas identitātes. Tā ir mūsu pagātne, tagadne un nākotne. Latviešu valoda ir mūsu dzīvība, saikne un cieņa. Tā ir mūsu pirmā valoda, ko iemācāmies. Latviešu valodas vārdi ir pirmie vārdi, kurus izrunājam un saprotam. Latviešu valoda ir sarežģīta, ar dažādām izloksnēm, bet nemainīgi tā ir mūsu pati skaistākā valoda!

Katrīna Komarova
Sēme, Sēmes pagasts, Latvija

Latviešu valoda ir pati labākā. Tā man patīk, man ir labas atzīmes latviešu valodā. Latviešu valoda man ir svarīga un mani iepriecina, jo man patīk lasīt un rakstīt. Latviešu valoda man ir dažreiz nepatīkama, kad neprotu ko uzrakstīt, bet dažreiz patīkama, kad varu izlasīt un labi uzrakstīt teikumus. Latviešu valoda man ir interesanta un daudz kun noder. Tā ir gudra un izpalīdzīga, un man ļoti patīk. Latviešu valoda man ir ļoti svarīga, jo es esmu latvietis, es esmu piedzimis Latvijā. Tā ir grūta, jo tajā ir daudz garumzīmju un priedēkļu.

Kusas pamatskolas 4. klase
Kusa, Latvija

Latviešu valoda man ir mīļākā valoda, tā ar mana dzimtā un mana valsts valoda. Latviešu valoda man ir interesanta, jo tajā ir daudz jaunu, grūtu, garu, īsu, izsmeļošu vārdu. Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, kuru es iemācījos no saviem vecākiem pašu pirmo. Tā ir valoda, kurā es runāju – mana mīļākā valoda. Latviešu valoda man ir runāšanās ar ģimeni un draugiem, grāmatu un latviešu tautasdziesmu lasīšana, domrakstu un paša sacerētu dzejoļu rakstīšana. Latviešu valoda man ir pazīstama, jo esmu to iemācījies. Latviešu valoda man ļoti patīk, jo tajā varu pateikt skaistus vārdus. Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, jo mani vecāki ir no Latvijas un un viņi ir labi cilvēki. Latviešu valoda ir īpaša, jo tāda ir tikai viena vienīga pasaulē.

Kusas pamatskolas 5. klase – Anete, Sandis, Augusts, Marsels, Valters, Ervīns
Kusa, Latvija

Latviešu valoda man ir prieks. Prieks mācīties "Classflow" skoliņā. Prieks runāt latviski ar latviešu draugiem. Prieks, jo tā man ir drusku kā slepena valoda. Prieks, jo es varu iet latviešu nometnēs.

Maksis Lovs
Chatenet, la Creuse, Francija

Cilvēks bez savas zemes, tautas un valodas kā puteklis var pazust izplatījumā. Valoda ir saknes, kas tevi tur.

Pārsla Tobija, pensionāre
Ogre, Latvija

Latviešu valoda man saistās ar latviešu dziesmām. Latviešu dziesmas padara Latviju unikālu un atšķirīgu. Valoda pati par sevi ir savādāka, ari dažādās tradicijas padara mūs atšķirīgus.

Daniella Karpova
Stamullen, County Meath, Ireland

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, ar kuru es izpaužu savas domas. Ar to es parādu patiku, nepatiku, pateicību un mīlestību pret savu ģimeni un apkārtējiem. Es lepojos, ka runāju valodā, kura nav tik izplatīta. Tāpēc mūsu valoda ir jātur tīra un dzīva.

Marija Elizabete
Pāvilosta, Latvija

Valoda sniedz man iespēju komunicēt ar sev apkārt esošajiem. Tas kā tu izturies pret savu valodu parāda, kāds tu pats esi, kā indivīds. Valoda man palīdz paskaidrot to kā es jūtos vai ko vēlos, vai vienkārši izteikt domas. Latviešu valoda ir skaista, mums ar to ir jālepojas, mēs nedrīkstam to piesārņot ar internacionālismiem un dažnedažādiem žargoniem. Būsim atbildīgi un rūpēsimies par to, kas ir dārgs.

Loreta Šķirus
Rīga, Latvija

Ko man nozīmē Latviešu valoda? Pirmām kārtām, Latviešu valoda ir mana valoda. Valoda, kurā plānoju mācīties nākotnē. Valoda, ar kuru es dzīvošu, kuru es iemācīšos labāk nekā jebkura cita valoda pasaulē. Es nekad neesmu dzīvojis Latvijā, jo visi mani latviešu senči aizgāja mūžībā un es paliku viena no viņu paaudzes. Esmu dzīvojis un mācījies Turcijā turku valodā. Bet es esmu latvietis. Un kad es kļūstu pilngadīgs, es ieradīšos Latvijā dzīvot, mācīties, strādāt un domāt savā dzimtajā Latviešu valodā.

Roman Trumpe
Podoļska, Krievija

kā liels piedzīvojums , par kuru varu uzzināt daudz ko jaunu. Ievītās valodas bāgātības.

Rālfs Vēckāgans
Roja

Dzimtā valoda, kurā es varu iemācīties daudz jauna. Mūsu latviešu valoda katram latvietim ir dzimtā valoda. Latvieši latviešu valodā var izteikties, kā grib, bet, ja tas būtu jādara citā, būtu grūti

Markuss Pēda
Roja, Rojas pagasts, Latvija

mīļa. To es izmantoju daudz, tā ir viegla valodā.

Kārlis Grosbahs
Roja, Rojas pagasts, Latvija

ka plaša pļava,jo latviešu valoda ir plaša. Latviešu valoda man ir kā varavīksne,jo latviešu valoda ir skaista. Latviešu valoda man ir kā zvaigznes,jo latviešu valoda ir liela.

Niks Bernāns
Kolka

Latviešu valoda ir kā plaša vārdu jūra ,ko es mīlu . Latviešu valoda ir kā skaista vārdu puķe, kas zied.Latviešu valoda ir kā lapas rudenī ,skaistas un dažādas.

Elza Alkšbirze
Roja, Latvija

Latviešu valoda man ir kā mana ģimene. Valodā varu dzirdēt mīļus, jaukus vārdus. Dažreiz sajūtu vārdos skumjas. Vārdos varu sajust siltumu un aukstumu.

Luīze Amola
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. Latviešu valodā es varu iepazīt jaunus vārdus. Latviešu valoda ir mana mīļākā valoda, jo tā ir mana dzimtā valoda.

Anete Mitenberga
Rude

Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. Tā ir tik mīļa kā mīļš lācītis. Tā ir skaista, plaša.

Estere Martužāne
Kolka, Kolkas pagasts, Latvija

Man latviešu valoda ir ļoti skaista valoda!

Adriana Savčenko
Inčukalns, Latvija

mana valsts. Mūsu valoda ir skaista tāpat kā valsts. Pilna ar krāsām, dabu un skaistumu.

Fēliks Fītbergs
Roja

dzimtā valoda,kuru es sāku runāt no 3 gadiem.Es to iemācījos runāt no saviem vecākiem un radiniekiem. Man tagat irmaza māsa, kas arī mācās latviešu valodu.

Aigars Bērziņš
Kaltene, Rojas pagasts, Latvija

viegla, tā arī ir ļoti skaista valoda, dažreiz tā var būt arī sarežğīta.

Sanija
Roja

Kā ģimene, jo tas ir vienīgais veids, kā es varu kominucēt ar draugiem, ar ģimeni. Šī valoda ir man viena no vislielākajām dāvanām

Rodrigo Maksimilians Lūsis
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Visskaistākā valoda, mīļākā valoda, dzimtā valoda, vienmēr būs pirmajā vietā.

Estere Siverskova
Roja

dzimtā valoda. Man latviešu valoda ir ļoti dārga.Katram ir jāciena sava valoda tāpat kā Latvija ciena savu valodu.

Denis Basalajevs
Roja

Kā izrakums. Izrakums kas ir rets. Ja to atrod, smaids sejā parādās. Jo ne katram ir lemts to atrast.

Laura Akmeņlauka
Roja

dzimtā valoda, mana bagātība. Latviešu valoda ir skaista, bagāta un plaša.

Henrijs Kehers
Roja

dzimtā valoda. Tā ir ļoti vienkārša un skaista. Latviešu valodā ir daudz skaistu vārdu. To ir ļoti viegli iemācīties. Latviešu valoda vienmēr paliks ļoti skaista. Latviešu valodā ir ļoti daudz likumu (rakstot), bet tas nemaz nav grūti!

Katrīna Kiršteine
Roja

ļoti īpaša ,jo tā ir ļoti skaista. Neviena cita valoda nav tik īpaša kā man latviešu valoda ,jo uzskatu ,ka tā ir visskaistākā valoda pasaulē.

Kristers Doniņš
Roja, Rojas pagasts, Latvija

Mīļa,jo to es visslabak varu izprast. Zinot Latviešu valodu es varu runāt ar daudziem,kas arī māk latviešu valdou. Latviešu valodu es māku jau no savas dzimšanas

Sandijs Samovičs
Ģipka, Latvija

dzimtā valoda.Dzimtās vietas dēļ zinu latviešu valodu un ar to varu lepoties!

Deizija Smaiže
Roja, Latvija

dzimtā valoda. Es mīlu latviešu valodu, jo tajā ir skaista dzeja. Latviešu valoda ir visskaistākā valoda.

Henrijs Grundbergs
Rude, Rojas pagasts, Latvija

dzimtā valoda. Šī dzimtā valoda ir ļoti svarīga un mīļa. Šī valoda ir ļoti skaista.

Elena
Roja, Rojas pagasts, Latvija

kā brīnumu grāmata. Katru dienu iemācos ,ko jaunu. Tā ir vislielākā bagātība man un visai Latvijai! Neviens šo bagātību nevar atņemt!

Alise Elizabete Zeļģe
Kaltene, Latvija

kā krāsu palete.Ar kuru izkrāsoju savu dienu.Katrs vards man ir kā krāsa,kas šo dienu krāsainu padara.

Amanda Lindsija Petraša
Kaltene, Roja

manas tautas valoda. Mums, latviešiem, vajadzētu lepoties ar savu bagāto valodu. Latviešu valoda ir viena no sarežģītākajām valodām. Man patīk mūsu skaistā valoda.

Alberts Feldmanis
Kaltene

mana dzimtā valoda. To mācos kopš bērnības, jo tā ir skaista. Skaista ir tā, kā Latvija

Eduards Čeksters
Roja, Rojas pagasts, Latvija

dzimtā valoda, kas turpinās dzīvot, kamēr mēs to runāsim.

Līga
Mazsalaca, Latvija

Tā ir pirmā, ko es iemācījos dzīvē. Tā vienmēr būs mana dzimtā valoda. Runājot tajā, es izrādu savu pilsonību Latvijai un turpinu tās pastāvēšanu. Tā ir un būs valoda, kas saista mani ar dzimto zemi Latviju.

Linda
Mazsalaca, Latvija

...kā karte, kurā es apskatos, katru mīļu brīdi, lai atjaunotu savas zināšanas par to un tās papildināt, lai es varētu redzēt, kur tālāk iet.

Artis Labsvīrs
Sigulda, Latvija

Valsts valoda man ir mājas. Mājas kurās es sajūtu siltumu , labestību un mīlestību. Vieta , kurā jūtos droši. Latviešu valoda ir bagātīga un skaista. Vārdu pārpilna un skanoša. Mans personīgais pienākums ir to sargāt un lolot no bērna kājas līdz pat pēdējam saulrietam. Turot roku uz sirds ar godu saku :"Esmu latviete".

Santa Lutere
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir veids kā izpaust sevi, savas domas, savu prātu. Tās ir prieks, dusmas, uztraukums. Esmu lepna, ka latviešu valoda ir mana dzimtā valoda.

K.

Latviešu valoda man ir galvenais komunikācijas līdzeklis, kuru es izmantoju ikdienā. Šajā valodā es runāju jau kopš bērnudārza, un ar katru dienu arvien vairāk saprotu, ka šī valoda ies man līdzi visu dzīvi, pat ja es vairs nedzīvošu Latvijā. Latviešu valoda man ir kā svēta lieta, kura ir jāsargā, jāglabā un jākopj.

Alise Ničipurova
Ogre

Svarīga lieta, Dzimtā Valoda, kas jākopj, jāsarga, jāciena, un jāsaglabā, lai pēc daudz daudziem gadiem cilvēce zina, kas ir Latvija, un Latviešu valoda, ja mēs to aizmirsīsim, nekopsim, un necienīsim tās vērtības, kas ir Latviešu valodai, tā var arī izmirt. Tāpēc, mums to vajag aizsargāt un nest uz priekšu nākotnē!

Jēkabs Tūns
Kārļzemnieki, Inčukalna pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir lietuviešu valodas māsa. Viņiem abiem ir tie paši sentēvi - balti (vecā baltiešu valoda). Latviešu valoda ir arī iespēja izjust mūsu kaimiņu, māsu un brāļu kultūru.

Dalia Kačinskienė
Viļņa, Lietuva

mans gods. Tā ir mūsu mātes Latvijas bagātību. Latviešu valoda manā dzīvē ir visa pamatā. Žēl, ka ir cilvēki, kuri nespēj aptvert, kāda vērtība mums visiem pieder un ka tā mums ir jāsargā. Es, protams, zinu, ka to vienmēr sargāšu, un turpināšu izmantot manas dzīves gaitā.

Eva Evelīna Rute
Umurgas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Tajā es sazinos ikdienā. Tā man ir ļoti svarīga, jo es to visvairāk izmantoju ikdienā. Latviešu valodu mācos jau no dzimšanas. Ļoti lepojos, ka runāju Latviski.

Patrīcija Trušinska
Limbaži, Latvija

Man mana dzimtā valoda vienmēr būs un paliks tikai latviešu valoda. Es piedzimu šajā valstī, un es turpinu dzīvot šajā valstī, tāpēc mans pienākums ir saudzīgi izturēties pret šo valstī, kā arī tās valodu. Ja kāds man jautās, ko man nozīmē latviešu valoda, mana atbilde vienmēr būs - visu, jo mana valoda vienmēr atgādinās, no kurienes esmu cēlies, un es ar godu teikšu, ka es esmu latvietis un ka mana valoda ir visskaistākā, un nekur uz šīs pasaules maliņas nerunā šajā valodā kā tikai manā Tēvzemē - Latvijā.

Keita Vārsberga
Umurga, Umurgas pagasts, Latvija

dzimtā valoda, kurā es runāju un spēju izteikt savas domas.

Markuss
Limbažu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir valoda, kuru man gods runāt, mācīties, izprast. Šī valoda nepazudīs, kamēr mēs tajā runājam.

Aleksandra
Mazsalaca, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda un vienīgā, kurā es protu runāt.

Kristaps
Mazsalaca, Latvija

svarīga, jo esmu gan dzimusi, gan augusi Latvijā. Uzskatu, ka mums, latviešiem, sava valoda ir jākopj un jāsargā, jo neviens cits pasaulē šajā valodā nerunā, tāpēc tā ir savā veidā unikāla. Izceļojušajiem latviešiem arī nevajadzētu aizmirst savu dzimto valodu, jo tā mūs veido un vieno.

Marta Aleksandra Grantiņa
Mazsalaca, Latvija

Latviešu valoda man ir valodu māte, jo to es iemācijos pirmo. Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. Latviešu valoda man ir palīgs ikdienas dzīvē, jo ar tajā es sazinos ar draugiem, ģimeni. Latviešu valoda man ir mājas.

Elizabete
Mazsalaca, Latvija

ikdienas piepildījums ar visiedarbīgāko vārdu meklējumiem un atradumiem sevī, darbā un mājās.

Ilze Švarca
Umurga

ļoti tuva. Man tā ir dzimtā valoda. Šī valoda vienmēr ir bijusi manā sirdī un es to nekad nepiesārņošu ar vārdiem no citas valodas. Es šo valodu ļoti mīlu. Latviešu valoda man nav vēl līdz galam iepazīta, bet es centīšos darīt visu, lai to izdarītu. Noslēgumā, gribu novēlēt visiem, kuri mācās latviešu valodu vai ar to piedzimst - lūdzu saudzējiet to, un izturieties pret to ar cieņu un rūpēm.

Ralfs Fokrots
Baldone, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Es piedzimu un dzīvoju šajā valstī, tāpēc es ar godu teikšu, ka es esmu latvietis un ka mana valoda ir visskaistākā.

Roberts Pūliņš
Liepāja

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, tajā es sacīju savus pirmos vārdus un tajā es dziedāju savu pirmo dziesmu. Viss sākās ar manu valodu - latviešu valodu. Ir jālepojas, ka mums ir sava valoda, kurā varam izteikt savas jūtas.

Sandija Bruiko
Liepāja, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda un piederība pie savas tautas. To izmantoju jau kopš dzimšanas, un neviena cita valoda to nevarētu aizstāt.

Līva Altīte
Rucava, Rucavas pagasts, Latvija

Latviešu valoda ir bagāta valoda, un mums ir jālepojas, ka mums pieder šī valoda. Nekur nav tik skaistas tautasdziesmas kā Latvijā. Gadsimtiem ilgi mūsu senči cīnījās un atdeva savas dzīvības par mūsu zemi un valodu, lai tā varētu pastāvēt vēl ilgi. Tāpēc mūsu pienākums ir mīlēt un aizsargāt šo valodu.

Elīna Kļaviņa
Liepāja

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, valoda, kura pieder manai valstij, un valoda, kura būs man vienmēr sirdij tuva. Latviešu valoda vienmēr būs īpaša.

Alise Cibuka
Liepāja, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, mana piederības sajūta valstij un ģimenei, manas saknes. Latviešu valoda ir mana valoda, man tā jākopj un jāļauj dzīvot, nepiesārņojot to ar dažādiem slengiem no citām valodām.

Undīne Melbārde
Liepāja, Latvija

Latviešu valoda man ir svēta. Tā ir mana dzimtā valoda, valoda, kurā runā mani vecāki, vecvecāki un mani senči. Latviešu valodā es varu izteikt savas domas un sajūtas, varu argumentēt viedokli, paust bažas vai sašutumu.

Mariss Maļcevs
Liepāja

Latviešu valoda man ir veids, kā pateikt tuvajiem, ka viņus mīlu. Veids, kā nest savas tautas vārdu pasaulē, veids, kā pateikt ko mīļu vai teikt, ko domāju. Latviešu valoda esmu es, kā arī visi, kam tā ir dzimtā valoda.

Adele Gūtmane
Liepāja

Dzimtā valoda un gods, ka tā ir mana dzimtā valoda, Un valoda manuprāt ir katras tautas lepnums.

Emīlija Ceijere
Umurga, Latvija

Latviešu valoda man ir dārga, jo ir manas dzimtās latviešu kultūras centrālā vērtība un tautas nacionālās identitātes noteicēja. Bez valodas nebūtu latviešu tautas. Latviešu un līvu tautas ir Latvijas pamatiedzīvotāji, kuŗu kultūras Latvijai ir prioritāri jāaizsargā, jo ir to vienīgā mājvieta pasaulē, Cienām arī cittautu Latvijas iedzīvotāju kultūras, kuŗas gan aizsargā to izcelsmes zemes. Esam gandarīti par Valsts prezidenta pasludināto Valsts valodas dienu 15.oktōbrī (atbilstoši LR Satversmes 4. pantam). Tā mūs ierosinās arvien uzlabot latviešu valodas kvalitāti, vispirms jau no tās izskaužot padomju gados ieviestos valodas nabadzinājumus un atjaunojot mūsu starptautiski atzīto valodnieku Mīlenbaha un Endzelīna valodas vērtības.

Jānis Priedkalns, LU Goda doktors, LZA akadēmiķis
Adelaide, Austrālija

spēks, kurš palīdz man mācīties, strādāt un dzīvot mūsu mīļajā Latvijā. Latviešu valoda palīdz man neaizmirst dzimto zemi, lai cik tālu es neatrastos.

Esmeralda Zikunova (14 gadi)
Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Latvija

valoda, ar ko katrs latvietis var lepoties, jo valoda mūs padara bagātus.

Elīna Vāķe (14 g. )
Jelgava, Latvija

valoda, ko mācos no dzimšanas un izmantoju, lai izteiktu savas jūtas un lai pateiktu labu vārdu citiem.

Andris Zvilna (14 g.)
Jelgava, Latvija

valoda, kuru es nekad neaizmirsīšu, jo izmantoju to katru dienu.

Patrīcija [14 g.]
Jelgava

saistīta ar ģimeni, jo es augu ģimenes mīlestībā, draudzībā un labsirdībā.

Kintija (16 g.)
Jelgava

svarīga un dārga, jo bez tās būtu grūti Latvijā mācīties skolā.

Samanta Stafecka (14 g.)
Jelgava, Latvija

Latviešu valoda man ir svarīga, jo es dzīvoju Latvijā.

Liāna (14 g.)
Jelgava, Latvija

svarīga valoda, jo tā man ir dzimta valoda.

Renards (13 g.)
Jelgava, Latvija

valoda ,bez kuras es nevarētu iegūt draugus un normāli sarunāties ar citiem cilvēkiem.

Kristaps Janovičs, 14 gadi.
Jelgava, Latvija

lai pateiktu latviski vecmāmiņai paldies par garšīgajām vakariņām.

Edijs Ralfs Nuka (14 g.)
Jelgava, Latvija

dzimtā valoda, kurā es runāju un mācos savus skolas priekšmetus.

Rolands Skuja (15 g.)
Jelgava, Latvija

dzimtā valoda, jo es piedzimu Latvijā.

Ivo Meijers (13 g.)
Jelgava, Latvija

reta valoda pasaulē, bet man paveicās, jo runāju šajā valodā.

Vendijs (14 g.)
Jelgava, Latvija

Latviešu valoda man ir kā vizītkarte, kas rada pirmo iespaidu par satikto cilvēku. Valoda man ir arī darbarīks, darbalauks un darba prieks. Tā kā mammas pieskāriens sasilda sirsniņu, ja atrodos ārzemēs. Valoda man ir dziesma, draugs un mājas. Latviešu valoda man joprojām ir jaunu vārdu atklājums un atslēga grāmatu gudrību krātuvei.

Kristīne
Kandava

protams svarīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. Es latviešu valodu uzskatu par skaistu un skanīgu. Es jūtos ļoti atbildīgs, jo man ir jānosargā un jākopj latviešu valoda priekš nākamām paaudzēm.

Edgars Bužinskis
Daugavpils, Latvija

dzimtā valoda, kurā es runāju, un spēju izteikt savas domas.

Patriks
Daugavpils, Latvija

Mana dzimtā valoda un es lepojos ar to, ka zinu un runāju šajā valodā. Vēsturiski latviešu valodai ir nācies cīnīties par savu pastāvēšanu. Bet pateicoties mūsu stiprajam tautas garam, latviešu valodas vērtība nav zudusi. Katram ir jācenšas nosargāt savas dzimtās valodas balto dimanta spožumu. Mans pienākums ir godāt, kopt, saudzēt un lepoties ar savu dzimto valodu. Latviešu valodas nozīme manā dzīvē ir ielikta ar mātes dziesmām un būs kā patvērums līdz mūža galam.

Viktorija Vasiļjeva
Daugavpils, Latvija

iespēja skaisti izteikt savas domas un jūtas. Latviešu valoda ir mana vārda brīvība. Tā man ir kā ziedošs kaktuss, kurš nekad nepārziedēs. Latviešu valoda man ir kā vālodzes dziesma- skanoša un tīra, kuru gribas klausīties visur un vienmēr.

Enija Ivanova
Daugavpils, Latvija

Mana bonusa valoda, mana bagātība! Mīļvaloda blakus manai dzimtajai vācu valodai. Tautasdziesmu valoda, senatnīga, bagāta un daiļa. Kā veca pūralāde, no kuras kā apsūbējušas, senas rotas var izvilkt vārdus, kurus ikdienā vairs nedzird. Bet pagrozi rokās tādu apputējušu vārdiņu - un tas sāk mirdzēt un runāt un stāsta tev brīnumu lietas! Jaunsudrabiņa valoda. Valoda, kuru es drīkstu pārvaldīt. Un saudzēt. Un kopt. Un tulkot. Tulkojot es ceļu tiltus starp vācu un latviešu valodu. Gandarījums ir milzīgs, kad vācu kaimiņiene saprot Ziedoņa epifāniju. Ja vācu valodu tās daudzo runātāju dēļ varētu pielīdzināt milzīgam klinšu bluķim, tad latviešu valoda ir kā mazs dārgakmens uz tumšzila samta. Piespraužu to sev pie sirds.

Lilija Tenhāgena
Minstere, Vācija

ikdiena. Ik dienu tajā varu krāsaini izteikties par visu, kas prātā un uz sirds. =)

Lita Silova
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir mans gods. Gods, kurš ir mana bagātība, manas izcelsmes apzīmētājs. Tā ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir vissvarīgākā valoda, jo ar to es varu izteikt savas domas, viedokli draugiem, ģimenei un jebkuram citam Latvijas pilsonim. Tā ir valoda, kuru nekad neaizmirsīšu.

Adrians
Limbažu novads, Latvija

pirmā, dzimtā un asins valoda. Tā plūst caur mani kopš pirmajām dzīves dienām, un ar to saistīta ir lielākā daļa manas dzīves notikumu. Mans un manas māsas pirmais pateiktais vārds, pirmie un katri nākamie "Es tevi mīlu", pēdējie čuksti slimnīcas palātā, visas sirdi sildošās sarunas, izlasītās grāmatas, sacerētie dzejoļi un katra pilnā balsī izdziedātā dziesma ir bijusi latviešu valodā. Latviešu valoda man palīdz uztvert visas pasaules skaņas un komunicēt.

Nikola:) 11.klases skolniece
Carnikava, Latvija

bagātība. Jau kopš vidusskolas laikiem sapratu, ka pareizs valodas lietojums ir ļoti svarīgs, jo tas kalpo kā cilvēka vizītkarte. Valoda palīdz ne tikai saprasties, bet tās lietojums arī liecina par cilvēka plašo redzesloku, akurātumu un uzticamību, kas ir ļoti augsti vērtējamas cilvēka īpašības. Uzskatu, ka cilvēks, kurš ikdienā latviešu valodu lieto pareizi, ir bagāts. Ja ne finansiāli, tad ar zināšanām un vērtīgām spējām gan.

Laura Kristīne Anšance
Kandava, Latvija

Es runāju latviešu valodā. Man dzimtā valoda nozīmē daudz, jo tā ir no maniem vecvecvecākiem. Latviešu valoda mani pietuvina Latvijai. Es cenšos neizmantot barbarismus, jo tas mani attālina no dzimtās valodas. Mums ir pašiem sava tauta, taču daudzi izmanto barbarismus. Valoda ir jāciena tāpēc, lai neizmanto barbarismus un lai dzimtā valoda paliek mūsu pēcnācējiem. Valoda pagaidām nav izkropļota, taču tas ir atkarīgs no mums pašiem.

Žanete Grundmane
Pāvilosta, Latvija

Latvijas ir mana Dzimtene un latviešu valoda. Latviešu tautas dziesmas ir mūsu tautiskums. Es dzīvoju Latvijā un runāju latviski. Ja mēs nerunāsim latviski, valoda var izzust. Latviešu valoda ir jākopj, lai nebūtu daudz barbarismu. Man patīk mana valoda!

Reinis Zaļkalns
Pāvilosta, Latvija

Man latviešu valoda ir manas mājas, tās ir mūsu mājas! Tādēļ mums tā ir jāsaudzē un jāciena, jāturpina to mācīt no paaudzes paaudzē, runāt skaidrā valodā un neizmantot nekādus barbarismus. Mīlam mēs latviešu valodu!

Gerhards Vagotiņš-Vagulis
Pāvilosta, Latvija

Man latviešu valoda ir maza un neatkārtojama valoda. Tie ir smiekli un bēdas, uzvaras un zaudējumi. Latviešu valoda ir mana valoda ir mana un manas ģimenes dzimtā valoda. Tā ir valoda, kas ir iesakņojusies kā priede mežā. Barbarisimi ir kā nezāles, kas vairojas, un mūsu pienākums to kopt, ja tas netiks darīts, šī valoda izzudīs. Šīs zināšanas mums jānodod no paaudzes paaudzē. Tādēļ, ka par to ir jāpriecājas, ka ir pašiem sava valoda, jo mēs esam atšķirīgi no citiem. Lai mūsu valoda ir skaista un tīra bez barbarismiem!

Roberts Vērnieks
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti dārga. Tā ir mana dzimtā valoda. Man ļoti patīk šī valoda, jo tā atšķiras no citām. Citiem šī valodas liekas grūta. Latvija ir maza salīdzinot ar citām valstīm, bet šeit ir daudz skaistas vietas, ko apskatīt. Šeit ir daudz tradīciju, kas citām valstīm nav, un tas man patīk, jo mēs atšķiramies. Latvieši viens otru atbalsta priekos un bēdās. Mums ir savas paštaisītas zāles, kas atveseļo un stiprina cilvēku.

Sofija Anna Rudzāja
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Latviešu valodā runā mana ģimene, mani draugi, paziņas un arī cilvēki ārpus Latvijas robežām. Esmu pārliecināta, ka cilvēki ārpus Latvijas arī vēlētos iemācīties mūsu dzimto valodu - latviešu valodu. Es runāju latviešu valodā, jo esmu dzimusi Latvijā. Visi mani ģimenes locekļi runā vai vismaz māk latviešu valodu. Latvijā ir jārunā latviešu valodā, jo tā ir valsts valoda. Mums vairāk vajadzētu runāt latviešu valodā, jo mūsu valoda var izmirt. Latviešu valodu vajadzētu kopt, lai šajā valodā varētu runāt mūsu pēcnācēji.

Laila Anna Horna
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda ir skaista un interesanta. Latviešu valoda starp citu valstu valodām varētu īpaši izcelties, jo mums ir daudzas garumzīmes un grūti izrunājami vārdi. Es esmu 100% latviete. Latviešu valoda būtu jākopj, jo Latvijā ir ienēsāti svešvalodu vārdi, piemēram, no Amerikas un Krievijas. Es savu valodu cienīšu un turēšu tīru!

Līva Zamarīte
Sakas pagasts, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Man šķiet, ka latviešu valoda ir vieglāka nekā citas valodas, lai gan tā ir viena no grūtākajām valodām. Latviešu valoda ir mūsu dziesmās. Esmu latviete, jo runāju latviski un esmu dzimusi Latvijā. Latviešu valodā runā visi mani radinieki un paziņas. Latvijā dzīvojošajiem cittautu cilvēkiem ir jāzina un jāprot latviešu valoda. Mana dzimtene vienmēr būs Latvija. Latviskums ir mūsu domu un fantāziju pasaule.

Adelīna Brūkle
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir vecāku valoda ,mana valoda .Es domāju ,ka mūsu valoda ir jākopj un nevajag to jaukt ar citām valodām . Ja tu gribi braukt uz Latviju, tad arī ir jāprot latviski runāt. Mūsu valoda ir ļoti skaista un vienkārša. Es mīlu savu valodu !

Daniels Strautiņš
Pāvilosta, Sakas pagasts

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Es esmu dzimusi Latvijā un runāju latviski. Latviešu valoda ir ļoti interesanta, dārga un jauka. Latviešu valoda ir ļoti liela daļa no manas dzīves. Mana visa ģimene un senči ir latvieši. Es ceru, ka nākamās paaudzes zinās un runās arī latviešu valodā. Cerams, ka tā nekad nepazudīs!

Lauma Svilpe
Jūrkalnes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. Mana latviešu valoda ir mana dzimtene. Latviešu valodā jau runāju 11 gadus. Latviešu valodā ir jārunā, jo mēs dzīvojam Latvijā, tad latviešu valoda var izmirt. Es savu valodu cienu un godāju.

Paula Pētermane
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Valoda, kas ielikta šūpulī, tikusi un tiks daudzināta vēl daudz gadus. Man tā ir vērtība bez kuras es nevarētu iztikt ne vienu dienu. Tā ir valoda ar kuru es varu izteikt katru savu emociju, domu un vēlējumu. Latviešu valoda manā dzīvē ir visa pamatā. Un ne tikai manā, bet vēl daudz citu cilvēku dzīvē-visai latviešu tautai.

Annija
Umurgas pagasts, Latvija

Dzīvoju Latvijā, tāpēc man latviešu valoda ir svarīga. Latviešu valoda ir man dzimtā valoda, kurai ir visskaistākā. Mana latviešu valoda ir interesanta. Te ir liels vārdu krājums. Latviešu valodā ir daudz tautas dziesmu, kurās pastāsta par valodu un tautu. Dzimtā valoda man nozīmē visu, jo valoda atgādina, no kurienes esmu nācis. Lai arī kur es aizbrauktu, man latviešu valoda būs svarīga. Tā ir Latvija.

Miķelis Raģelis
Pāvilosta, Latvija

Man latviešu valoda ir kopš piedzimšanas. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda ir manu vārdu vārdnīca. Latviešu valoda man attīsta manu domāšanu. Latviešu valodā es sarunājos ar mammu, tēti, brāli un pat ar dzīvniekiem. Tā ir valoda, kas man liek aizmigt ar mammas vai vecmāmiņas lasītajiem dzejoļiem un pasakām. Latviešu valoda palīdz man spēlēt ar savu komandas biedru futbolā un zemessardzē. Latviešu valoda ir visa Tēvu zeme. Tāpēc latviešu valodu sargāsim no citām svešvalodām.

Rihards Vaškus
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir interesanta, jo es visu laiku mācos jaunus vārdus un lietas, ko es kādreiz pat nepadomātu, ka tās ir tik ļoti svarīgas, nekā es domāju. Latviešu valoda ir arī manas mammas dzimtā valoda, un tas ir ļoti svarīgi viņai kā latvietei. Man šī valoda ir diezgan jauna, bet man patīk mācīties kaut ko jaunu. Man latviešu valoda ir arī ļoti svarīga tāpēc, lai es mācītos latviešu valodu, lai varu pabeigt skolu vai ar kādu parunāt Latvijā. Latviešu valoda ir mana valsts valoda, bet man dzimtā valoda ir angļu valoda, jo piedzimu Anglijā un tur nodzīvoju 11 gadus.

Angelika Jefimova
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda, kuru iemācijos pirmo un pirmā valoda, ko iemācijos ģimenē.Tā ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda ir manas valsts ar likumu aizsargāta nacionālā valoda. Šo valodu mācos skolā un zinu diezgan labi. Latviešu valoda ir mana mīļākā valoda. Tā, manuprāt, ir diezgan viegla valoda. Latviešu valoda man ir mana galvenā valoda, kurā runāju, jo ir vēl citas svešvalodas. Latviešu valoda ir mana valoda, un to es kopju un aizsargāju no žargoniem.

Monta Tumpele
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Manas ģimenes valoda arī, es mīlu šo valodu kā manu ģimeni! Es brīnos, ka mana valsts nav ieguvusi balvu par to, cik tā ir jauka. Es ceru, ka latviešu valoda saglabāsies ilgi! Man ļoti patīk šī valoda! Es māku savu valodu vislabāk, jo tā ir mana dzimtā valoda un arī valsts valoda Latvijā. Man liekas, ka tā ir labākā valoda pasaulē!

Anna Vanaga
Ulmale, Sakas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, tā man ir no vecākiem. Šī skaistā valoda ir ieguvusi goda vietu manā sirdī. Tā man ir ļoti mīļa, svarīga un vajadzīga. Latviešu valoda ir ļoti bagāta un skanīga. Latviešu valoda ir raiba un literāra. Tāpēc mušu valoda ir jāsaglabā un jālolo.

Evelīna Glužģe
Pāvilosta, Latvija

Dzimtene un mana valoda kas mani māca sasniegt to ko vēlos! Valoda ir tas ko es cienu un neļaušu to izsmiet! Mana ģimene, radi un valoda ir mans viss! Es to cienu gan tagad gan cienīšu visu laiku! Neviens man nevarēs piespiest to izmuļķot!

Krista Jeroščeva
Salaspils, Latvija

Saikne ar dzimteni, radiem, senčiem un vistuvākajiem draugiem. Valoda, kurā es visbiežāk domāju un sarunājos ar sevi (kaut gan gadās, ka šiem nolūkiem izmantoju arī citas valodas). Manas etniskās identitātes svarīgākā pazīme. Valoda, kurā vislabāk protu atzīties mīlestībā, teikt komplimentus, strīdēties un zākāties, runāt smalkos toņos, izteikties sausi, oficiāli, lietišķi vai arī sirsnīgi un draudzīgi. Vienīgā valoda, kuras aktīvās un pasīvās prasmes nezūd un saglabājas vienlīdz labi, ja arī kādu brīdi gadās tās ikdienas saziņā neizmantot. Valoda, kuru man visvairāk patīk apspriest. Valoda, kuras tiesības un dzīvotspēja man patiešām rūp. Valoda, ar kuru es neviltoti lepojos. Vienīgā valoda, par kuru atļaujos teikt, ka es to mīlu.

Inga Klēvere-Velhli
Stokholma

Latviešu valoda ir mana dzīve. Ar to es varu izteikt savas domas, varu sazināties ar apkārtējiem cilvēkiem un man ir par to lepnums. Es mīlu savu valsts valodu, tā kā putns - brīvību vai puķe - ūdeni. Latviešu valoda ir senču dārgums un tāpēc tai ir jāturpina dzīvot. Valoda ir mans gods.

Lolita Buko
Robežnieki, Latvija

Latviešu valoda man ir brīvība kurā es brīvi varu izpaust savas domas, jūtas un uzskatus. Man tā ir dzimtā valoda un manuprāt, cilvēkam, kas dzīvo noteiktā valstī, jāzin vai vismaz jācenšas iemācīties dažas šīs valsts valodas bieži izmantojamas frāzes. Latviešu valoda man ir kā vērtība, kura ir jākopj un par kuru ir jārūpējas ikdienu.

Sanija
Daugavpils, Latvija

manas auklītes Annas tantes dziedāto tautas dziesmu valoda, manu skolas gadu darba stundas, iestudējot dzejas lasījumu pie Lāsmas Kugrēnas tēva Raimonda Kugrēna, manu studiju gadu pasniedzēju O. Čakara, Gunāra Bībera lekciju valoda, manu skolotājas darba gadu "amerikānu kalniņi", kuros bērni ir gan valodnieciskos augstumos, gan biedējošos kritienos, no kuriem jāmēģina glābt.

Ieva Salzemniece
Aizkraukle, Latvija

sapnis un mērķis. Es esmu japāniete un mācos latviešu valodu. Tagad es slikti runāju latviski, bet gribu, lai kādreiz varēšu runāt latviski brīvi.

Mikan Kato
Akita, Japāna

Latviešu valoda man ir dzīves rota. Ar to es greznojos visur – gan rīta saules pasteļtoņu apskāvienos, gan pusdienslaika ziboņā, gan rimta vakara plūdumā – visur, kur rit mani soļi un jūt mana sirds. Tā iemirdzas gan lietus un saules pielietajās pilsētas ielās, gan miglas vāliem un pļavu ziediem rotātos apvidos. Latviešu valoda ir manu domu pērle, manu asaru un izmisuma atspulgs, manas sajūsmas un prieka sauciens.

Daiga Straupeniece
Liepāja

Dzimtā valoda.

Robins
Salaspils, Latvija

iespēja skaisti izteikt savas domas un jūtas. Latviešu valoda ir mana vārda brīvība. Tā man ir kā ziedošs kaktuss, kurš nekad nepārziedēs. Latviešu valoda man ir kā vālodzes dziesma - skanoša un tīra, kuru gribas klausīties visur un vienmēr.

Enija Ivanova
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir eksistences forma, es dzīvoju latviski, un manā pasaulē ir milzums netulkojamu vārdu un zīmju, kas pilnībā atklājas tikai latviski. To milzumu vārdu un zīmju, kas pilnībā atklājas tikai kādā citā no 6500 pasaules valodām, es nekad nespēšu aptvert, bet man ir dota iespēja kādu daļiņu ieraudzīt, mācīties un pietuvoties. Tas ir kā ceļot - aizraujoši, skaisti un vērtīgi, bet latviešu valoda ir manas apziņas īstās mājas, ko svarīgi iekopt un nosargāt. Latviešu valoda ir mans lepnums, mana brīvība un mans apdraudētais cietoksnis. Es vienmēr runāju latviski, arī svešvalodās. Tik ļoti aizrauj un iedvesmo brīdis, kad man pajautā: “Kas tas ir par akcentu, ar kuru tu runā?" Sākums sarunai par Latviju!

Ieva Āne-Miķelsone
Jaunpils novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda kurā es runāju ikdienā. Neskatoties uz to ka es izcili runāju divās valodās ne vienā ne otrā nemaz nedzird akcentu. Es mīlu valsti kurā dzīvoju un valodu kurā runāju.

Luīze Plečkena
Salaspils

Dzimtene un mana valoda kas mani māca sasniegt to ko vēlos! Valoda ir tas ko es cienu un neļaušu to izsmiet! Mana ģimene, radi un valoda ir mans viss! Es to cienu gan tagad gan cienīšu visu laiku! Neviens man nevarēs piespiest to izmuļķot!

Krista Jeroščeva
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda ar kuru es visu dzīvi esmu runājusi un vēl projām runāšu. Runāju vēl angļu un Krievu valodā bet latviešu valoda ir mana dzimtā valoda.

Rūta
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda kuru ir jāciena un jāmīl.

Daniels
Salaspils, Latvija

Ne dzimtā valoda, bet es cienu Latviju un un viņas tautu es mācos latviešu valodu lai es varētu runāt ar latviešiem un man tas patīk, jo tā ir vēl viena valoda uz kuras es varu runāt. Un es vēl svinu Latvijas dzimšanas dienu.

Edvards Kristiāns Kozlovs
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir mīļā dzimtā valoda. Latvija ierindojas 10 no zaļākajām latvijā. Un mēs nevaram pieļaut to ka mēs viņu piesārņojam tālāk! latvija ir skaista valst ar skaistiem cilvēkiem un nevar nevienu abižot vai darīt kaut ko sliktu jūs katrs esat jauks bet kāds varbūt dziļāk sirdī.esat jauki un nepiesārņojiet mūsu mīļo latvijo.

Endija Mošura
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda un mana vienīgā valoda. Tā man ir svarīga. Jo tā ir vienīgā valoda, kurā es varu sazināties.

Oskars
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda. Ar latviešu valodu es varu sarunāties ar citiem.

Rinalds G.
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, bet es nedomāju ka tā ir galvenā. Man liekas, ka vajag kaut kādas citas valodas mācīt lai uz citām valstīm lidot un macīties universitātē.

Gerhards Bērziņš
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda kurā ik pa gadam uzzinu kaut ko jaunu. Dzīvojot tuvu salaspilim tā pat ir ko darīt. Latvija ir tik zaļa ka nevar beikt skatīties uz to. Latvija ir mana mīļākā valsts un valoda.

Alens Leks
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir mana pagātne, tagadne un nākotne. Tā ir mana cieņa un es to mīlu un vienmēr mīlēšu

Estere Fevraļeva
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda ar kuru mēs runāju.

Rinalds Markuss Cagulis
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Šajā valodā es runāju ar citiem cilvēkiem kas māk Latviešu valoda. Man patīk Latviešu valoda, jo tā skan ļoti smuki.

Tomass Sperga
Salaspils, Latvija

Man dzimtā valoda, valoda ar kuru es sarunājos ar citiem cilvēkiem. Šī valoda man ir ļoti tuva manā sirdī. 💓

Samanta Roziņa
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir svarīga tāpēc, ka man tagad ir jāmācās latviešu skolā. Mūsu ģimene pēc 13 gadiem no Anglijas atbrauca atpakaļ uz Latviju, un tagad daudz jārunā, jāraksta un jālasa latviski. Bet, manuprāt, uz zemes būtu daudz jautrāk, ja visur cilvēki runātu tikai angļu valodā, jo es pats esmu dzimis Anglijā.

Damians Jefimovs
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda . Mūsu valoda ir jāciena. Tev nā tā kā tagad jāguļās zemē un jālūdzas. Vienkārši cieni to kas tev ir , jo tad tevi cienīs.

Samanta Stepanova
Salaspils, Latvija

Priekš manis Latviešu valoda ir valoda kurā es runāju, Latviešu valoda ir pirmā valoda kurā es sāku runāt un Latvija ir mana dzimtā valoda.

Luīza Rupeika
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti tuva valoda, jo esmu dzimusi kā latviete!

Estere Vorslova
Salaspils, Latvija

Latvašu valoda man ir dzimtā valoda, es tajā runāju jau no pašas dzimšanas. Bet vēl pie tam es brīvi runāju krievu valodā un mācos angļu, vācu valodu.

Eriks Dagenvalds
Salaspils, Latvija

dzimtā valoda, tā ir Latvijas lepnums. Valoda ir jāciena.

Mārtiņš Razgals
Salaspils, Latvija

Mana dzimtā valoda kuru es cienu un mīlu.

Ernests Eindorfs
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda kuru es cienu un vienmēr cienīšu.

Sandija Ozola
Salaspils, Latvija

Tā ir mana dzimtā valoda kuru vajag sargāt.

Ernests Gusārs
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Man tā jāgodā un jāuztur tīra, skaidra, jo barbarismu un slengu dēļ tā var izmirt. Tāpēc ikvienam novēlu neizķēmot valodu, bet gan cienīt!

Kristaps Kristofers Vējkājs
Pāvilosta, Latvija

Man latviešu valoda ir svarīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. Es cenšos izmantot latviešu valodu pareizi, kopju to, nelietojot žargonus. Cienīsim savu valodu!

Evelīna Ozola
Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

Latviešu valoda man ir dzimtā, ģimenē runājam latviski. Man ir gods un prieks to apgūt un izprast. Valoda ir jāciena un jāsargā no barbarismiem, cik vien iespējams. Latviešu valoda ir ļoti bagātīga ar savu vārdu krājumu. Man ir liels prieks dzīvot Latvijā un runāt latviešu valodā.

Katrīna Antonoviča
Jūrkalne, Latvija

Man latviešu valoda ir svarīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. No mazotnes jau runāju latviski. Es uzskatu, ka mums ir jākopj mūsu valoda, citādi tā izmirs.

Elza Eleonora Zariņa
Pāvilosta, Latvija

Latviešu valoda man ir īpaša un svarīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. Mūsu valoda ir jāgodā, lai tā neizmirtu. Mums jābeidz izkropļot savu valodu un jāsāk kopt, jo tā ir mana, manas ģimenes un valsts valoda. Godāsim mūsu latviešu valodu!

Jūlija Šeiko
Jūrkalne, Latvija

Tā ir mana dzimta valoda, ar to ko komunicēju ar cilvēkiem. Valoda ko izmantoju katru dienu..un valoda ko nekad neaizmirsīšu😃

Marta Andersone
Salaspils, Latvija

tā ir mana dzimtā valoda, es tajā runāju katru dienu, tā ir daļa no manas ģimenes. Es to cienu un mēģinu to neatstāt novārtā, runājot citās valodās.

Marta Lazdovska
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir mana iekšējā balss. Tā balss galvā, kura skan, kad tu domā, raksti, lasi, tā balss, kura atskaņo manu sirdsapziņu, vēlmes un sapņus. Šī balss vienmēr ir latviešu, jo latviska ir mana apkārtne un latviska ir mana būtība.

Laura Lutoka
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir mājas. Tas, kas ir tuvs, tas, kas ir silts sirdij. Tā ir mana dzimtā valoda, kuru es vienmēr ņemu sev līdzi. Latviešu valoda arī ir mana dzimtā valoda, kuru es gribu dot arī nākamajām paaudzēm, jo mana valoda ir pārāk daiļa, lai to pazudinātu. Mana valoda ir mans spēks, tas, ar ko es skatos uz pasauli. Tā atgādina par manu dzimteni un par maniem cilvēkiem. Tāpēc tā man ir mājas. Mazs, bet omulīgs patvērums, kurš ir vienmēr manā sirdī un kuru es varu dalīt ar citiem.

Santa Juhneviča
Daugavpils, Latvija

Dzimtā un mīļākā valoda.

Denija Slišāne
Salaspils, Latvija

mana pirmā... Tu mana pēdējā... Tu mana dzimtā... Tu mans gods... Tu mana dvēsele... Tu mana iespēja... Tu mana dvēsele... Tu mana bagātība... Tu mana visdārgākā... Tu mana visskaistākā... Tu mana visīpašākā... Tu mana vienīgā!

Rūta Beltiņa
Kuldīga, Latvija

Latviešu valoda ir mūsu kultūras un nacionālā mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Mūsu dzimtā valoda ir cilvēki, kuri mums ir apkārt, tā ir ģimenes, kurā cilvēks piedzimst un aug. Bez valodas nav cilvēku, un bez tautas nav valodas, kurā šī tauta runātu. Valoda ir nacionālās kultūras sastāvdaļa, ar tās palīdzību tiek veikta ne tikai saziņa starp cilvēkiem, katrā valodā tiek iespiestas tautas mentalitātes īpatnības. Dzimtā valoda ir galvenais faktors nacionālās identitātes noteikšanā.

Ņina Lukaševiča
Krāslava, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Man ir pienākums to kopt, saudzēt un aizstāvēt. Esmu tīra latviete, par ko esmu lepna un priecājos, jo latviešu valoda ir ļoti skaista. Ja gan es, gan jūs sāksim aizmirst mūsu valodu un ikdienā runāsim citā valodā, mūsu pašu latviešu valoda var izmirt. Pēc tam vispār vairs var nepastāvēt Latvija. Es par tīru latviešu valodu!

Samanta Zveja
Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

Mīļa valoda. Tā ir valoda, kuru es piedzimu zinādams. Tā ir mana valoda un es to cienīšu. 🇱🇻

Faress Tabakhs
Rūķi, Salaspils lauku teritorija, Latvija

Dzimtā valoda un man patīk latviešu valoda.

Roberts Šterns
Salaspils

Latviešu valodā man ir dzimtā valoda, kuru es protu vislabāk un patīk visvairāk.

Rēzija Paula Plisko
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda. Valoda, kurā es runāju. Manas valsts valoda.

Miķelis Širaks
Salaspils, Latvija

Kā dzimtā valoda, un es mācos latviešu valodu.

Edgars
Salaspils, Latvija

Valoda kuru es pirmo iemācījos. Valoda kas ir mana mīļākā. Valoda kuru es vienmēr zināšu.

Aleksandrs Tupe
Salaspils, Latvija

Tā ir mana dzimta valoda, ar to ko komunicēju ar cilvēkiem. Valoda ko izmantoju katru dienu..un valoda ko nekad neaizmirsīšu😃

Marta Andersone
Salaspils, Latvija

Mana dzimtā un mātes valoda. Esmu ļoti lepna ar savu valsti un valodu. Es esmu priecīga kad dzīvoju Latvijā, lai gan tagad ir covid-19 pandēmija mācos ar maskām, bet vismaz skolā un man ļoti patīk mācīties latviešu valodu.

Odrija Asare
Salaspils, Latvija

Mana dzimtā valoda mana trofeja, mans gods.

Kārlis Sjomkāns
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda.

Madara Suškeviča
Salaspils, Latvija

Valoda ko mīlu vis vairāk, mīļās mātes tēva valoda, dimtenes valoda.

Uika Emma Zariņa
Salaspils novads, Latvija

Valoda kura es runāju dzimta, mīļa valoda.

Luīze Ziņģe
Latvia

Dzimtā valoda un mīļā valoda kurā es runāju visu manu dzīvi un runāšu arī turpmāk. Latviešu valodu es izmantoju gan priekos gan bēdās.

Elizabete Lasmane
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda un naturālā valoda.

Rūdolfs Upenieks
Salaspils, Latvija

Mana dzimtā valoda.

Ruta
Salaspils, Latvija

Mana valoda ko es zinu un mana dzīmta valoda.

Deivids
Salaspils, Latvija

Ir mana mīļākā valoda.

Kristaps

Mana dzimtā valoda un valoda ko es nekad neaizmirsīšu.

Amznda
Salaspils, Latvija

Dzimtā un mīļākā valoda.

Denija Slišāne
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda.

Viktorija Suharevska
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda.

Luīze Ziņģe
Latvia

Dzimtā valoda. Un valoda kas man viss svarīgākā.

Alise Trapiņa
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda ko esmu iemācījies un zinu visu savu bērnību.

Elza Viļuma
Salaspils, Latvija

Dzimtā valoda.

Robins
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda ir māksla, kas ir līdzvērtīga mūzikai un glezniecībai. Tā nav tikai saziņas līdzeklis. Man šķiet, ka valoda ir spēja ne tikai saprast cilvēka vārdus, bet arī saprast viņa dvēseles slēptos nostūrus. Dzimtā valoda palīdz dzīvot. Zinot latviešu valodu, varu attīstīt savu radošumu, dažādot savu brīvo laiku. Bez valodas mēs nevarētu dalīties emocijās, iespaidos, nodot informāciju. Valoda var samierināt, satraukt vai iepriecināt. Tāpēc ir ļoti svarīgi spēt to pārvaldīt.

Vitālijs Batjuks
Daugavpils, Latvija

Svētība un mana dzimtene. Mana dzīvesvieta ir Latvijā. Es piedzimu Latvijā.

Mārtiņš Ropšs
Salaspils, Latvija

Ļoti svarīga. Latviešu valoda ir ļoti svarīga dzīvē.

Alekss Zīlis
Ogre, Latvija

dzimtā valoda,valoda ar kuru es piedzimu. Latviešu valodā man ir īpaša jo tā ir manas valsts valoda.

Ralfs Čipāns
Salaspils novads, Latvija

Latviešu vaoda ir valoda kuru es māku. Tā valoda ar kuru es runāju.

Rūta Purviņa
Salaspils, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir valoda ko es zinu no galvas. Latviešu valoda man ir saprotamā valoda. Latviešu valoda man ir runājamā valoda.

Miks Jurovs
Salaspils, Latvija

Valoda kurā es sarunājos ar citiem. Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir valoda kuru es zinu.

Jana Tereščenko
Saulkalne

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir pazīstama valoda. Latviešu valoda man ir mammas uz tēta iemācītā valoda. Latviešu valoda man ir svarīga valoda. Latviešu valoda man ir valsts valoda.

Raivo Saulītis
Salaspils novads

svēta valoda, jo tajā es visu laiku runāju. Tajā ir ļoti daudz interesantas lietas un vārdi. Tā ir mana dzimtā valoda.

Maksims Isajevs
Salaspils, Latvija

Man latviešu valoda ir valoda ko es izmantoju ikdienā. Ar ko es sarunājos ar citiem. Man vel latviešu valoda ir mācību priekšmets kur es mācos visādus locekļus. Man latviešu valoda patīk.

Dāvis Broks
Salaspils

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir vis pazīstamākā. Latviešu valoda man ir vis vieglākā.

Egils Kovaļonoks
Salaspils

Ir ļoti laba,forša un izglītojoša.

Ralfs Ozols
Salaspils, Latvija

Ļoti īpaša valoda,un manu vecāku dzimtā valoda! Vēl tā ir mana pirmā valoda ko es iemācijos! Man ļoti patīk latviešu valoda

Daniels Bondars
Salaspils, Latvija

saziņas līdzeklis. Latviešu valoda man ir prieks.

Marks Tomass Labanovs
Dole, Salaspils lauku teritorija, Latvija

Dzimtā valoda.Latviešu valoda man ir valoda ko es visu laiku lietoju.

Māris Jasinskis
Salaspils

Valodā, mana dzimtas valodā, mācību stunda.

Ralfs Pabērzs Ķeķis
Rīga, Latvija

Dzimta valoda uz kura es runaju. Tas man ir ta ka macibas lai vairak es zinatu. Lasit prasmes iemacos.

Marta Čudere
Salaspils

Man latviešu valoda ir valoda ko es izmantoju ikdienā. Ar ko es sarunājos ar citiem. Man vel latviešu valoda ir mācību priekšmets kur es mācos visādus locekļus. Man latviešu valoda patīk.

Dāvis Broks
Salaspils

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Latviešu valoda man ir mīļākā valoda pasaulē. Man patīk senie vārdi kas ir latviešu valodā.

Matīss
Salaspils, Latvija

Runāšanas līdzeklis.Saprot draugus. Var paprasīt maizi.

Oskars Slokenbergs
Salaspils, Latvija

Mana dzimtā valoda Valoda kurā es runāju Valoda no bērnības

Marta Roberta Kalniņa
Salaspils

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda ar kuru es runàju.Latviešu valoda man ir valoda ko zinu no bērnības.Latviešu valoda man ir valoda ko mācos skolā.

Edvarts Slūka
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir gods. Un tā ir aka, no kuras var smelt tīru un dzidru ūdeni. Tas ir mantojums, ko esmu ssaņēmusi no saviem senčiem un nodošu to turpmākajām paaudzēm. Latviešu valoda ir dzimtā valoda un dzimtajā valodā tauta saglabājusi ticējumus, vēsturiskos notikumus. Latviešu valoda tās ir manas domas, sajūts. Tajā es glabāju savus dvēseles pārdzīvojumus, tajā tiek izteiktas visa veida emocijas-prieks, skumjas, mīlestība.Latviesu valoda tā arī ir dzīvība, jo ir tik patīkami dzirdē mammas balsi no rīta. Mana valoda ir mans gods.

Luīze Donika
Daugavpils, Latvija

Man latviešu valoda ir iespēja iemācīties ko jaunu, jo, zinot valodu, varu sazināties ar cilvēkiem, lasīt grāmatas, lasīt interesantus rakstus internetā un mācīties. Tāpat latviešu valoda man ir iespēja strādāt sapņu darbā, jo, zinot valodu, es iegūšu izglītību un strādāšu par skolotāju.

Jekaterīna
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda ir manas saknes, emocijas, izteiktās domas. Ar to es esmu izkliegusies, izsmējusies un vārdiem izrunājusi. Brīžiem noklusējusi, bet dažreiz riņķu riņķiem izvēlusi. Manas valsts valoda ir atbildība par tās izmantošanu, kopšanu un turpmāko attīstību. Es esmu valodas nēsātāja, kas parāda manu piederību ģimenei, draugiem un Latvijai.

Anna Irbe
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda priekš manis ir kā mājas, jo, runājot latviešu valodā, es jūtos kā savā komforta zonā, ļoti droši un omulīgi. Kā arī Latviešu valoda priekš manis ir skaistuma un lepnuma piemērs, jo šī ir ļoti skaista valoda!

Mareks Dievapēds
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir kā dzīvei nepieciešamais orgāns, bez kura es nevarētu dzīvot un paust savas domas, tāpēc latviešu valoda man ir dārgums, par ko rūpēties un baudīt katru sekundi runādami latviešu valodā.

Markuss Karpačovs
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda, ar kuru es varu izteikt savas domas, jūtas, emocijas. Šī valoda dod man iespēju dzīvot, komunicēt, pārdzīvot svarīgus notikumus. Agrāk es par to nedomāju, ko man nozīmē latviešu valoda, bet tagad es uzskatu, ka šī valoda ir kā gaiss cilvēkam, bez kura izdzīvot nav iespējams.

Jeļizaveta Pavlova
Daugavpils, Latvija

ļoti svarīga, jo es esmu dzimusi un dzīvoju Latvijā, kaut tā nav mana dzimtā valoda.

Polina Gavrilenko
Ogre, Latvija

Latviešu valoda man ir un vienmēr būs mana dzimtā valoda, mūsu valoda ir skaista daudzos un dažādos veidos. Ir cilvēki, kas to piemēslo ar saīsinājumiem un nepareizām frāzēm, taču to var labot, ja katrs no mums to piekops, tad tā būs vēl skaistāka un plašāka. Mūsu valodiņa nav tā vieglākā, bet tajā pašā laikā nav nemaz tik grūta. Katram vārdam mutē ir cita garša, lai cik ironiski tas neliktos, bet tā ir taisnība. Katram latviešu valoda nozīmē ko citu, bet man tā liekas neatkārtojama un īpaša.

Liene V.
Slampes pagasts, Latvija

Katram ir sava dzimtā valoda,sava mīļā valoda, man tā ir pilnīgi noteikti ir latviešu valoda. Šobrīd, laikiem mainīties, daudzi cilvēki šo valodu izbojā pievienojot citu valodu vārdus un saīsinājumus,manuprāt, tas ir ļoti nepareizi. Tiem kuriem latviešu valoda ir dzimtā, sapratīs ikvienu latvieti, šī valoda mums ir skaista tāda kāda tā ir pat runājot gramatiski pareizi un, neizmantojot saīsinājumus, to visu var aizstāt ar citiem latviskiem vārdiem un izklausīsies daudz skaistāk un pareizāk. Man šī valoda ir dārga un mīļa, tā nav salīdzināmā ar citām.

Marta Ā.
Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir protams mana skaistā dzimtā valoda un protams valoda kurā man ir jārunā , un kuru es viss labāk no visām valodām arī saprotu. Ir protams arī grūtības ar komatiem vai ,ko tādu nu protams ar pareiz rakstību , bet tik un tā šī latviešu valoda ir man pati mīļākā un labākā. Es ar prieku šo valodu mācos un daru vissu lai tā man patiktu un to neaizmirstu izmantojot kādus anglicismus vai ,ko tādu.

Eva Leskoviča
Tukums, Latvija

Latviešu valoda man ir ģimenes dzimtā valoda, tajā es runāju jau no dzīves pirmajiem gadiņiem. Mans pirmais vārds bija tieši latviešu valodā. Šo valodu gadu gaitā esmu piekopusi un vēl joprojām mācos lietot to pareizi. Lai gan nu jau spēju sazināties arī citās valodās, latviešu valoda man vienmēr ir un būs sirdij vistuvākā.

Una Birkmane
Tukuma novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Latviešu valoda nav mana stiprā puse, bet es mācos to, lai es mācētu pareizi lietot vārdus, komatus un nebūtu stila kļūdas.

Emīls
Džūkstes iela, Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir svarīga ne tik tāpēc ka man šajā mācību priekšmetā jāliek eksāmens, bet gan arī tādēļ ka ir svarīgi saglabāt savas tautas valodu, lai gan manā ģimenē 50% runā krieviski es cenšos apgūt latviešu valodas prasmes dziļāk, kā arī mudinātu savus bērnus cienīt un saglabāt savu tautas valodu !

Agija M.
Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda, kuru es mācos jau no dzimšanas, lai arī citiem tā liekas grūta, es šo valodu saprotu vislabāk. Latviešu valodā ir daudz komatu un grūti izrunājami vārdi, kas cilvēkiem no ārzemēm liksies sarežģīti, bet es jau esmu pie tā pieradusi, tāpēc man tas nešķiet tik grūti, protams, man vēl ir ko mācīties.

Amanda G.
Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir otrā valoda, kuru es ikdienā lietoju, pie, kuras pielietošanas es maz aizdomājos, lai gan aptveru, ka esmu pateikusi, ko nepareizi. Latviešu valoda man ir ļoti tuva, ja es to nezinātu es nespētu sazināties ar sev tuviem cilvēkiem, tas ir tas galvenais fakts kāpēc man ir nepieciešama latviešu valoda.

Elīna G
Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, kuru es lietoju ikdienā, sazinoties ar apkārtējiem cilvēkiem. Lepojos ar to, ka esmu piedzimusi valstī, kurā ir tik bagātīga un skaista valsts valoda. Latviešu valoda man ir un būs mīļa valoda!

Sintija Mieze
Slampe, Latvija

Latviešu valoda man ir sirds valoda,jo tā ir valsts valoda kurā es dzīvoju.prieks par to ka mums ir valsts valoda tikai latviešu valoda labi,ka neievēleja,Krievu valodu kā otru valsts valodu.Jo manuprāt nevarētu nosaukt valsti par Latvīju,jo ir citas valsts valoda.

Aleksis Koršunovs
Slampe, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda ko es izmantoju lai sazinātos ar citiem cilvēkiem.

Rināts U.
Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

dzimtā tautas valoda,kas mīt manī un katru rītu caur mani ko saka. Katram no mums valoda definējas savādāk ,bet man tā ir māju sajūta un ziņa " Esmu mājās ,kur runa tautā tik mīļa"

Evelīna
Džūkstes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Es ar to sazinos ar draugiem, ģimeni un skolotājiem. Latviešu valodu mācos jau no dzimšanas, turklāt ne gluži man tā patīk. Man vieglāk izteikt savas domas ir citās valodās, kā angļu, jo tās ir bagātīgākas, un man tajās ir vieglāk radoši domāt. Bet lai vai kā, Latviešu valoda ir tuva manai sirsniņai. ❤️

Annija Mālkalne
Tukums, Latvija

dzimta mēle, tās valsts mēle kurā es dzīvoju, mācos un planēju strādāt, mēle uz kura es jau brīvi varu sarunāties ar saviem radiniekiem vai arī draugiem, mēle uz kura man patīkams sarunāties un patīkams mācīt.

Daniils Gapejevs
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

ir dzimta valoda kuru es runāju ikdiena un kuru es mācos skola šī valoda man ir viss tuvāka valoda un viss mīļāka jo es viņu saprotu skaidri.

Martins Grasis
Slampes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tāpēc tā ir svarīga gan man, gan manai ģimenei.

Renāte Ansberga
Slampes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir man ļoti svarīga un tuva, jo tā ir mana dzimtā valoda. Šī valoda ir Latvijas dārgakmens, tāpēc uzskatu par savu pienākumu šo valodu aizsargāt lietot un lietot to pareizā, kulturālā veidā, nenozākājot to.

Krišs Jēcis
Slampe, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Manas ikdienas valoda, kurā es runāju, sazinos skolā, mājās.

Aija Priedeslaipa
Slampe, Latvija

Kā silta sega, kas mani silda ar savu gudrību, skaistumu, mīlestību. Viņa mani ir audzinājusi un mācijusi visā manā dzīves garumā.

Alise. F
Slampe, Slampes pagasts, Latvija

Valoda, kurā sazinos katru dienu. Tā ir valoda, kurā es runāju jau visu savu dzīvi.

Samanta G.
Slampe, Slampes pagasts, Latvija

ir dzimta valoda kuru es runāju ikdiena un kuru es mācos skola šī valoda man ir viss tuvāka valoda un viss mīļāka jo es viņu saprotu skaidri.

Martins Grasis
Slampes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir svarīga, tā ir mana dzimtā valoda, ar to es izaugu kopā, ar ko es runāju ar saviem draugiem, radiniekiem, pat svešiniekiem. Pateicoties šai valodai, ieguvu draugus, ar kuriem es vel projām darudzējos vēl šobrīd!

Katrīna P. K. :>
Tukums

Mana dzimtā valoda, kuru es cenšos mīlēt un cienīt, tā ir valoda, kurā es sazinos ar citiem latviešiem un skolā mācos izskopt savu runas stilu un vispār apgūt latviešu valodu.

Markuss
Slampe, Slampes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir sabiedrības komunikācija,kad ļauj izteikties, iepazīties. Šī valoda veido veselu kultūru un vēsturi, jo ir valsts valoda, kur tāda valoda neeksistē un es ļoti to novērtēju, lepojos. Es māku runāt latviski būdams latvietis.

Amanta Muceniece
Džūkste, Latvija

Mana dzimtā valoda. Es ar to uzaugu, un tā bija mana pirmā valoda. Tagad tā arī ir daļa no manis.

Mārtiņš Muzikants
Slampe, Slampes pagasts, Latvija

mana dzimtā valoda, mana valsts valoda un valoda, ar kuru es ļoti lepojos.

katrīna 😉
Slampe, Latvija

Ļoti svarīga un ļoti mīļa valoda.

Ance L.
Tukums, Tukuma pilsēta, Latvija

mana dzimtā un mīļā valoda. Tā vienmēr būs mana vistuvākā valoda pāri visām citām valodām.

Tomass
Rīga, Latvija

valoda, kurā es sarunājos ar cilvēkiem visvairāk; valoda, kura simbolizē Latviju; valoda, kurai ir sava atmosfēra un man tā asociējas ar māju.

Vladlena Kļimova
Ogre, Latvija

dzimtā valoda, kas veido manu identitāti un mentalitāti, jo bez latviešu valodas es neizprastu mūsu valsts kultūru, nevarētu to veidot, nevarētu būt daļa no latviešu tautas un tās tradīcijām. Latviešu valoda man palīdz paust savas emocijas, iepazīt jaunus un interesantus cilvēkus, attīstīties un augt līdzi laikam.

Marta
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda ir mana neatņemama sastāvdaļa. Tas nedod man aizmirst to, kas es esmu un no kurienes es esmu. Tas mani saista ar senčiem. Jau no agras bērnības mūs interesē pasaule, vispirms tikai ziņkārības dēļ, pēc tam nepieciešamības dēļ, lai atrastu savu vietu tajā. Tajā pašā laikā mēs apgūstam valodu. Tas ieņem vissvarīgāko vietu zināšanās. Lai izpētītu jebkuru priekšmetu vai parādību ir vispirms jānosauc to un pēc tam jāapraksta vārdos. Spēja pareizi izteikt savas domas - nav viegls uzdevums, bet tas ir nepieciešams. Pat parastajā sarunā runātājam jāspēj izteikt domas tā, lai klausītājs visu atbilstoši saprastu. Slikti izteikta doma ir ne tikai nespēja runāt, bet arī nespēja domāt.

Raimonds Bartuševičs
Aulejas pagasts, Latvija

valoda, kurā runā valstī, kurā dzīvoju. Man šī valoda ir jāzina, jo bez tās es nevarēšu iegūt labu izglītību un iegūt darbu. Tāpat pēc 12. klases jāturpina izglītoties tālāk un visas izglītības iestādes ir latviešu valodā, tādēļ tā ir jāmāca. Lai nākotnē būtu pārtikusi dzīve. Manā pilsētā lielākā daļa runā latviski, tāpēc, ja es vēlos iegūt daudz draugu un iepazīties, man šī valoda ir vajadzīga. Tāpat, ja kādam uz ielas kļūst slikti vai man pašai nepieciešama palīdzība, tad man jāzina latviešu valoda, lai izsauktu glābšanas dienestu, vai, ja problēma nav liela, vēršos pēc palīdzības pie garāmgājējiem. Arī publiskās vietās jums jāzina valoda, lai runātu ar apkalpojošo personālu. Es uzskatu, ka latviešu valoda ir ļoti svarīga mūsu dzīvē.

Oļesja Astapkoviča
Ogre, Latvija

Latviešu valoda man ir mūsu brāļuku valoda. Tādēļ mācos.

Gediminas Pūslys
Viļņa, Lietuva

Latviešu valoda man ir ļoti svarīga. Tas ir smaids uz manām lūpām. Šī valoda mani modina agros rītos, bet vēlās naktīs atstāj mani nomodā. Tā ļauj man domāt, darīt, mācīties un just. Valoda, tā ir mīlestība, kas mums visiem ir nepieciešama.

Līna Leimane
Ropažu novads, Latvija

...dārgakmens, bet daudz vērtīgāk. Tā ir mana bērnība, tagadne un nākotne. Ieelpa, izelpa. Klusums, bet joprojām to dzird un jūt. Tā vieno mani ar savu dzimteni, tā vieno mani ar tās tautu. Tieši tādēļ ir šī māju sajūta, veca lauku būdele, bet ja tajā ir cilvēki, par kuriem celties un krist, tās tik un tā ir mājas. Arī acu skatiens ir valoda, var jau teikt un atzīties, bet visu priekšā vienmēr pasaka nojauta. Attīstīt un kopt, sargāt un mīlēt, tas neprasīs daudz, bet zini, tas būs tā vērts.

Evita Lindenberga
Limbaži, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Mākot to, es jūtos lepens un gandarīts.

Edgars
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, mana dvēsele un būtība. Es mīlu savu valodu no debesīm līdz zemei un vēl daudz vairāk!

Linda Zemture
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Valoda, kuru dzirdēju kopš piedzimu. Tā parāda mana piederību Latvijai. Tā vieno mani kopā ar latviešiem.

Viktorija
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir lepnums, gods un tas, ko vēlos labāk iepazīt un saprast. Man prieks zināt, ka dzīvoju valstī ar tik skaistu un unikālu valodu.

Simona Jansoneo
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda.

Reina Tempelfelde
Rīga, Latvija

kā instruments, kuru izmantoju ikdienā.

Raivis
Rīga, Latvija

Dzimtā valoda, valoda, kurai vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī, lai vai kas.

Jānis Līcītis
Ozolnieki, Latvija

Latviešu valoda ir latviešu kultūras atslēga. Tā atver jaunu domu, ideju un jūtu pasauli. Latviešu valoda ir arī manas dzimtenes, manas tautas valoda. Tā ļauj cilvēkiem saprast vienam otru, atrast jaunus draugus, saņemt un nodot zināšanas, saglabāt un atstāt pēcnācējiem lieliskus latviešu dzejnieku un rakstnieku darbus.

Svetlana Lukaševiča
Krāslava, Latvija

Latviešu valoda ir kultūras sastāvdaļa. Tas man atklāj tradīcijas būtību. Latviešu valoda ir manas dvēseles valoda. Tā ir sarežģīta, bagāta, daudzveidīga un skaista. Ar valodas palīdzību iespējams nodot visu, ko cilvēks jūt: dusmas, prieku, laimi, skumjas. Es lepojos, kas latviešu valoda ir mana dzimtā valoda.

Anna Batjuka
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir 3 M: Māte, Mājas, Mīlestība. Vienīgā. Īstā. Mana. Es lepojos, ka mana dzimtā valoda – tik skaista un neatkārtojama – indoeiropiešu valodu kokā ir īpaša, jo ir viena no divām dzīvajām baltu valodām. Nekādi pasaules vēji nav spējuši izdzēst tās dzīvības liesmu.

Gunta Kaula
Rīga, Latvija

Valoda ir saziņas instruments. Valoda ir datu nesēja.

Māris
Cēsis, Latvija

Latviešu valoda man ir kā gara ierocis, ar kuru es spēju izteikt savas domas un jūtas. Tā ir kā milzīgs koks ar tūkstošiem lapu – vārdu. Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda un mans galvenais saziņas līdzeklis. Valoda – tas ir brīnums, kurš pieder mums.

Elīna Rumpa
Dzidriņas, Stopiņu novads, Latvija

Dzimtā valoda.

Kristers Vējš
Jelgava, Latvija

valoda, kas man jāmacās kārtīgi, lai tālāk es varētu dzīvot šajā valstī, iegūt kādu izglītību. Man patīk latviešu valoda.

Daniels Gafarovs
Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir skaista, skanīga un bagāta ar vārdiem. Mūsu valoda ir unikāla un vienreizēja, nekur citur tādu tādu neatradīs. Cilvēks var zināt vairākas valodas, bet dzimtā valoda vienmēr būs galvenā. Es domāju ka katram latvietim ir jāuztur sava valoda skaista un tīra. Latviešu valoda ir skaista!

Tomass Mišķis
Līči, Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valodā man dzimtā valoda, un Latvija ir mana tēvzeme. Manuprāt, Latvija ir viena no skaistākajām valstīm pasaulē, ar tās kokiem un mežiem kas aizņem 49% valsts, mūsu siltās un kukaiņu pilnās vasaras, mūsu lapu krāsotie rudeņi, augstās un sniegotās ziemas, kā arī plaukstošie un ziedošie pavasari. Latvijā netrūkst ne putnu, ne dzīvnieku, ne augu, un noteikti netrūkst kukaiņu, kā arī netrūkst tradīciju, svētku, es varētu turpināt vēl ilgi, laikam tas, ko es cenšos pateikt, ir tas, ka Latvija varētu būt maza, bet tai ir liela nozīme mūsu sirdīs. Es mīlu tevi, Latvija!

Alise Ozola
Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Ar to es piedzimu un izmantoju to katru dienu, ar to es uzaugu un esmu lepna par to. Bez tās savu dzīvi iedomāties nevaru, bez tās mana dzīve būtu garlaicīga un tukša. Latviešu valoda man ir spēks, mīlestība un drošība. Tā rosa manī radošumu, motivāciju un dzīvesprieku. Esmu lepna par to, ka mums ir pašiem sava valoda, un tā ir plaša, bagātīga un spēcīga.

Loreta Katkēviča
Stopiņu novads, Latvija

brīvība jo es jūtos brīvs, kad lietoju latviešu valodu. Vēl es domāju, ka mūsu valoda atšķiras no visām citām valodām, jo mums ir burti, kuru nav citās valodās un jo mēs izrunājam vārdus citādi nekā citās valodās.

Mikus Rozītis

Es domāju, ka katram cilvēkam viņa dzimtā valoda ir visskaistākā un visīpašākā. Nav svarīgi, kur pašlaik atrastos tas cilvēks un kāda būtu viņa nodarbošanās, pats svarīgākais, lai šis cilvēks mīlētu un vienmēr atceretos, un ar godu runātu par savu valodu.

Matiss Jankovics
Saurieši, Stopiņu novads, Latvija

Ir mana dzimtā valoda, bet tas nenozīmē, ka man nav grūtību ar šo valodu, tāpēc mācos daudz un cītīgi, lai varētu runāt un lasīt, savu dzimto valodu perfekti. Latviešu valoda ir grūta un interesanta, mēs, latvieši, esam vienīgie, kuri saprot un var viens ar otru komunicēt, tāpēc man liekas, ka latviešu valoda ir skaista, interesenta un grūta. Tā es redzu Mūsu Latviešu valodu.

Ketlīna Laveniece
Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda – tā ir tik liega un maiga! Tikai tajā emocijas ir visdziļākās, bet jūtas – visizteiksmīgākās. Latviešu valoda – visgaišākā, tajā nelamājas (tam izmanto citu valodu vārdus)! Tā ir muzikāla! Cik burvīgs ir šis garo un īso patskaņu kopums, kurš piešķir melodiskumu. Cik mīlīgi izklausās bērnu pirmie šļupsti! Tā ir vistautiskākā – latviešu valoda nepieder pie starptautiskajām valodām, viņa ir tur, kur dzīvo tās runātāji! Tā ir nostalģijas un atmiņu valoda – pēc tās skumst tie, kuri aizdzīti no dzimtenes un kuriem lika aizmirst dzimto valodu, bet to neaizmirsa un saudzēja un sargā vēl joprojām! Bet vēl tā ir pazīstama – tikai latviešu valodai ir sava rozīnīte, kas tai piešķir tādu visiem zināmu šarmu!

Liłija Vasilčenko
Maskava, Krievija

Latviešu valoda man ir sirds un dvēseles valoda. Tā ir valoda, ko lietoju, kad sazinos ar sev vistuvākajiem cilvēkiem.

Kristīna Putene
Ņūdžersija, ASV

Valoda, kuru es mācos un runāju.

Davids Hmelnickis
Ogre, Latvija

Latviešu valoda man ir Ojārs Vācietis un Rūdolfs Blaumanis, Ventas ieleja vietās, kur uzaugu, Pētera Brūvera, Ulža Bērziņa un Leona Brieža atdzejojumi. Un Dun-da-ga – lūk, latviešu valoda! Substance, kurā esmu mācījies un turpinu mācīties pasauli. Kad iepazīstu citās valodās, piedzīvojuma aizrautība nav mazāka, tomēr tā vienmēr ir aizceļošana no vietas, kam esmu piederīgs, un atgriešanās. Kopīgā stāsta, mītu un atmiņu kopīgais medijs. Manas identiātes un jēgas būtisks iemiesojums. Orientieru sistēma, lai nenomaldītos un neuztriekots; ritenis, kura spieķos atrodamās atbildes ne vienmēr ir unikāli atšķirīgas no tām, kas izteiktas citās valodās, tomēr jutoņu, ko tās izraisa, var “uzķert” tikai latvieši.

Valodnieks un dzejnieks Jānis Vādons
Ventspils, Latvija

dzimtā valoda, ar kuras palīdzību es sarunājos ar savu tēti un klasesbiedriem, skolotājiem.

Evita Dzanuškāne
Daugavpils, Latvija

Kultūras un sapratnes ceļš. Tā palīdz man justies piederīgai savai dzimtajai valstij un dod iespēju saprasties ar sev apkārtējiem cilvēkiem.

Daša Deņisenko
Ķegums, Latvija

Veids, kā es komunicēju ar draugiem, skolotājiem. Valoda man palīdz mācīties skola un vest sociālo dzīvi dzimtē.

Anastasija Ziriņa
Ogrē

dzimtā valoda, kurā dažreiz runāju ar citiem cilvēkiem.

Deniss
Ogre

Valoda ar kuru es komunicēju ar draugiem

Anastasija
Ogrē

Latviešu valoda man ir neatņemama dzīves daļa, tāpat kā tūkstošiem Latvijas pilsoņu. Lai gan mana dzimtā valoda ir krievu valoda, latviešu valodai ir sava īpaša vieta manā ikdienā, jo tā ir valsts valoda. Dzīvojot Latvijā, tu esi saistīts ar latviešu kultūru. Tās spilgtākā un svarīgākā daļa, protams, ir valoda. Latviešu kultūrai un tautai ir bagāta vēsture. Tāpēc es varu lepoties, ka esmu saistīts ar tās daļiņu, runājot latviski.

Artūrs Dzenis
Ogre, Latvija

neatņemama daļiņa no manas dvēseles, kas ieaugusi mūžiem. Tā ir manas saknes.

Dana Moisejenoka
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti nozīmīga, jo tas ir mans veids, kā komunicēt manā valstī. Es ar to sastopos katru dienu skolā, mājās, grāmatās un mūzikā. Latviešu valoda ļauj man dalīties priekā, bēdās, dusmās un mīlestībā. Es latviešu valodu mīlu un loloju.

Deivids
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda un to es parasti lietoju savā ikdienā runājoties ar klasesbiedriem, draugiem, vacākiem un čatojot internetā. Latviešu valoda mna ir izglītība, zināšanas, attīstība un domāšana.

Beāte Savvina
Daugavpils, Latvija

dvēseles sasildoša lieta. Es saku macīt latviešu valodu no bērndārzā, bet iepatikās man valoda tikai tagad. Latviešu valoda ir viegla un skaņoša.

Arina Astronomova
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

valoda, kuru lietoju katru dienu un esmu lepna ar to, ka varu pietiekami brīvi komunicēt un apspriest dažādas tēmas.

Nikola Solovjova

valoda, ar kuru es mācos un bieži sazinos.

Nikita
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda. Tā ir valoda, kurā es pateicu savus pirmos vārdus, tā ir valoda, kurā es lasu, tā ir valoda, kurā es dziedu, tā ir valoda, kurā es runāju katru dienu un es lepojos ar to!

Evelīna

svarīga, jo es dzīvoju Latvijā. Tā ir obligāti zināma valoda, viņa daudz kur var noderēt dzīve.

Alīna Antipenko
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

valodā, kurā es mācos un varu runāt ar jebkuru cilvēku Latvijā.

Diāna
Grīvas prospekts, Ogre, Latvija

kā otrā valoda.

Aleksandrs Kuprišs
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

manas dzimtenes valoda. Valoda, kura ir man līdzās no bērnības, kura palīdz saprasties ar apkārtējo vidi. Valoda, kura skan melodiskajās dziesmās un palīdz saprast, izjust manas dzimtenes vērtības.

Aleksandra Bobrova
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Nedaudz interesanti, nedaudz jautri un nedaudz aizraujoši.

Mihails
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

vajadzīga, lai dabūt izglītību un profesiju dzīvē.

Maksims
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda tā ir manas dzimtās valsts valoda, ko es katru dienu dzirdu sev apkārt. Tā ir ļoti skaista un inteliģenta valoda, kuru es cenšos apgūt vairāk un labāk. Tā ir valoda, kurā es varu izteikt visas savas jūtas un emocijas. Latviešu valoda apvieno mūsu tautu, mūsu tradīcijas un dod mums brīvību.

Artūrs Osipovs
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir viss. Bez Latviešu valodas es nevarētu iedomāties kur es būtu. Latviešu valoda man ir izveidojusi dzīvē taku. Taku kur katrs vārds izmaina takas ceļu. Tas ko es mēģinu pateikt ir tas ka valoda ir skaista lieta. Es nerunāju tikai par Latviešu valodu es runāju par visām valodām. Valoda ir maģiska. No sasvieicināšanās līdz sadraudzēšanās. Valoda gan ir skaista lieta

Sebastians Tomass Cedro
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda. Tajā ir runājuši mani senči un, ja man tādi būs, tajā runās arī mani bērni. Latviešu valodā es domāju un izpaužu savas domas katru dienu. Bez valodas es nebūtu es.

Adrija
Upeslejas, Stopiņu novads, Latvija

... valsts valoda.

Jaroslavs Ščerbakovs
Daugavpils, Latvija

dzimtā valoda, saziņas valoda, kas ir tuva man sirdi. Latviešu valoda man ir tā valoda, ko es dzirdu jau no pašas bērnība, mani pirmie vārdi, mans pirmais dialogs.

Felicita Čamāne
Ilūkste, Ilūkstes pilsēta, Latvija

Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda - manas saknes, mana valoda. Šī valoda ir tā ar kuru es piedzimu, ar kuru es uzaugu un ar kuru es dzīvoju un dzīvošu visu savu turpmāko dzīvi. Es droši varu apgalvot, ka latviešu valoda ir skaistākā valoda kādu es jebkad esmu dzirdējusi. Mana ģimene, mani draugi un visi mīļie runā tieši latviešu valodā, kas man liek to lolot un mīlēt vēl vairāk. Bez valodas, bez mūsu skaistās valodas, mūsu zeme, mūsu skaistā Latvija, nebūtu Latvija. Tas ir mūsu simbols un apzīmē saikni un piederību valstij. Paldies Latvija, ka devi man tik skaistu valodu, ar ko lepoties un ko mīlēt.

Elīza Briede
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

Mana dzimta valoda, kuru es runāju 9 gadus. Viņa priekš manis ir ļoti skaista valoda.

Andre
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda, valoda, kuru vajadzētu kopt, lai tā neaizmirst. Man latviešu valoda ir kaut kas svarīgs, jo ar to es uzaugu un turpinu to lietot katru savas dzīves dienu.

Loreta Šembela
Daugavpils, Latvija

mana mazā saknīte, ar kuru es uzaugu. Latviešu valoda ir kaut kas cēls un neaprakstāms, kaut kas mīļšs un skaists. Runājot savā valodā, es jūtos, kā pasakāun cēli dvešu savus vārdus pār savu latviešu mēli. Šī valoda ir kaut kas vairāk, kā lepnums, šī valoda ir spēks. Katru dienu ar lepni paceltu galvu, es saku: ,,es esmu latviete un es mīlu savu valodu." Esmu gatava savas dzimtenes un valodas labā krist un celties. Es lepojos ar Latviju un saku lielu paldies, par to, ka es esmu latviete.

Megija Keiša
Straupe, Straupes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir saikne, saikne starp mani un manu zemi. Tā man ļauj izteikt savas domas brīvi un nepiespiesti. Latviešu valoda, tā ir kā mājas, kas sasilda sirdi, mājas, kur vienmēr vēlos atgriezties. Latviešu valodā spēju izteikt savas emocijas tā kā nekur citur. Tā mani nomierina un palīdz sakārtot haosu manā galvā. Esmu pateicīga par spēju runāt latviski.

Madara Kukule
Ropažu novads, Latvija

kā otrā dzimtā valoda. To es izmantoju savā ikdienā; skolā, veikalā, treniņos un dzirdu katrā vietā pilsētā. Ši valoda nav tik populārā kā angļu valoda un tā dod man daudzus plusus. es varu sarunāties tikai latviešu valodā ar saviem draugiem un deju kluba biedriem sacensībās un citos pasākumos, jo ne visi zin un saprot latviešu valodu.

Valērija
Ķegums, Ķeguma pilsēta, Latvija

Dod jaunas iespējas. Spēja atrast jaunus draugus, iepazīties un daudz ko citu. Arī latviešu valoda sniedz priekšstatu par valsti. Latviešu valoda ir maza pasaule.

Adrians Kobrinecs

Latviešu valoda man ir pirmā valoda, kurā sāku izrunāt savus pirmos vārdus - mamma un tēti. Tā ir valoda, kura skanēja man līdzās kopš manas dzimšanas. Latviešu valoda ir manas dzimtenes valoda. Latviešu valodā es runāju ikdienā ar ģimeni un draugiem. Viss, kas ir saistīts ar manu dzimteni man ir ļoti tuvs un svarīgs, piemēram, ģimene, draugi un, protams, arī latviešu valoda. Es lepojos, ka esmu latviete un protu runāt latviešu valodā!

Elīza Repkova
Ilūkste, Augšdaugavas novads

pamatzināšanas un laba skolotāja.

Arina Astronomova
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir mana vienīgā valoda. Pasaulē tāda ir tikai viena, pavisam unikāla. Latviešu valoda atspoguļo Latviju, tās iedzīvotājus. Dzirdot kādu runājam latviešu valodā, es jūtos kā savējais. Es jūtos kā mājās. Latviešu valoda ir bagātīga, krāšņa, daudzpusīga, ļoti, ļoti īpaša. Paldies, Latvija, ka devi iespēju mums runāt tik skaistā un unikālā valodā!

Marks Bebris
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

...mūzika, kura skan mana sirdī. Mūzika, kura ir piepildīta ar skaistumu un noslēpumu. Mūzika, kurā var sadzirdēt manu senču balsis.

Angelīna Bindere
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

dzimtu valoda, kuru es dzirdu katru dienu.

Maksims
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

otra dzimtā valoda, jo es piedzimu valstī, kurā šī valoda ir oficiāla.

Rolands Linužs
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

otra valodā, kurā es mācos, taču tā nav mana dzimtā valoda, bet viņa dod man iespēju mācīties un uzzināt interesantu ne tikai dzimtā valoda.

Jana Iļjeva
Ogre

dzīves daļa. Tas ir latviešu kultūra un mana dzimtā valoda. Tā ir valoda, kuru es nekad neaizmirsīšu, vienalga no manas dzīves vietas. Valoda, kuru es gribētu, lai mani bērni zīnātu nākotnē. Man ir prieks, ka gandrīz visi no maniem draugiem zina latviešu valodu. Diemžel mazāk un mazāk cilvēki zina latviešu valodu, ta kā daudz cilvēkus brauc projam no valstīm un tur piedzimst bērni, kurie nezīn šo valodu.

Jaroslavs Monastirskis
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Viena no dzimtajām valodām.

Katrīna Calpanova
Ogres novads, Latvija

Man valoda ir sevis turpinājums - tāds pats kā roka. Valoda var būt patvērums sevī, spēja brīvi paust domas un secināt. Valoda ir jāsargā kā sava veselība, jo tikai tā savu maizi varēs nosargāt. Mūsu dabā ir sazināties nododot gadu simtiem krātās zināšanas, tāpēc runāsim, lai šīs zināšanas nepazūd!

Jānis
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda ir sarežģīta, bagāta, daudzveidīga un skaista. Šajā valodā var izteikt visu, ko jūt cilvēks – dusmas, prieku, laimi, skumjas un tā tālāk. Ir grūti iedomāties dzīvi, kurā nav komunikācijas. Visi cilvēki šajā pasaulē katru dienu runā ar ģimeni, draugiem, atbild mācībās skolā. Apmainīties ar informāciju bez vārdiem, ir ļoti grūti, gandrīz neiespējami. Šajā gadījumā palīdz saprast viens otru latviešu valoda. Tomēr valoda man nav tikai komunikācijas līdzeklis, bet arī piemērs lepnumam. Valoda priekš manis ir māksla kā mūzika un glezniecība. Tas nav tikai parasts komunikācijas līdzeklis. Manuprāt, valoda – tā ir spēja ne tikai saprast cilvēka vārdus, bet arī atklāt tā dvēseli.

Anastasija Kuzmenko
Medumi, Medumu pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir svešvaloda, ko es mēģinu apgūt jau trīs gadus. Tā ir viena no sarežģītākajām valodām, sarežģītāk vairāk krievvalodīgajiem. Esmu pārliecināta, ka to var iemācīt un saprast jebkurš cilvēks.

Evelina Prokofjeva
Daugavpils, Latvija

valoda, ar kuras palīdzību es varu sazināties ar saviem draugiem, radiniekiem, skolotājiem. Ar katru gadu es retāk un retāk izmantoju šo valodu ārpus skolas, to aizstāj krievu un angļu valoda.

Anastasija Boroduļina
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir iespēja sazināties ar cilvēkiem, izpaust savus viedokļus un būt brīvai. Valoda ir katra cilvēka dārgums. Mēs katru dienu lietojam tos skaistus vārdus, kuri apraksta visu mūsu dzīvi. Latviešu valoda ir mūsu instruments, kurš palīdz padarīt mūsu dzīvi vērtīgāku. Ir vērts paplašināt vārdu krājumu, lasot grāmatas un komunicējot ar cilvēkiem. Latviešu valoda man ir pasaule.

Darīna
Daugavpils, Latvija

Mana valoda, kurā es runāju visu laiku. Šī valoda man ir mīļa, jo tā ir mana dzimtā valoda. Mūsdienās diezgan liels vairums valodu ir izmirušas, un, cerams, mēs saglabāsim šo vēl ilgi.

Reičela Kaliksone
Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvija

Valoda ir mana elpa un spēja domāt, paust, mīlēt un sapņot, staigāt, elpot būt. Tas ir mans prieks un to turu cieņā un cenšos bagātināt.

Kārlis Kravis
Baldone, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Ar to es piedzimu un izmantoju to katru dienu, ar to es uzaugu un esmu lepna par to. Bez tās savu dzīvi iedomāties nevaru, bez tās mana dzīve būtu garlaicīga un tukša. Latviešu valoda man ir spēks, mīlestība un drošība. Tā rosa manī radošumu, motivāciju un dzīvesprieku. Esmu lepna ar to ka mums ir pašiem sava valoda, un tā ir plaša, bagātīga un spēcīga.

Loreta Katkēviča
Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir tieši mans gods, jo es esmu dzimusi latviete un es ar to lepojos. Esmu lepna, ka dzīvoju Latvijā un runāju latviešu valodā. Latviešu valoda ir manas tautas lepnums. Tā ir ka ziedoša saulespuķe pļava, kas savas puķu lapiņas naktī aizveras, un no rīta atveras. Es esmu latviete un nevēlos, lai mana valoda pazustu mūsdienu pasaules steigā un pilsētu satiksmē.

Estere Meļihova
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

Valoda ir lieta, bez kuras cilvēce nebūtu iedomājama. Tā ir veids, kā mēs varam izpausties un izteikt savas domas. Valoda ir dārga, tādēļ neaizmirsti cienīt un kopt savu valodu, jo šāda valoda tev ir tikai viena.

Liene Avotiņs
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

Mana dzimtā valoda, kurā runāju es un mana ģimene. Latviešu valoda ir veids kā es vistiešāk varu izpausties un izteikt savas domas, tā atspoguļo manu dzimteni, jūtos ka kautkas pieder arī man, latviešu valoda. Man ir svarīgi ka latviešu valoda dzīvo mūžīgi un ceru ka nākamās paaudzes vēl ilgi tajā runās. Priekš manis latviešu valoda ir viens no Latvijas simboliem un tas simbolizē Latviju kā neatkarīgu valsti.

Herta Trumpe
Vālodzes, Ropažu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda.

Dāvis
Cēsis, Latvija

Mana Dzimtā valoda, kādā es runāju.

Artūrs Konstantīns Zagorskis

Latviešu valoda man ir viss. Šis vārds ir ļoti ietilpīgs. Manā dzīvē ''viss'' ir pats svarīgākais, un viens no tiem ir atmiņa. Ar valodas palīdzību es atceros savus pirmos vārdus,labākos mirkļus ,emocijas. Visu nav iespējams nosaukt, jo vārds ''viss'' ir 'bezgalīgs.

Anastasija

Man latviešu valoda ir mana dzimtā valoda un valoda, kuru es runāju katru dienu.

Jānis Leimanis
Amatas novads, Latvija

ne, tikai dzimtā valoda, bet arī pati mīļākā valoda, ko, manuprāt, vajadzētu arī nākotnē saglabāt. Pasaulē jau ir tik daudz valodu, kas skaitās mirušas, un es negribētu, lai pēc 10, 15 gadiem, tai skaitā būtu arī latviešu valoda. Šo valodu man ir svarīgi saglabāt, jo vēlos nodot arī saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem.

Linda
Cēsis, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti mīļa un nozīmīga. Ar tās palīdzību varu izpaust to, ko jūtu. Manuprāt dzīvē ļoti svarīgi ir saskatīt skaisto un to jau spēju saskatīt mūsu valodā. Latviešu valoda ir skaista, bagātīga un savā veidā unikāla. Tāda, kā neviena cita. Dzirdot par mūsu valodu galvā atminos par mūsu vēsturi, par savu bērnību un to cik lielu daļu manā dzīvē tā ir ieņēmusi.

Karīna Anna Kārkliņa
Salaspils, Salaspils pilsēta, Latvija

Katram ir sava valoda, kurā katrs domā, tāda sagadīšanās, ka mana dzimtā valoda ir latviešu valoda. Latviešu valoda vieno latviešu tautu, padarot to, kā vienu, lielu un stipru valsti, kura spēj kopīgi pārvarēt šķēršļus.

Roberts
Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir kā identitātes atslēga, es spēju runāt latviski - esmu latviete. Tā līdz kā barjera starp citām valodām un mani. Es spēju visvairāk izpausties tieši latviešu valodā, kas man ir ļoti svarīgi. Kā arī, protams, sazināties ar tuvajiem un izpaust savas emocijas un uzskatus. Pēc manām domām tā ir kā dāvana spēt runāt tieši mūsu dzimtenes valodā - latviešu valodā.

Marta Marjutina
Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija

Latviešu valoda man ir ļoti nozīmīga, jo tā ir mana dzimtā valoda. Valoda kurā es pateicu savas pirmās zilbes, vārdus. Es varu droši secināt, ka Latviešu valoda ir mana valoda. Viņu nav iespējāms aizmirst, jo viņa ir īpaša. Ar Latviešu valodu man ir daudz košas un neaizmirstamas atmiņas, kas vienmēr paliks ar mani.

Viktorija Doniņa
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda. Tā ir valoda, kurā es runāju ikdienā, kurā es runāju svētkos. Un es neesmu vienīgā, kas runā latviski. Latviešu valoda ir īpaša, jo tā ir mana valoda, bet vēl īpašāk ir tas, ka latviešu valoda ir valsts valoda tikai vienā valstī visā plašajā pasaulē - Latvijā.

Ieva

Latviešu valoda man ir kā peldošā sala - dreifēju interpunkcijas ūdeņos, baudu leksikas bagātības veldzi, ienirstu un iznirstu no sintakses straumēm. Priecājos par savas dzimtās valodas labirintiem, kas raisa jautājumu un atbilžu meklējumus. Lepojos ar bagātīgo sinonīmiju un frazeoloģismu daudzveidību - ir tik brīnišķi baudīt katra latviešu valodas vārda, vārdu savienojuma, teikuma skanējumu, nozīmi un tekstā ietverto domu gan ikdienā, gan daiļliteratūrā!

Laura Lārmane
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

manas dzimtās valsts dzimtā valoda.

Deniss
Rīga, Latvija

Mana dzimtā, sirdī mīļā valoda, kuru es izmantoju ikdienas dzīvē (skolā, veikalā un mājās).

Pauls Bernards
Rīga, Latvija

Daļa no dzīves, jo latviešu valodu es izmantoju katru dienu, skolā, mājās, veikalā, visur, kur es eju.

Artūrs
Rīga

palīgs manu jūtu izpausmē gan sarunās, gan dziesmās un dzejā.

Lūcija Franckeviča
Spilve, Babītes pagasts, Latvija

dzimtā valoda.

Magnuss Garais
Rīga, Latvija

Mana dzimtā valoda.

Renārs Celms

Man tas nozīmē parastu valodu, kuru es zinu jau no bērnības. Mans tētis ari runā no bērnības, bet mana mamma atbrauca no Krievijas, un viņa sāka mācīties valodu vēlāk.

Daniels Feodorovs
Ogresgals, Latvija

Latviešu valoda man nav interesanta. Es nerēdzu vajadzība, jo Latvijā ļoti daudz cilvēku runā krieviski un gandrīz visi cilvēki saprot krieviski. Paši latvieši izmanto valodu nepareizi un izmanto ļoti daudz angļu un krievu valodu vārdu.

Stanislavs Poplavskis
Ikšķile, Ikšķiles pilsēta, Latvija

viena no nozīmīgām valodām manā dzīvē. Pašlaik man ļoti patīk viņu macīties un runāt. Mūsu valstī latviešu valoda ir viens no galvenajiem komunikācijas veidiem, kas palīdz mums, Latvijas iedzīvotājiem, saprast citam citu. Dažreiz mācīties to ir grūti, bet tā joprojām ir ļoti interesnta valoda, tā mūs vieno.

Anastasija Torčilo
Ķegums, Ķeguma pilsēta, Latvija

otrā valoda. Otrā, bet tāpat zināma un iemīļota. Tā ir manas valsts valoda, valsts, kurā es dzīvoju, tāpēc tā ir daļa no manis.

Viktorija Zubareva
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir valsts valoda. Tā ir svarīga, lai es saprotu citu cilvēku, kurš runā ar viņiem. Latviešu valoda - skaista valoda.

Angeļina Kaļiņina
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir tā valoda, kuru mēs mācāmies jau vairāk nekā gadu skolā. Es maz lietoju latviešu valodu, tikai pie ārsta un viss, jo daudzi tāpat runā krivu valodā. Es domāju, ka latvišu valoda vairāk vajadzga tehnikumos un universitātēs.

Artūrs Knolle
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda man ir gandrīz kā otrā dzimtā valoda. Es dzirdu un izmantoju to ikdienā jau no pašas bērnības. Latviešu valoda Latvijā ir svarīga kā kultūras daļa.

Milana Peregudova
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

Latviešu valoda - ir maza valoda, kuru zina, gan jau tikai Baltijā, un es lepojos ar to, ka es to zinu un varu runāt tajā. Pirmā valoda, ko es iemācījos bija latviešu valoda, tā man ir kā otrā dzimtā valoda.

Timurs Lomidze
Ogre, Ogres pilsēta, Latvija

dzimtā valoda, valodā, kurā uzaugu es un audzinu arī savus bērnus, lai gan pašlaik dzīvojam otrpus okeāna, tā tomēr ir mūsu ikdienas valoda un saikne ar mājām.

Līga Vilcāne
Somerville, MA, USA

mana dzimtā valoda, ar kuras palīdzību es sazinos ar saviem draugiem, radiniekiem un citiem cilvēkiem, izsaku savas domas un jūtas.

Roberts Tūcis
Cēsis, Cēsu pilsēta, Latvija

darbs, jo mācu šo priekšmetu skolā, un mīlestība uz mūžu, kuru loloju un kopju.

Santa Lorence
Jūrmala, Latvija

otrā valoda.

Kristiana Briede
Rīga, Latvija

sazināšanās valoda ar tuviniekiem.

Signe
Rīga, Latvija

Spēja sazināties

Elizabete
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir svarīga.

Eva Rozīte
Rīga, Latvija

dzimtā valoda.

Lana Brovkina
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda, ar kuru es ļoti lepojos un ļoti priecājos.

Anete Rusinova
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir dzimtā un mana neparastā valoda.

Dārta Anna Strižaka
Rīga, Latvija

mana dzimtā valoda.

Tīna Irkle
Rīga, Latvija

mana dzimtā valoda.

Anna Driksna
Rīga, Latvija

svarīga, mīļa un pazīstama.

Sabīne Indrikova
Rīga, Latvija

vērtība, mana dzimtā valoda, ko ik dienas kopt un sargāt. Es lepojos ar to, ka mums, latviešiem, ir sava valsts un sava valoda. Latviešu valoda ir būtiska mūsu nacionālās identitātes sastāvdaļa.

Sintija
Cēsu novads, Latvija

Papildus valoda , kuru man ir iespēja mācīt un paplašināt savu redzesloku .

Katrīna Smilgina
Daugavpils, Latvija

Gods , ka es to macos no gada uz gadu , papildinu savas zināšanas un savu vārdu krājumu.

Jelizaveta Jershova
Daugavpils, Latvija

neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tā ir mana dzimtā valoda, tā ir daļa no manis. Šī valoda ir skaista un dzīvības pilna.

Betija Freimane
Rīga, Latvija

dzimtā valoda, kurā es runāju.

Simona Ozoliņa
Rīga, Latvija

zināma valoda, kuru es zinu no dzimšanas!

Ieva
Latvija

Dzimtā valoda.

Katrīna Gaile
Rīga, Latvija

dzimtā valoda. Tā ir valoda, ko mācījos jau no zīdaiņa kājas. Tā ir valoda, kas mani savieno ar Latviju un tās tradīcijām.

Sindija Spāde
Rīga

Dzimtā valoda.

Tamilla Melega
Rīga, Latvija

Ir grūti iedomāties dzīvi, kurā nav komunikācija starp cilvēkiem. Ir ārkārtīgi grūti, gandrīz neiespējami apmainīties ar informāciju bez vārdiem, tāpēc latviešu valoda palīdz mums saprast vienam otru.

Karina

mans gods un lepnums, manas zināšanas. Latviešu valodas mācības paplašina manu redzesloku. Man ir zināšanas par divām dažādām kultūrām, katrai no tām ir savas tradīcijas, uzskati par dzīvi un dzīvesveids. Man latvieau valoda ir viss. Mana dzimtene, mana kultūra, mana ģimene, mana pagātne un nākotne.

Ksenija Petunova
Daugavpils, Latvija

mana identitāte! Mana oriģinalitāte! Manas saknes un pati ES! Jo tikai latviešu valodā protu izteikt savu prieku, bailes, laimi ,sajūsmu! Latviešu valoda noteikti bija pirmā ,kuru dzirdēju ierodoties un būs pēdējā, kuru izteikšu atvadoties…. Tā man ir goda lieta, mantota un lolota! Latviešu valoda ir manas atmiņas, kad kopā ar vecmāmiņu, kura kārtoja pilsonību būdama poliete, kopā mācījos lasīt un no galvas skaitīt Latvijas himnu! Latviešu valoda ir kā dārgums mūsu rokās- mazs, bet ļoti spēcīgs!

Linda Medne
Saldus, Saldus pilsēta, Latvia

Pirmkārt, latviešu valoda tā ir mūsu valsts oficiāla valoda. Es cieņu šo valodu un cenšos paplašināt savu vārdu krājumu un pilnveidot savas zināšanas katru dienu. Latviešu valoda dod man spēku un iedvesmu.

Anastasija Ivanova
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda nav mana dzimtā valoda, bet es varu runāt tajā. Es mačos uz tās valodas, dzīvoju, runāju, rakstu, lasu. Latviešu valoda aizņem ļoti lielu daļu no manas dzīves. Priekš manis latviešu valoda ir valoda, bez kuras es nevarēšu izdzīvot pagaidām.

Darja Dimitrijeva
Daugavpils, Latvija

dzimtā valoda. Valoda, kurā es visbiežāk sarunājos, tomēr apkārtnē to dzirdu diezgan reti. Latviešu valoda ir jākopj un ir jālieto biežāk, nekā citas. Latgaliešu valodu arī ir jākopj.

Māris
Krāslava

Man latviešu valoda ir valoda, ar kuru es lepojos, jo es mīlu šo valsti, cilvēkus, tradīcijas, virtuvi, kā arī grāmatas, mūziku un dzeju. Pasaulē nav tādas valodas kā mūsējā. Latviešu valoda man asociējas ar kaut ko maigu, pūkainu un mīkstu, pateicoties burtiem ķ, ļ, ņ. Tā ir mūsu valsts identitāte.

Marīna Maļuhina
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir gods un lepnums. Latviešu valoda ir mans sazināšanas un domāšanas līdzeklis. Tā ir mana dzimtā valoda, kuru es lietoju un dievinu. Mana dzimtā valoda – latviešu valoda – ir vienmēr bijusi visskaistākā un visīpašākā priekš manis, tāpēc mans pienākums ir godināt un saudzēt latviešu valodas bagatību.

Anželika Ustinova
Daugavpils, Latvija

mana dzimtene, mana māja. Valoda ir tautas saknes. Tas ir mūsu vēsture, pagatne, tagadne un nākotne. Valoda ir mūsu dzīve. Tas palīdz mums komunicēt un saprast viens otru.

Marina
Daugavpils, Latvija

valoda, kuru es mācos un dzirdu katru dienu. Latviešu valoda aizņem 90% manas dzīves un tā noderēs man nākotnē.

Darina Slesareva
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir mana ģimene, skola kurā ir gluži kā otrās mājas, skolotāji kā ģimene, kas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mana latviešu valoda ir cilvēki, kuri ieguva Latvijas brīvību un neatkarību. Latviešu valoda man ir mana valsts Latvija, jo otrās tādas pasaulē nav. Valoda kura ir bagāta ar daudz, daudz un vēl daudzāk. Un nobeidzot šo stāstu gribu uzrakstīt tā: Mūsu valsts varbūt ir maza, taču mūsu sirdis gan ne, jo tās ir pilnas mīlestības, slavas un goda pret mūsu tēvu zemi, mūsu Latviju. Tā ir mana latviešu valoda.

Arkādijs Mihailovs
Zante, Zantes pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir valoda, kuru es mācos skolā un par to arī rakstu zinātniski pētniecisko darbu. Latviešu valoda nav mana pirmā valoda, un tāpēc es uzskatu, ka, jo vairāk valodu cilvēks zina, jo viņš ir bagātāks.

Jana Usačova
Daugavpils, Latvija

...viss! Esmu latviete un lepojos ar to. Savā dzimtajā valodā rakstu grāmatas un jūtos izredzēta. Latviski – latviešiem – par latviešiem. Dievs, sargi Tēvzemi un tās lielāko bagātību – valodu!

Inguna Bauere
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Latvija

Latviešu valoda man ir kā mīļā vecmāmiņa, kura zina patiesību un saprot, kas ir īsts, tīrs un skaidrs. Viņa vienmēr ir glābiņš pasaules steigā ar savu mieru, viedumu un bagātīgi klātu galdu no it kā nekā. Viņā var smelties iedvesmu, viņas pūra lāde vienmēr ir pilna, un viņa vienmēr ir par mani!

Gunta
Rīga, Latvija

manas mātes, tautas un dzimtas valoda. Manu bērnu valoda. Mana esība.

Sandra Dieziņa
Rīga, Latvija

dārgums, kuru es gan aizsargāju, gan tērēju priekš savam vajadzībām,piemēram, komunikācijā un rakstīšanā. Kāpēc es aizsargāju? Lai manā valodā nebūtu piesarņojuma-vulgārismi, barbarismi un parazītvārdi. Lai nekurš neapvainotu manu valodu, jo tā ir daļa no manas identitātes, bērnības,ģimenes,tradīcijas un viena no vērtībām. Sanāk, ka ja cilvēks apvaino manu valodu, tad viņš apvaino arī mani.

Viktorija Skridla
Daugavpils, Latvija

purvīga.

Emīls
tepat

Latviešu valoda man ir valsts valoda, bet nav mana dzimtā valoda. Es lepojos ar to, ka runāju latviešu valodā.

Darja Černiševa

Latviešu valoda ir spēja saprast un izjust cilvēka dvēseles sacīto. Latviešu sacīto. Kā gan savādāk mēs izrādītu pārdzīvojumus vai prieku, ja dvēsele par to nepasaka? Latviešu valoda ir daļa no atmiņām. Vārdi, kuri silda sirdi, ļauj izprast citus, palīdzēt citiem. Vārdi veido atmiņas. Atmiņas veido vēsturi.

Monta Ilze Liepiņa
Rīga, Latvija

dzimtā valoda, kuru es izmantoju katru dienu. Tā man palīdz saprasties ar tuvajiem un uzzināt jaunas lietas.

Liliāna Pumpure
Rīga, Latvija

tautas, ģimenes valoda, valoda, kurā es runāju no dzimšanas. To es cienu un piekopju.

Evelīna Tīna Upeniece
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir kas vairāk nekā parasta valoda. Tā ir mans lepnums un gods. Es lepojos, ka runāju tajā, un priecājos arī par citiem, kas to prot.

Ričards
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir svētums, saknes, dzimta, tuvums un piederīgums. Latviešu valoda ir mana mīļākā, jo tajā paužas interesantas pieturzīmes, savdabīgi dialekti, kā arī antīki vārdi.

Beāte Luīze Zosāre
Rīga, Latvija

dzimtā valoda, es to izmantoju savā ikdienas dzīvē un tā man ir ļoti svarīga.

Reinis
Imanta, Rīga, Latvija

Dzimtā valoda, valoda kurā es domāju, visnesekmīgākais mācību priekšmets.

Kārlis Lasmanis
Babīte, Babītes pagasts, Latvija

...zināma.

Toms Burvis
Imanta, Kurzemes rajons, Rīga, Latvija

vissvarīgākā valoda.

Eduards Riekstiņš
Rīga

Latviešu valoda man ir dzimtā valoda.

Anrijs Žeiers
Rīga, Latvija

Latviešu valoda man ir mana dzimtā valoda, ko es dzirdēju jau no pašas bērnības. Tā ir pirmā valoda, kurā es teicu savus pirmos vārdus. Tas padara latviešu valodu man nozīmīgu un mājīgu.

Annija M.
Daugavpils, Latvija

Dzimtā valoda.

ValdaG
Atēnas, Ελλάδα

...mana elpa.

Inga Paparde
Rīga, Latvija

Piederības zīme. Ja ar runas palīdzību cilvēks īsteno savas fizioloģiskās, drošības, mīlestības un piederības, atzīšanas, izziņas, estētiskās, pašaktualizācijas un citas vajadzības, tad valoda kļūst par mūsu piederības zīmi, liecību, ka mēs eksistējam. Bez tās mēs neesam nekas. Laiks iet un aiziet, bet valoda paliek, un katra cilvēka dzīvē tai, dzimtajai vai valsts valodai, ir liela nozīme.

Santa Maskaļova-Karčevska
Daugavpils, Latvija

Latviešu valoda man ir vismīļākā valoda, kurā es runāju, klausos, lasu un dziedu katru dienu!

Raimonds Lacis
Sidneja Austrālija

vērtība, tautasdziesmas, spēks un skaistums.

Oksana Jenkova

... mana mātes valoda, vienīgā valoda, kurā varu pilnskanīgi izteikties un pilnvērtīgi domāt. Latviešu valoda ir mana elpa un mana asinsrite, mani smiekli un manas asaras, mana vecvecmāmuļa un mans mazais, šūpulī dusošais bērniņš. Citiem vārdiem – latviešu valoda ir neatņemama manas identitātes un manas pašizteiksmes, mana dvēseles koda daļa, un man nav iespējams aizstāt to ne ar vienu citu pasaules valodu. Es nevaru pazaudēt latviešu valodu, es varu to tikai arvien no jauna atrast, arvien dziļāk iepazīt.

Vents Zvaigzne
Rīga

piedāvājusi savu devu identitātes šajā plašajā pasaulē. Lai kur es būtu, lasot, runājot un dzirdot laviešu valodu, jūtos kā mājās un sirds mierīga.

Diāna Galiņa
Bournemouth, UK

Vēl viena svešvaloda, kuru es apguvu, tāpat kā angļu valodu, lai būtu iespēja komunicēt ar cilvēkiem, kuri nezina citas valodas.

Jānis Dombrovskis
Rīga

Latviešu valoda man ir tāds rets burvju ābolītis, kurā es iekost pirms pusotra gada, un tā garša mani tik ļoti apbūra, ka tā man ir atvērusi durvis uz vietām, par kurām man iepriekš nebija ne jausmas: uz skaisto Latvijas dabu ar ezeriem, putniem, uz ziedošām pļavām ar smaržīgu zāli, puķēm un dziedošiem cilvēkiem, kuri ciena garšīgu maizi, uz jūru, kas pārpludināta ar medus dzintar. Latviešu valoda man ir melodija, ko nekad agrāk neesmu dzirdējusi, un man vienmēr patīk to dzirdēt. Ar to man patīk pamosties un ar to man patīk aizmigt. Tāpēc (un ne tikai tāpēc) es dievinu un mācos latviešu valodu.

Tereza Němečková
Česká Lípa, Česko

Latviešu valoda ir manas ģimenes saknes, vēsture. Tāpēc es mācos to, jo dzimtās valodas zināšana, manuprāt, ir lepnums.

Violeta
Daugavpils

Dzīvība.

Aivars Kamarūts
Rīga, Latvija

Latviešu valoda ir manas identitātes stūrakmens.

Elīna Kursīte
Koknese, Latvija

...labsajūta.

Anete
Bordeaux, France

mūzika manām ausīm ikdienā, rīks ikdienas saziņai, dzintara gabals jūras krastā, manas dzimtenes bagātība.

Santa Lempa
Rīga, Latvija